Házasság és az otthon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

HÁZASSÁG ÉS AZ OTTHON

I. A PÁRZÁSI ÖSZTÖN

1. A nemi vágy elégséges ahhoz, hogy szaporodás céljából összehozza a férfiakat és a nőket.  82:1.1

2. A házasság az őse a civilizáció legnemesebb intézményének – az otthonnak.  84:0.1

3. A házasság célja a faji túlélés biztosítása – nem csak személyes örömök nyújtása.  68:2.9

4. A házasság kialakulásának története a nemi élet társadalmi, vallási és polgári megszorító intézkedéseken keresztül kivitelezett szabályozásának története.  82:2.1

5. A nőknek az Ószövetség korában megmutatkozó alacsony rangja hű képet fest a pásztornépek erkölcseiről.  84:3.2

6. Kezdetben a házasság a társadalmi helyzet ára volt; feleséggel rendelkezni megkülönböztető jegyet jelentett.  82:3.4

II. A HÁZASSÁG, MINT KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNY

1. Az emberi fajra leselkedő nagy veszély az alsóbbrendű fajták korlátlan sokasodása.  82:6.11

2. A család a legfőbb polgárosodáshozó tényező.  82:0.2

3. A házasságok nem a mennyben köttetnek.  83:1.4

4. A házasság olyan társadalmi intézmény, mely magába foglalja az ember önfenntartását, önmaga átörökítését és a maga kedvére való létezést.  84:0.3

5. Valójában a tudomány (ipari termelés) és nem a vallás egyenjogúsította a nőt.  84:5.7

6. Mindig a nő volt az emberiség erkölcsi zászlóvivője és szellemi vezetője.  84:6.4

7. A házasság mindig is szorosan kapcsolódott a tulajdonhoz és a valláshoz.  82:4.1

8. A házasság a kibékíthetetlen ellentéteket hordozó együttműködés közösségi programja.  84:6.2

III. IGAZI EGYNEJŰSÉG

1. A többnejűségben négy feleségfajtát ismertek:

  1. Törvényes feleségek
  2. Vonzalomból tartott feleségek
  3. Ágyasok
  4. Rabszolga feleségek  83:5.5

2. Az egynejűség mindig is a házasság eszményi célja, a társadalmi polgárosodás kibontakozásának mérőrúdja volt.  83:6.7

3. A korai időkben a nő a férfinak nem barátot és szeretőt jelentett, hanem inkább szolgát és a gyermeket megszülő személyt.  84:4.3

4. Nagy előrelépés volt, hogy a nő megszerezte a törvényes jogot vagyon tartására.  84:4.10

5. De a régi idők asszonyai nem sajnálták magukat annyira.  84:4.11

IV. CSALÁDI ÉLET

1. A férfi nem szándékosan vette el a nő jogait; nem tervezett mozzanat volt ez.  84:5.4

2. A mai nők vajon méltónak fognak bizonyulni az újonnan szerzett tiszteletre és egyenlőségre?  84:5.10

3. A válás mindaddig létezni fog, amíg a fiatalokat nem készítik fel megfelelően a házasságra.  83:7.8

4. Az anditák családi tanácsa ma is jó példa lehetne.  84:7.29

5. A férfiak és nők közötti különbségek megmaradnak végig a felemelkedési létpályán – még a Végleges Testületben is.  84:6.6

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.