Az üdvözülési terv

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

AZ ÜDVÖZÜLÉSI TERV

I. AZ ISTEN SZERETETE

1. Az Isten egyedileg jelenteti meg a szeretetét minden személy iránt. 12:7.9

2. A szeretet késztet növekedésre, nem a kényszer. 103:5.11

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: ApCsel. 10:34, 35, 2Kor. 3:17, 1Jn. 4:8

II. A TÖKÉLETESSÉG ELÉRÉSÉNEK TERVE

1. Isten akarata nem feltétlenül kerekedik felül a részben, de az egésszel így tesz. 12:7.1

2. Mi mindannyian egy hatalmas és örökkévaló rendeltetési cél részei vagyunk. 32:5.1

3. Biztos a győzelme mindenkinek, aki részt vesz az örökké tartó tökéletesedés versenyén. 32:5.8

4. A tökéletesség elérésének terve a felsőbb-világegyetemek egyik legnagyobb kihívása. 4:0.3

5. Az Atyának az evolúciós halandói felemelkedéssel kapcsolatos tervében az Atyával egyként működik az Örökkévaló Fiú. 7:4.1

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: Ef. 3:11, Róm. 8:28, Ter. 1:26, Mt. 5:48

III. AZ ALÁSZÁLLÁSI TERV

Az Örökkévaló Fiú terve szerint van az, hogy a paradicsomi Fiak megtestesülési alászállást teljesítenek a halandó fajoknál. 7:4.5

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: Lk. 19:10

IV. A KEGYES SEGÉDKEZÉSI TERV

1. Amint a tökéletessé válási és alászállási terveket kihirdették, a Végtelen Szellem közzétette az ő kegyes segédkezésének tervét. 7:4.6

2. A Végtelen Szellem segédkezik az Atyának és a Fiúnak, valamint a saját nevében és jogán is. 8:4.7

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: Róm. 8:26

V. AZ ÜDVÖZÜLÉS TERVE

1. Bűn vagy késedelem előállása esetén a paradicsomi Fiak helyreállítóként működnek. 7:4.5

2. A Teremtők jelentik a legelső kísérletet arra, hogy az ember megmenekülhessen a törvényszegés következményeitől. 2:5.3

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: Iz. 63:9, Zsid. 12:10, 1Pét. 1:5

VI. AZ ISTEN HŰ FIAI

1. Az Istennel való fiúi viszony eredendően része az isteni szeretetnek; nem függ a paradicsomi Fiaik alászállásaitól. 186:5.5

2. A gondviselés nem más, mint a Háromság működése, mely az időn át az örökkévalósági célok felé tartó mindenségrendi menetelést vezényli. 118:10.23

3. Isten szereti az egyént; a gondviselés a teljesség viszonylatában működik. 118:10.5

4. Az Isten mint Atya bármikor megváltoztathatja a mindenségrendi események sodrát. 118:10.6

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: Róm. 8:14, Jn. 3:3, 2Kor. 5:17, 1Jn. 5:4

VII. JÉZUS ÉLETE A FÖLDÖN

1. Jézus azt szeretné, hogy higgyetek vele, s nem azt követeli, hogy higgyetek benne. 196:0.13

2. A vezeklés eszméje bölcseleti erőszaktétel mind az Isten egységén, mind pedig az Isten szabad akaratán. 2:6.5

3. Az Isten nem osztott személyiség – úgy, mint egy igazságos és egy könyörületes. 2:6.6

4. Isten atyaként meghaladja Istent, a bírát. 2:6.6

5. Jézus nem úgy halt meg, mint bűnért való áldozat – nem vezekelt az emberi faj eredendő bűnösségéért. 186:5.7

6. Krisztus nem vállalja fel azt az alantas feladatot, hogy megpróbálja meggyőzni Atyját arról, hogy szeresse alacsonyrendű teremtményeit. 6:3.4

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: 2Kor. 5:19

VIII. A TOVÁBBÉLÉS VALLÁSA

1. Miután elindultatok az örök élet útján, ne rettenjetek meg az emberi természet korlátaitól. Minden keresztúton szólni fog hozzátok az Igazság Szelleme – „Ez a helyes út”. 34:7.8

2. Egy csaknem végtelenül tágas körkép véget nem érő kibontakoztatását kezdtük el, amely a páratlan kaland és a korlátlan fejlődés mindegyre sokasodó lehetőségeit foglalja magába. 108:6.8

3. Amikor a fejünk felett sötét fellegek gyülekeznek, akkor hit által képesnek kell lennünk a halandói bizonytalanságok fátylán túllátni és észrevenni az örökkévaló igazságosság napjának tiszta ragyogását a Satania lakóvilágainak hívogató magasságain. 108:6.8

4. A továbbélő halandók ma ismert végzetének beteljesülését a Végleges Paradicsomi Testületébe való felvétel jelenti. 112:7.15

BIBLIAI HIVATKOZÁSOK: 1Jn. 5:4

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.