Az erőtér-irányítók

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

AZ ERŐTÉR-IRÁNYÍTÓK

I. LEGFELSŐBB ERŐTÉR-IRÁNYÍTÓK

1. A Legfelsőbb Erőtér-irányítók hét csoportban teremtenek társakat maguk mellé – ők a nagy világegyetem fizikai-energia szabályozói.  29:1.1

2. E hét csoport:

 1. Legfőbb Központ-felügyelők
 2. Havona Központok
 3. Felsőbb-világegyetemi Központok
 4. Helyi Világegyetemi Központok
 5. Csillagvilági Központok
 6. Csillagrendszeri Központok
 7. Besorolatlan Központok.  29:2.1

3. A Legfelsőbb Erőtér-irányítók a Paradicsom peremén állomásoznak és onnan fejtik ki hatásukat.  29:2.1

4. Az erőtér-irányítók energiai folyamatszabályozók – jelenlétükkel az energiát bomlásra, rendeződésre vagy egységbe szerveződésre bírják.  42:2.22

5. Az evolúciós mindenségrendben az energia-anyag uralkodik, kivéve a személyiséget, amelyben az elme közvetítésével a szellem törekszik az uralomra.  12:8.14

6. Az emberi elme csak három valóságszintet képes felfogni a hétből.  12:8.9

7. Minden hetedik kémiai elemnél hasonló sajátosság jelenik meg.  42:9.3

II. ERŐTÉR-KÖZPONTOK ÉS -SZABÁLYOZÓK

1. Az erőtér-központok és -szabályozók a tíz energiaforma közül hét felett tökéletes ellenőrzést gyakorolnak.  29:3.11

2. A felsőbb rendű erőtér-teremtmények szabad akarattal és cselekvőképességgel rendelkeznek.  29:2.9

3. A fizikai szabályozók képesek a teret a Független Hírvivők sebességét megközelítő sebességgel átszelni.  29:4.1

4. Az alsóbb rendű elmefajták olyankor is képesek a gondolkodásra, amikor nincs döntési szabadságuk.  29:4.13

5. Az erőtér-központok és a fizikai szabályozók sohasem játszanak. Mindig szolgálatban vannak.  29:3.5

6. A Fizikai Főszabályozók hét nagy osztályba sorolhatók:

 1. Erőtér-irányító Segítők
 2. Gépies Szabályozók
 3. Energia-átalakítók
 4. Energia-továbbítók
 5. Elsődleges Társítók
 6. Másodlagos Szétbontók
 7. Frandalankok és Kronoldekek  29:4.4

III. FŐ-ERŐSZERVEZŐK

1. Erő-ellenőrzéssel és energia-szabályozással három lénycsoport foglalkozik:

 1. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők
 2. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők
 3. Világegyetemi Erőtér-irányítók 29:5.1

2. A paradicsomi erőszervezők szerte a világmindenségben működnek a Világmindenség Építészeinek felügyelete alatt.  29:5.1

3. Minden eredeti erő-energia a Paradicsomból áramlik ki, és a majdani számtalan világegyetemet felépítő anyag most kiterjedt gravitációs jelenlét formájában kering keresztül a világmindenségen, ami a kitöltött tér erő-töltését alkotja.  12:8.2

4. A mindenségrendi erő keringve halad előre örökre a világegyetemek örök térösvényein.  12:8.3

5. A világegyetemi energia hét osztályba sorolható:

1. Térpotenciál – abszoluta

2. Elsőfajú erő – szegregáta

3. Kilépő energiák:

a. (Hatóenergia)

b. (Gravitációs energia) ultimáta

4. Világegyetemi erőtér – gravita

5. Havona-energia – triáta

6. Tapasztalás-meghaladó energia – tranoszta

7. Monota.  42:2.2

IV. NEM-SZELLEMI ENERGIARENDSZEREK

1. A minta lehet anyagi, elmei és szellemi.  0:6.11

2. A mindenségrendi anyag az elme által vetett bölcseleti árnyékká lesz a szellem-fényesség jelenlétében.  12:8.15

3. Az anyagnak tíz osztálya van:

 1. Ultimatonikus anyag
 2. Elektronszint alatti anyag
 3. Elektron-anyag
 4. Atomszint alatti anyag
 5. Szétesett atomok
 6. Ionizált anyag
 7. Atomi anyag
 8. Az anyag molekuláris állapota
 9. Radioaktív anyag
 10. Összeomlott anyag  42:3.2

V. ENERGIA ÉS ANYAG

1. A többletenergia erőtér-zavarokat okoz; az energiahiány felerősíti az anyag összeállási folyamatait.  15:8.7

2. Az energia létrehozása és az élet adományozása istenségi előjog.  42:1.5

3. A hullámenergia megnyilvánulásokat tíz osztályba lehet sorolni:

 1. Ultimatonikuson inneni sugarak
 2. Ultimatonikus sugarak
 3. A rövidhullámú térsugárzás
 4. Az elektronszakasz
 5. Gammasugarak
 6. A röntgensugarak csoportja
 7. Ibolyán túli sugarak
 8. A fehér fény
 9. Vörösön inneni sugárzások
 10. Hertz-hullámok  42:5.2

4. Az ultimatonok háromféleképpen mozoghatnak.  42:6.4

5. A tudósok sohasem lesznek képesek arra, hogy anyagot vagy életet hozzanak létre.  42:1.4

6. Egy átlagos elektronban száz ultimaton van.  42:6.5

7. Az atom elektronközi tere nem üres.  42:8.2

8. Az elektronközi teret hullámszerű megnyilvánulások gerjesztik. 42:8.2

9. Ha az anyagi tömeget addig lehetne nagyítani, hogy az elektroné elérné az uncia tizedét [2,84 gramm], akkor a mérete az arányosságot tartva a földével lenne egyenlő.  42:6.8

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.