Az állam

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

AZ ÁLLAM

I. HÁBORÚ

1. Az erőszak a természet törvénye. A béke a polgárosodás kibontakozásának társadalmi mérőrúdja.  70:1.1

2. Az ősi emberek élvezték a harcot.  70:1.6

3. Háborúskodás éhség, nők, rabszolgák, bosszú, hiúság, egyhangúság és vallás miatt vagy okán tört ki.  70:1.7

4. Némely háborúnak társadalmi haszna is volt.  70:2.1

5. Az ősi idők háborúi az alsóbb rendű népeket pusztították; a mai háborúk a legjobbakat.  70:2.9

6. Az ősi ember néha mindent egy párbajjal döntött el – ld. pl. Dávid és Góliát esetét.  70:1.19

II. KEZDETLEGES EMBERI TÁRSULÁSOK

1. Az emberek közötti különbségek kezdetleges társadalmi csoportok kialakulásához vezettek.  70:7.17

2. Titkos társaságok voltak az első politikai pártok.  70:7.19

3. A kezdetleges társadalomban tíz csoportképző tényező jelenhet meg:

 1. Természetes
 2. Személyes
 3. Véletlen
 4. Gazdasági
 5. Földrajzi
 6. Társadalmi
 7. Szakmai
 8. Vallási
 9. Faji
 10. Életkori  70:8.2

III. EMBERI JOGOK

1. A királyokat különleges adottságaik miatt választották – hősök voltak.  70:6.2

2. Az állam mindenek felettisége nagy mítosz volt.  71:0.2

3. A természet nem ruházza fel az embert jogokkal – még az élethez való jogot sem adja meg neki.  70:9.1

4. A biztonság a társadalom ajándéka az ember számára.  70:9.1  

5. Az egyenlősdi eszme a polgárosodás gyermeke; a természetben nem található meg.  70:9.17

IV. AZ IGAZSÁGOSSÁG FEJLŐDÉSE

1. A kormányzás próbálkozásokon és hibákon keresztül alakult ki.  70:0.3

2. A természetes igazságosság ember alkotta elmélet; nem valóság.  70:10.1

3. A törvény a hosszas emberi tapasztalás rögzítése, a megszilárdult és hitelesített közvélekedés.  70:11.6

4. A közvélekedés hátráltatja a társadalmat, de meg is őrzi a civilizációt.  71:2.7

5. A demokrácia eszményképet testesít meg, de a következő veszélyekkel jár:

 1. A középszer dicsőítése
 2. Hitvány és tudatlan vezetők választása
 3. A társadalmi evolúció fel nem ismerése
 4. Az általános választójoggal járó veszély
 5. A közvélemény rabjává válás  71:2.1

V. AZ ÁLLAMISÁG ESZMÉNYKÉPEI

1. Az államiság védőbástyái:

 1. Az állami túlhatalom megakadályozása
 2. A tudatlan bujtogatók megfékezése
 3. A tudományos haladás fenntartása
 4. A középszer döntő befolyásának megelőzése
 5. A romlott kisebbségek ellenőrzés alatt tartása
 6. Az okos zsarnokok megfékezése
 7. Fejvesztettség kialakulásának megelőzése
 8. A gátlástalan emberek által való kihasználás elkerülése
 9. Az adórabszolgaság kialakulásának elkerülése
 10. A társadalmi és gazdasági tisztesség fenntartása
 11. Az egyház és az állam egyesülésének megakadályozása
 12. A személyes szabadság megóvása  70:12.6

2. Kizárólag a szeretet képes visszatartani az erőset a gyenge elnyomásától.  71:4.17

3. Az államiság kialakulása lassú fejlődésben, tizenkét egymást követő szinten megy végbe:

 1. A három hatalmi ág, tehát a végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltató hatalmi ág megteremtése
 2. A társadalmi, politikai és vallási tevékenységek szabadságának biztosítása
 3. A rabszolgaság és az emberi leigázottság minden formájának eltörlése
 4. Az állampolgárok beleszólása az adóztatás gyakorlatába
 5. Az általános oktatás létrehozása
 6. A helyi és a nemzeti kormányzatok megfelelő összhangja
 7. A tudomány támogatása, és törekvés a betegségek legyőzésére
 8. A nemek egyenlőségének elismerése
 9. A munkarabszolgaság kiküszöbölése a gépi találmányok révén és a gépkorszak feletti ellenőrzés megteremtésével
 10. A tájnyelvek uralmának legyőzése
 11. A háborúskodás befejezése
 12. A bölcsességre való törekvés világméretű elterjedése  71:8.2

4. Az államiság nagy problémája az, hogy miként oldható meg, hogy ne váljon élősködővé vagy zsarnokivá.  71:5.2

VI. FOKOZATOS POLGÁROSODÁS

1. A kibontakozó polgárosodás magába foglalja a következőket:

 1. Az egyéni szabadságok megőrzése
 2. Az otthon védelme
 3. Gazdasági biztonság
 4. A betegségek megelőzése
 5. Kötelező oktatás
 6. Kötelező munka
 7. A szabadidő hasznos eltöltése
 8. Az elesettekről való gondoskodás
 9. Fajfejlesztés
 10. A tudomány és a művészet támogatása
 11. A bölcselet támogatása
 12. A mindenségrendi látásmód javítása  71:4.1

2. Egyetlen társadalom sem jutott még magas szintre, amikor megengedte a tétlenséget vagy eltűrte a nincstelenséget.  71:3.8

3. A nyereségérdekeltséget mindaddig nem szabad elvetni, amíg jobb ösztönző nem áll rendelkezésre.  71:6.2

4. Az ipar törvényt és magántulajdont tesz szükségessé.  70:0.1

5. A kommunizmus azért bukott meg, mert támogatta a tétlenséget és szembefordult a családdal, a vallással, a szabadsággal és a biztonsággal.  69:9.5

6. Csak akkor változtassatok, ha a változtatás a jobb irányába hat.  69:9.18

7. A rabszolgaság nélkülözhetetlen volt a civilizációs fejlődésben. Ez kényszerítette munkára a tunya embereket és így a felettük állók számára jólétet és szabadidőt biztosított.  69:8.6

VII. EMBERFELETTI KORMÁNYZÁS

1. A Fenségesek uralkodnak az emberek országain.  114:4.2

2. A beteljesülés tartalékos alakulata segíthet ebben.  114:7.1

3. A bolygói felügyeletet ellátó angyalok:

 1. A korszakos angyalok
 2. A fejlődés angyalai
 3. A vallási őrangyalok
 4. A nemzetlét angyalai
 5. A fajok angyalai
 6. A jövő angyalai
 7. A megvilágosodás angyalai
 8. Az egészség angyalai
 9. Az otthon szeráfjai
 10. Az ipar angyalai
 11. A kikapcsolódás angyalai
 12. Az emberfeletti szolgálat angyalai  114:6.4

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.