Ádám és Éva

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

ÁDÁM ÉS ÉVA

I. ÁDÁM ÉS ÉVA MEGÉRKEZÉSE

1. Az Ádámok és Évák élőlénytani nemesítők.  51:0.1

2. Van régóta hirdette az Istenfiú megérkezését.  73:2.1

3. A másodfajú köztes teremtmények az ádámi küldetések lényeges közreműködői.  51:3.6

4. Ádám és Éva a Kr.u. 1934. évhez képest 37.848 évvel ezelőtt jött el az Urantiára.  74:0.1

5. Ádám és Éva teste halványan fénylett.  74:6.5

6. Van az Urantia urainak nyilvánította Ádámot és Évát.  74:2.6

7. Megérkezésükkel véget ért egy megítéltetési időszak s az alvó továbbélők megítéltetés céljából való feltámadására került sor.  74:2.8

8. Ádám zavaros körülményekkel, elfajzottsággal és elszigeteltséggel szembesült – nem volt kitől tanácsot kérnie.  75:1.1

II. AZ ÉDENKERT

1. A Kert egymillió emberi lény számára biztosított lakóhelyet és földterületet.  73:5.1

2. A Kert közepén állt az Atya temploma.  73:5.1

3. A Kert törvénye hét parancsolatból állt:

  1. Az egészség és az egészségtan törvényei.
  2. A Kert társadalmi rendszabályai.
  3. Az ipari és kereskedelmi irányelvek.
  4. A tisztességes játék és versengés törvényei.
  5. A családi élet törvényei.
  6. Az aranyszabály polgári törvénytára.
  7. A legfelsőbb erkölcsi törvény hét parancsolata.  74:7.12

4. Az „élet fája” valóban létezett.  73:6.3

III. ÁDÁM ÉS ÉVA VÉTKE

1. A hízelgés és nyomatékos személyes rábeszélés hatására Éva beleegyezett az isteni terv kijátszásába.  75:3.9

2. A vétek lényege a jó és a rossz alkalmazásában rejlett.  75:3.9

3. Szolonia tájékoztatta a párt a vétkükről. 75:4.2

4. Ádám előre megfontoltan követte el a vétket. Nem akarta, hogy elválasszák őt Évától. 75:5.2

5. Sohasem lehet nyerni semmit az isteni terv kijátszásával lerövidített eljárások, személyes találmányok vagy olyan egyéb eszközök révén.  75:8.5

IV. A MÁSODIK KERT

1. Ádám és ezerkétszáz követője indult el a második kertbe.  75:6.2

2. A párt tájékoztatták, hogy vétekben bűnösnek találtattak és halandói lényekké lettek.  75:7.3

3. Ádám vétke nem „az ember bűnbeesése” volt.  75:8.1

4. Megérkezésekor Ádám a második kert területét a folyóközben üresen találta. 76:1.2

V. KÁIN ÉS ÁBEL

1. Káin és Sansa is még azelőtt megszületett, hogy az utazók csoportja elérte volna a második kertet. Laotta belehalt a szülésbe. Éva vette magához Sansát. 76:0.2

2. Ábel pásztor lett; Káin gazdálkodó.  76:2.1

3. Ábel állatokat áldozott; Káin a mező gyümölcseit.  76:2.2

4. A fiúk tizennyolc, illetőleg húszévesek voltak, amikor a közöttük lévő feszültség tettekhez vezetett, s Káin megölte Ábelt. 76:2.5

5. Káin elment Nod földjére, és feleségül vette Remonát. 76:2.9

VI. AZ IBOLYASZÍN EMBERFAJTA

1. Ádám és Éva volt az ibolyaszín emberfajta, vagyis a kilencedik emberfajta megalapítója. 76:4.1

2. Ádám utódai ellenállóbbak voltak a betegségekkel szemben, mint az Urantia más emberfajtái.  76:4.7

3. Az ádámfiak a műveltségbeli eredményeiket tekintve magasan a környező népek felett álltak és ők alkották meg a harmadik ábécét. 76:3.8

4. Ádámnak és Évának 105 gyermeke született, akik közül sokan hozzájárultak az andita emberfajta kialakulásához.  74:6.2

5. Ádám 1.570 utódot hagyott hátra a felsőbbrendű evolúciós emberfajtából, akik ugyancsak hozzájárultak a kiváló andita emberfajta kialakulásához.  76:4.8

VII. ÁDÁM ÉS ÉVA HALÁLA ÉS TOVÁBBÉLÉSE

1. Ádám 530 évet élt. Éva tizenkilenc évvel korábban halt meg.  76:5.5

2. A halálukat követő harmadik napon Ádámot és Évát 1.316 társukkal együtt újraszemélyesítették a túlélők 26. rendkívüli szólításának alkalmával. 76:6.2

3. A polgárosodás ádámi felgyorsításának vívmányai rövidesen elenyésztek.  76:6.4

4 Az emberek hozzák létre a polgárosodott társadalmat; nem a polgárosodás teremti meg az embereket.  76:6.4

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.