Betániából a jeruzsálemi templomba és a Getszemáni ligetbe