Jézusnak voltak testvérei?

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Jesus Teaching in the Garden by Michael Malm

Mária egész éjszaka olyan nyugtalan volt, hogy egyikük sem aludt valami sokat. Hajnalra a szülési fájások már elég erősek voltak, és délben, Kr.e. 7. augusztus 21-én, útitársnői szíves segédkezése mellett Mária fiúgyermeket szült. A názáreti Jézus megszületett a világra, azokba a ruhákba öltöztették őt, melyeket Mária magával hozott, számítva az ilyen eshetőségre, és a gyermeket a közeli jászolban helyezték el. ~ Az Urantia könyv, 122:8:1 (1351.5)

E názáreti család életében a következő fontos esemény a második gyermek, Jakab születése volt, melyre Kr.e. 3. április 2-án a kora reggeli órákban került sor. ~ Az Urantia könyv, 123:1:5 (1357.2)

Ebben az évben, vagyis Kr.e. 2-ben, kevesebb mint egy hónappal az ötödik születésnapja előtt Jézust nagyon boldoggá tette a húgának, Mirjámnak az érkezése, aki a július 11-i éjszakán született. ~ Az Urantia könyv, 123:2.3 (1357.7)

A názáreti család negyedik tagja, József Kr.u. 1. március 16-án, szerdán reggel született meg. ~ Az Urantia könyv, 123:4:9 (1362.1)

Harmadik öccse, Simon ebben az évben, vagyis Kr.u. 2. április 14-én, pénteken este született meg. ~ Az Urantia könyv, 123:6:7 (1365.2)

Harmadik öccse, Simon ebben az évben, vagyis Kr.u. 2. április 14-én, pénteken este született meg. ~ Az Urantia könyv, 124:1:7 (1367.3)

Kr.u. 5. június 24-én szerda este megszületett Júdás. ~ Az Urantia könyv, 124:3:4 (1370.2)

Kr.u. 7. január 9-én vasárnap éjjel született meg az öccse, Ámósz. ~ Az Urantia könyv, 124:5:2 (1373.2)

Kr.u. 9. április 17-én szerdán este megszületett a család kisgyermeke, Rúth. ~ Az Urantia könyv, 126:3:2 (1389.5)

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.