Az Urantia Könyv Magyar Fordításának Megérkezése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
István Hargitai

Idén október 21-én, amikor hazaérkeztem a munkából, a feleségem közölte, hogy postai küldeményt kaptam. Meglepetésre a The Urantia Book magyar fordításának, az Urantia könyvnek...


István HargitaiIstván Hargitai, Cleveland, Ohio (USA)

Idén október 21-én, amikor hazaérkeztem a munkából, a feleségem közölte, hogy postai küldeményt kaptam. Meglepetésre a The Urantia Book magyar fordításának, az Urantia könyvnek három példányát találtam a csomagban; a könyveket Tamaránál rendeltem meg az Urantia Alapítványtól. Amint az egyes köteteket kézbevettem és fellapoztam, a meglepetésem óriási örömmé változott, mintha csodát látnék.

Leplezetlen izgalommal lapozgattam az oldalakat s hirtelen eszembe ötlöttek a 2001 tavaszán történtek, amikor először találkoztam a The Urantia Book egyes szövegrészeinek igen jó minőségű magyar fordításával a világhálón. Örültem a színvonalas anyagnak, mert tíz évvel korábban jómagam is kísérleteztem az Előszó lefordításával, ám csak pontatlanul tudtam visszaadni az angol eredeti szöveget, a próbálkozásom méltatlan volt az alapműhöz.

Nyomban küldtem is egy e-mailt a fordítónak, s a magyar nyelven írt üzenetem valahogy így szólt: "Örömmel láttam először az Urántia reveláció szövegét magyar nyelven. 20 éve tanulmányozom a könyvet s jó volna magyarul is megtárgyalni. Ha van időd, írjál." A fiatalember, név szerint Cseh Gábor válaszában közölte, hogy nagyon örült a levelemnek, különösen azért, mert a messzi külföldről magyar nyelvű levelet kapni különleges élmény. Zárójelben még azt is megjegyezte, hogy azért a magyarok általában otthon vannak a nagy univerzumban is.

Első levelében Gábor beszámolt arról, hogy mi késztette az Urantia írások egyes részeinek lefordítására. Akkoriban úgy érezte, hogy nem vállalhatja magára a teljes fordítás elkészítésének feladatát. Ezért honlapot készített a világhálón abban a reményben, hogy majdcsak megtalálják a közzétett szövegeket a nála jobb fordítói képességekkel rendelkezők és a mű tárgyát alaposabban ismerők. A honlapot az építő bírálatok felvetése színterének és a fordításban való együttműködés elősegítésének is szánta.

Anélkül, hogy tudományos igényességgel, módszeres elemzéssel számba vette volna a könyv tartalmi elemeit, a rengeteg érdekes és izgalmas téma közül kettőt emelt ki: különösen fontosnak tartotta azt, hogy Jézus tanításai megismerhető részleteinek bemutatása és helyes értelmezése érdekében legalább az idevágó részek magyar fordítása elkészüljön, emellett különös figyelmet érdemel az emberben lakozó szellemmel (a Gondolatigazítóval) való összhang megtalálásának módjára vonatkozó kinyilatkoztatások és útmutatók részletes elemzése is.

A félős legényről szóló rész lefordítása nagy hatást gyakorolt Gáborra és erőt adott neki. Személyes ösztönzésnek tekintette a következő idézetet is: "[Tanulj meg] örülni a bizonytalanságnak, erőt meríteni a csalódásból, felbuzdulni a nyilvánvaló vereségen, új erőre kapni a nehézségek jelenlétében, rettenthetetlen bátorságot mutatni a végtelenséggel szemben, és legyőzhetetlen hitet gyakorolni, amikor a felfoghatatlannal kerül[sz] szembe." (282.2) 26:5.3

2002. januárjában Gábor arról értesített levelében, hogy elkészült a 6., 12., 42., 56., 57., 104-111., 116., 119. és 130. írás fordításával. Akkor éppen a 112. íráshoz fogott hozzá, és a tervei szerint ezt követték volna a III. rész hátralévő írásai, majd az Előszó, végül pedig a többi írás. Mindennek a véghezvitele akkori becslése szerint legalább tíz évet vett volna igénybe.

Ugyanazon év második felében a fordítási munka félbeszakadt. Gábor megszüntette a honlapját is részben az érdeklődés hiánya, részben pedig saját, más irányú elfoglaltságai miatt. Ettől függetlenül azért tovább dolgozott az általa fontosnak tartott részek fordításán, noha végig úgy érezte, hogy nem ő a legfelkészültebb személy erre a vállalkozásra. Inkább várt volna olyasvalakire, akiben megvan a kellő elhivatottság s akkor végre elkezdődhet a hivatalos fordítási munka.

Írtam Gábornak és a munka folytatására bátorítottam, annak ellenére is, hogy ő nemigen tapasztalt lelkesedést a "projekt" iránt. Ebben az időszakban úgy érezte, hogy nem ő hivatott e hatalmas feladat teljesítésére. Felhívtam a figyelmét Ady Endrének, a nagy magyar költőnek az egyik versére, melyben a költő a "Mag hó alatt" gondolatával arra utal, hogy mindig van egyfajta nyugalmi időszak a dolgok kiérlelődésében, mielőtt az olvasóban feltámad a szellemi étvágy az új értékek iránt. Ezután megszakadt a kapcsolatom Gáborral.

Az évek során több, mástól származó fordítással is találkoztam, és ráleltem ilyen tárgyú honlapokra is a világhálón, de egyik sem tetszett. A legtöbbel az volt a baj, hogy látszott rajtuk az eredeti angol szöveg megértésének hiánya, pontatlansága; a fordítókból hiányzott a szellemi rálátás. Mások esetében pedig olyasmi csúfította a szövegeket, amit én a túltengő egónak nevezek. A Gáborral folytatott levelezésemet áttekintve rádöbbentem, hogy bizony szerencsés voltam, amiért megismerhettem a tárggyal kapcsolatos gondolkodási rendszerét; gondolatai mélyenszántók voltak és a kinyilatkoztatói üzenet velejének feltárására irányultak, ugyanakkor mindez kellő alázattal párosult. Nem tudom másként magyarázni a dolgot, minthogy az Urantia könyv lefordításában való előrehaladásához olyan mértékben kaphatott bátorítást, tisztább képet és kellő rálátást, ahogy ő maga szellemben és bölcsességben, továbbá állhatatosságban gyarapodott a szellemi világban számunkra segédkezők által, beleértve a Gondolatigazítóját is.

2006 decemberében nagy meglepetésemre eljutott hozzám Gábor e-mailje, mégpedig az Urantia Association International (UAI) ohiói szervezetének képviselője, Steve Caruso révén, melyben arról tájékoztat, hogy elkészült az Urantia könyv magyar fordításával. Üzenetében Gábor még idézett is a neki bátorításul írott levelemből.

2008-ban Gábor felkért, hogy kapcsolódjak be a fordítás felülvizsgálatát végző, 2006-ban alakult munkacsoport tevékenységébe. A felülvizsgálat 2009 májusában fejeződött be. A szöveg tehát rendelkezésünkre állt, már csak a nyomtatáshoz szükséges pénzt kellett előteremteni. Ekkor egy újabb csoda történt, mert egy dél-amerikai személy adománya révén meglett a szükséges összeg. Be kell vallanom, 2001-ben nem gondoltam volna, hogy még láthatom az ötödik korszakos kinyilatkoztatást anyanyelvemen, nyomtatott kiadásban. A könyvet mégis itt tartom a kezemben, s ez is csak hitelesíti a felemelkedő zarándokok csatakiáltását: "Istennel semmi - egyáltalán semmi - sem lehetetlen." (282.2) 26:5.3

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.