Az Urantia könyvről

Mi az Urantia Alapítvány?

Az Urantia Alapítványt 1950-ben hozták létre az Urantia könyv eredeti és változatlan szövegének kiadása és gondozása érdekében. Az Alapítvány feladatai közé tartozik a tanításoknak a világban történő terjesztéséről való gondoskodás is, és e cél elérésére olvasók és olvasói szervezetek segítségével törekszik.

Szervezeti oldalról nézve az Urantia Alapítvány nem haszonra működő, oktatással foglalkozó alapítvány, melynek tevékenységeit alapító okirat szabályozza. Az alapítvány adja ki az Urantia könyv eredeti angol nyelvű szövegét 1955 óta.

Mi ez az Urantia könyv?

Az Urantia könyv nem más, mint felsőbb világegyetemi lényektől származó, a világunknak szóló igazság-kinyilatkoztatás. A könyvbeli tanítások tudományt, bölcseletet, történelmet, mindenségtant és vallást szerves egységben ábrázolva tárják elénk eredetünket, rendeltetésünket, valamint isteni és örök végzetünket, „az állatitól az angyalira, az angyaliról a szellemire, és a szellemiről az Istenire való, korszakokon át tartó felemelkedési fejlődés[t]”.

Miért írták meg az Urantia könyvet?

Az Urantia könyvet az Urantia, vagyis a bolygónk népei számára, "[a] mindenségtudat tágítás[a] és a szellemi felfogóképesség fejlesztés[e]" 0:0.2 érdekében írták meg.

Honnan származnak az Urantia írások?

Honnan származnak az Urantia írások? - A kinyilatkoztatók magyarázata

összeállította: Ralph Zehr

E kinyilatkoztatást maga az Atya rendelte el és Jézus jelentette be az apostolainak az Olajfák hegyén akkor, amikor az ő második eljöveteléről beszélt nekik.

Egyéb olvasói szolgáltatások

Az Alapítvány azáltal segíti az Urantia könyv és az abban foglalt tanítások tanulmányozását, hogy bátorítja az olvasókat olvasókörök, olvasói közösségek vagy egyéb csoportok alakítására, illetőleg azok tevékenységében való részvételre, mert így lehetőségük adódik a könyv szerzői által kö

Syndicate content

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.