Mit csinált Jézus a 12 és 30 éves kora közötti időszakban?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia könyv megjelenéséig mindannyian csak találgattuk, hogy vajon mit csinálhatott Jézus azokban az években, amelyek a templomban való megtalálása és a nyilvános segédkezésének elkezdése között teltek el.

Jézus bámulatos életet élt. Sokan tudják, hogy isteni Istenfi volt, aki gyámoltalan csecsemőként testesült meg ezen a bolygón. Igazi emberi lény volt, és igazi isteni lény is, és emberként ugyanolyan életet élt, mint minden ember; megszületett, voltak szülei, voltak pajtásai, járt iskolába, asztalosként megtanult bánni a fával, játszott hangszeren, a társai körében népszerű volt, és ifjú felnőttként beutazta a környező világot. Jó tanuló volt és jó gyermek is; voltak fiú- és leánytestvérei, és József korai halálát követően, amikor Jézus még csak 15 éves volt, ő lett az atyai fivérük.

Normális, szerény élete volt, ő is megélte azokat a hullámvölgyeket és hullámhegyeket, amelyeket a legtöbb ember is megél, vagyis ebben nem különbözött a kortársaitól. És e megélt fizikai létben gazdag benső élete volt, amelyben fokozatosan tudatára ébredt önnön valójának s az e világon teljesítendő valódi küldetésének. S ez néha természetesen elszigetelte mindenki mástól. Mert Jézus tizennégy éves korában felismerte a küldetését és azt, hogy ki is ő valójában. Ez után az életének középpontjába az került, hogy megtalálja a módját a mennyei Atyja akarata szerinti küldetés teljesítésének. De sohasem adta fel a tisztán emberi életét és az azzal járó felelősségeket; mindig megfelelt azoknak a kötelezettségeknek, amely mint a családja egyik tagjára és a népe egyik derék polgárára hárultak. És az élete ezen szakaszának végén képes volt teljes egészében a küldetésének szentelni magát - vagyis nyilvánosan hirdetni az Istennél való fiúság és a hit általi üdvözülés "jó hírét".

Örömmel töltheti el az olvasót a Jézus páratlan életének teljes történetéhez való hozzáférés lehetősége, s ennek részeként megismerheti mindezeket a hiányzó éveket is. Ezen a címen olvasható mindez: Jézus élete és tanításai.

Ez a hivatkozás Jézus Betlehemben való megszületésével induló történethez visz. E bámulatos dokumentumban elolvashatjuk a jézusi élet fent említett összes évéről szóló beszámolót, és még nagyon sok egyebet is. Még a Bibliából ismerős történéseket is teljesebb és részletgazdagabb képben láthatjuk - a mi 21. századi korunknak megfelelően megfogalmazva. A jézusi élet üzenete oly erőteljes és olyannyira képes megváltoztatni az életünket, hogy az Urantia könyv maga is azt mondja:

Minden emberi tudás közül az bír a legnagyobb értékkel, hogy az ember megismerje Jézus vallási életét és hogy miként élte azt.  196:1.3

Jézus vallási élete a segédkezése kezdeténél jóval korábban kibontakozott, és remélem, hogy élvezetes olvasmány lesz végigkövetni a történéseket. Ma, miként 2000 éve is, Jézus a legnemesebb példa arra, hogy egy emberi lény miként éljen Istennek szentelt életet.

A Jézus életéről szóló elbeszélésben sokszor lehet találkozni az őrá utaló "Mihály" megnevezéssel, s ennek megértéséhez érdemes elolvasni az Urantia könyv kinyilatkoztatott ismeretanyagának ezt a részét is: A szellemadomány.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.