9. A Legfelsőbb Szellemek

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

9. A LEGFELSOBB SZELLEMEK

I. Bevezetés
II. A hármas Istenséghez fuzodo viszony
III. Sajátosságok és szerepkörök
IV. A teremtményekhez fuzodo viszony
V. A Mindenségrendi Elme
VI. A hét Legfobb Igazgató
VII. Madzseszton — a tükrözomuködés vezetoje
VIII. A Tükrözo Szellemek
IX. A Független Hírvivok
X. A Független Hírvivok szolgálata
XI. A Végtelen Szellem felsobb személyiségei

 1. A Világegyetemi Körök Felügyeloi
 2. Az Összeírási Igazgatók
 3. Személyi Segédek
 4. Társfelügyelok
 5. Kinevezett Orök
 6. Végzos Kísérok

XII. A tér hírvivo seregei

 1. Havona-szolgálók
 2. Világegyetemi Békéltetok
 3. Szakmai Tanácsadók
 4. Feljegyzés-felügyelok
 5. Mennyei Adatrögzítok
 6. Morontia Társak
 7. Paradicsomi Társak

I. BEVEZETÉS

1. Tétel: A hét Legfelsobb Szellem-csoport muködik a hét felsobb-világegyetem mellérendelt igazgatóiként.

„A hét Legfelsobb Szellem-csoportot a nagy világegyetem hétszelvényu igazgatásának egyetemes mellérendelt igazgatói alkotják. Jóllehet mindegyikük a Végtelen Szellem muködési családjába sorolható, mégis rendszerint az alábbi három csoportot alkalmazzuk a paradicsomi Háromság gyermekeinek elkülönítésére:

1. A Hét Tökéletes Szellem.

2. A Hét Legfobb Végrehajtó.

3. A Tükrözo Szellemek.

A további négy csoport a Végtelen Szellemnek vagy az o, alkotói besorolású társainak a teremto cselekedetei révén jön létre:

4. Tükrözo Kép Segítok.

5. A Körök Hét Szelleme.

6. A Helyi Világegyetemi Alkotó Szellemek.

7. Az Elmeszellem-segédek.” 17:0.1

2. Tétel:Tökéletes Szellemek háromságivá tett Végrehajtói a Végtelen Szellem hét paradicsomi világán állomásoznak.

„A Tökéletes Szellemek igazgatási központjai a Végtelen Szellem hét paradicsomi segédszféráján helyezkednek el, melyek a központi Sziget körül, az Örökkévaló Fiú fénylo szférái és a legbelso Havona-kör között járják pályájukat. Ezen igazgatási szférák a Legfobb Végrehajtók irányítása alatt állnak, akik olyan héttagú csoportot alkotnak, melynek tagjait az Atya, a Fiú és a Szellem tette háromságivá a Hét Tökéletes Szellem azon eloírásainak megfeleloen, melyek az o egyetemes képviseloikként muködni képes lényekre vonatkoznak.” 17:1.1

3. Tétel: A Tökéletes Szellemek térero-összpontosító állomásokat tartanak fenn a Paradicsom peremén, és ezek az állomások mindig a felügyeletük alatt álló felsobb-világegyetemmel szemközt helyezkednek el.

„A Tökéletes Szellemeknek számos szerepkörük van, azonban jelenleg a muködésük különös területe a hét felsobb-világegyetem központi felügyelete. Minden egyes Tökéletes Szellem egy-egy hatalmas térero-összpontosító központot tart fenn, mely a Paradicsom pereme körül lassan körbehalad, a közvetlen felügyeletük alatt álló felsobb-világegyetemmel mindig szemközt elhelyezkedve és a felsobb-világegyetem különleges erotér-szabályozásának és szelvényes energia-elosztásának megfelelo paradicsomi gócponti helyzetet tartva. Bármelyik felsobb-világegyetem sugárirányú határvonalai ténylegesen az azt felügyelo Tökéletes Szellem paradicsomi központjába tartanak.” 16:0.12

4. Tétel: A Tökéletes Szellemek hét különbözo sajátosságot mutatnak.

„A Hét Tökéletes Szellem tehát a következo hét hasonlatosságból származik és innen eredezteti egyedi jellemzoit:

1. Az Egyetemes Atya.

2. Az Örökkévaló Fiú.

3. A Végtelen Szellem.

4. Az Atya és a Fiú.

5. Az Atya és a Szellem.

6. A Fiú és a Szellem.

7. Az Atya, a Fiú és a Szellem.” 16:0.2

II. A HÁRMAS ISTENSÉGHEZ FUZODO VISZONY

1. Tétel: Amikor a Tökéletes Szellemek elhagyják a hatalmukat jelento egyéni fejedelemszéküket és összegyulnek az Együttes Cselekvo körül, akkor ok együttesen képviselik a Háromságot.

„De amikor a Hét Tökéletes Szellem elhagyja a személyes hatalmát és felsobb-világegyetemi fennhatóságát jelento egyéni fejedelemszékét és összegyulik az Együttes Cselekvo körül a paradicsomi Istenség hármas jelenlétében, akkor és ott ok együttesen képviselik az osztatlan Istenség — a Háromság — muködési hatalmát, bölcsességét és fennhatóságát a fejlodo világegyetemek számára, illetoleg azokban.” 16:1.3

2. Tétel: Az Elso Tökéletes Szellem az Egyetemes Atya képviseloje. O a Titkos Nevelok és a Megszemélyesült Igazítók tanácsadója.

Az Elso Tökéletes Szellem. Bizonyos sajátos módon e Szellem a paradicsomi Atya közvetlen megjelenítése. O az Egyetemes Atya hatalmának, szeretetének és bölcsességének különleges és hatékony megnyilatkozása. O a Titkos Nevelok vezetojének közvetlen társa és fenséges tanácsadója, a Megszemélyesült Igazítók Testületét vezeto lény a Diviningtonon. A Hét Tökéletes Szellem mindegyik közösségében mindig az Elso Tökéletes Szellem szól az Egyetemes Atya nevében.” 16:3.2

3. Tétel: A Második Tökéletes Szellem az Örökkévaló Fiút mutatja be és o segíti az Istenfiakat.

A Második Tökéletes Szellem. E Szellem megfeleloen mutatja az Örökkévaló Fiúnak, a teremtésösszesség elso szülöttének páratlan természetét és elbuvölo jellemét. O mindig szoros kapcsolatban van az Istenfiak összes rendjével, legyenek ok bárhol a székhely-világegyetemben egyedekként vagy örömteli nagytalálkozók résztvevoiként. A Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban o mindig az Örökkévaló Fiú nevében és részérol szól.” 16:3.4

4. Tétel: A Harmadik Tökéletes Szellem a Végtelen Szellemet képviseli és o irányítja a Szellem gyermekeit.

A Harmadik Tökéletes Szellem. E Szellemszemélyiség különösen hasonlít a Végtelen Szellemre, és o irányítja a Végtelen Szellem sok felsobb személyiségének tevékenységét és munkáját. O elnököl a tanácskozásaikon és szoros kapcsolatban áll minden, kizárólag a Harmadik Forrásból és Középpontból származó személyiséggel. Amikor a Hét Tökéletes Szellem tanácsot alkot, akkor a Harmadik Tökéletes Szellem az, aki mindig a Végtelen Szellem nevében szól.” 16:3.6

5. Tétel: A Negyedik Tökéletes Szellem az Atyát és a Fiút képviseli, tanácsokkal látja el az o gyermekeiket és segíti a Végtelen Szellemet elért felemelkedoket.

A Negyedik Tökéletes Szellem. Az Atya és a Fiú közös természetének részeseként e Tökéletes Szellem a dönto befolyásoló tényezo az Atya-Fiú irányítási elvek és eljárások tekintetében a Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban. E Szellem a foigazgatója és tanácsadója ama felemelkedo lényeknek, akik elérték a Végtelen Szellemet és így pályázhatnak arra, hogy megláthassák a Fiút és az Atyát. O segíti az Atyától és a Fiútól származó személyiségek hatalmas csoportját. Amikor az Atya és a Fiú képviseletére van szükség a Hét Tökéletes Szellem társaságában, akkor mindig a Negyedik Tökéletes Szellem az, aki szól.” 16:3.8

6. Tétel: Az Ötödik Tökéletes Szellem az Atyát és a Szellemet képviseli, és o a tanácsadója minden olyan lénynek, amely ezektol az Istenségektol származik, valamint az erotér-irányítóknak és a fizikai szabályozóknak.

Az Ötödik Tökéletes Szellem. Ezen isteni személyiség, aki egyedül vegyíti az Egyetemes Atya és a Végtelen Szellem jellemét, o a tanácsadója a lények ama hatalmas csoportjának, melyet erotér-irányítókként, erotér-központokként és fizikai szabályozókként ismerünk. E Szellem mindazon személyiségeket is segíti, akik az Atyától és az Együttes Cselekvotol származnak. A Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban, amikor az Atya-Szellem állásfoglalása a kérdés, mindig az Ötödik Tökéletes Szellem az, aki szól.” 16:3.10

7. Tétel: A Hatodik Tökéletes Szellem a Fiút és a Szellemet, valamint az o gyermekeiket képviseli.

A Hatodik Tökéletes Szellem. Ezen isteni lény láthatólag az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem együttes jellemét mutatja. Bármikor, amikor a Fiú és a Szellem által közösen teremtett teremtmények összegyulnek a központi világegyetemben, e Tökéletes Szellem az, aki tanácsokkal látja el oket; és a Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban mindig, amikor arra van szükség, hogy az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem együttesen szóljon, akkor a Hatodik Tökéletes Szellem az, aki válaszol.” 16:3.12

8. Tétel: A Hetedik Tökéletes Szellem az Atyát, a Fiút és a Szellemet képviseli, és o a tanácsadója minden háromsági eredetu lénynek, valamint a Havona felemelkedo zarándokainak is.

A Hetedik Tökéletes Szellem. A hetedik felsobb-világegyetem felett elnöklo Szellem egyaránt egyedien mutatja az Egyetemes Atya, az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem képét. A Hetedik Szellem, az összes háromsági eredetu lényt segíto tanácsadó egyúttal a Havona összes felemelkedo zarándokának is tanácsadója és igazgatója, azon alacsonyrendu lényeké, akik az Atya, a Fiú és a Szellem együttes segédkezésén keresztül eljutottak az üdvösség kertjeibe.” 16:3.14

9. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem nemcsak képviseli a Végtelen Szellemet, hanem ok a hármas Istenség megszemélyesült fizikai hatalma, mindenségrendi elméje és szellemi jelenléte.

„A Hét Tökéletes Szellem teljes köruen megjeleníti a Végtelen Szellemet az evolúciós világegyetemek számára. Ok képviselik a Harmadik Forrást és Középpontot az energia-, elme- és szellemviszonyokban. Miközben ok az Együttes Cselekvo egyetemes igazgatásában egyezteto feladatokat látnak el, ne felejtsétek el, hogy ok a paradicsomi Istenségek alkotó cselekedeteibol származnak. Szó szerint igaz, hogy e Hét Szellem a hármas Istenség megszemélyesült fizikai hatalma, mindenségrendi elméje és szellemi jelenléte, »Isten Hét Szelleme elküldetett az egész világegyetembe«.” 16:4.1

10. Tétel:A Tökéletes Szellemek egyike sem képviseli a Háromságot, de amikor egyesülnek, akkor az egyenrangú azzal a muködési szinttel, mely a Háromsághoz társítható. A Hetedik Tökéletes Szellem a Hétszeres-Szellem-egyesülés szóvivoje a Háromszoros-Istenség-egyesülés, a Háromság álláspontját illetoen.

„A Hét Szellem egyike sem képviseli szervezetileg a paradicsomi Háromságot, azonban amikor hétszeres Istenségként egyesülnek, akkor ez az egyesülés istenségi értelemben — nem személyes értelemben — egyenrangú azzal a muködési szinttel, mely a háromsági rendeltetésekhez társítható. Ebben az értelemben a »Hétszeres Szellem« muködésileg társítható a paradicsomi Háromsággal. Ugyancsak ebben az értelemben mondható, hogy a Hetedik Tökéletes Szellem néha a háromsági álláspontok megerosítése érdekében szólal fel vagy, és inkább ez a helyzet, a Hétszeres-Szellem-egyesülés álláspontjának szóvivojeként lép fel a Háromszoros-Istenség-egyesülés álláspontját, a paradicsomi Háromság álláspontját illetoen.” 16:3.16

III. SAJÁTOSSÁGOK ÉS SZEREPKÖRÖK

1. Tétel: A Tökéletes Szellemek leírhatatlan lények — azonban határozottan személyesek. Bár rokonságban állnak egymással, a természetük alapvetoen különbözo.

„A Hét Tökéletes Szellem leírhatatlan lény, azonban ok jól kivehetoen és határozottan személyesek. Van nevük, de inkább úgy döntöttünk, hogy szám szerint ismertetjük oket. A Végtelen Szellem elsodleges megszemélyesüléseiként ok rokonságban állnak egymással, a hármas Istenség hét lehetséges társulásának elsodleges kifejezodéseiként viszont alapvetoen különbözo a természetük, és e természetbeni különbség határozza meg a felsobb-világegyetemi viselkedésükben megmutatkozó eltéréseket.” 16:3.1

2. Tétel: A Hetedik Tökéletes Szellem a Háromságot illetoen nem muködik, ez az oka annak, hogy miért képes személyesen muködni a Legfelsobb Lény érdekében.

„A Tökéletes Szellemek egyedül és együttesen is képviselik bármelyik, illetoleg az összes lehetséges Istenség-szerepkört, legyen az egyes vagy többes, de nem együttes, nem a Háromság. A Hetedik Tökéletes Szellem a paradicsomi Háromságot illetoen személyesen nem muködik, és ez az oka annak, hogy miért képes személyesen muködni a Legfelsobb Lény érdekében.” 16:1.2

3. Tétel:A Havonán kívül a Végtelen Szellem kizárólag a Hét Tökéletes Szellem hangjain szól.

„A világegyetemek mindenségéhez a paradicsomi Atya csak a Fián keresztül szól, míg o és a Fiú közösen csakis a Végtelen Szellemen keresztül cselekszik. A Paradicsomon és a Havonán kívül a Végtelen Szellem kizárólag a Hét Tökéletes Szellem hangjain szól. 16:2.2

4. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem együttesen el van látva a Harmadik Forrás és Középpont legfelsobb-végleges sajátosságaival.

„A Hét Tökéletes Szellem együttesen el van látva a Harmadik Forrás és Középpont legfelsobb-végleges sajátosságaival. Míg mindegyikük külön-külön is rendelkezik e képességgel, csak együttesen mutatnak mindenhatósági, mindentudási és mindenütt-jelenvalósági sajátosságokat.” 16:2.4

5. Tétel: A Tökéletes Szellemek teremtik az erotér-irányítókat és azok társait. A Tökéletes Szellemek segítik a Teremto Fiakat a világegyetemszervezésben.

„A Hét Tökéletes Szellem a teremtoje a Világegyetemi Erotér-irányítóknak és azok társainak, olyan entitásoknak, akik nélkülözhetetlenek a nagy világegyetem fizikai energiáinak szervezésében, felügyeletében és szabályozásában. És ugyanezen Tökéletes Szellemek igen nagy mértékben segítik a Teremto Fiakat a helyi világegyetemek kialakítására és megszervezésére irányuló munkájukban.” 16:4.3

6. Tétel: Lévén, hogy a Legfelsobb Isten még nem elérheto, ezért a Hetedik Tökéletes Szellem muködik a helyén.

„A Havona zarándokok ama fogyatékosságát, hogy nem képesek teljesen megtalálni a Legfelsobb Istent kárpótolja a Hetedik Tökéletes Szellem, akinek háromsági természete oly sajátosan nyilatkoztatja ki a Legfelsobb szellem-személyét. A jelen világegyetemi korszakban, amikor is a Legfelsobb személye nem elérheto, a Hetedik Tökéletes Szellem muködik a felemelkedo teremtmények Istenének helyén a személyes kapcsolatok területén. O az egyetlen felsobb szellemlény, akit minden felemelkedo bizonyosan megismer és valamennyire megért, amikor eléri a megdicsoülés központjait.” 16:3.19

7. Tétel: Az orvontoni Tökéletes Szellem hét tevékenységi körben fejti ki hatását.

„Igencsak valószínu, bár ehhez nem tudunk egyértelmu bizonyítékot szolgáltatni, hogy az orvontoni Tökéletes Szellem az alábbi tevékenységi körökben fejt ki dönto hatást:

1. A helyi világegyetemi élethordozók élet-beindítási eljárásai.

2. A helyi világegyetemi Alkotó Szellem által a világoknak adományozott elmeszellem-segédek élet-megelevenedései.

3. A szervezett anyagnak az egyenes irányú gravitációra érzékeny egységei által mutatott energia-lüktetések.

4. A kilépo energia viselkedése, amikor az teljesen kikerül a Korlátlan Abszolút hatása alól, s így képessé válik arra, hogy válaszoljon az egyenes irányú gravitáció közvetlen hatására és a Világegyetemi Erotér-irányítók és azok társainak beavatkozására.

5. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemnek, akit az Urantián úgy ismernek, mint a Szent Szellem, a segédkezo szellemadománya.

6. Az alászálló Fiak szellemének, akit az Urantián úgy ismernek, mint a Vigasztaló vagy az Igazság Szelleme, ezt követo adományozása.

7. A helyi világegyetemek és a felsobb-világegyetem tükrözomuködési rendje. E rendkívüli jelenség számos jellemzoje aligha magyarázható meg vagy indokolható okszeruen anélkül, hogy feltételeznénk a Tökéletes Szellemek közös tevékenységét az Együttes Cselekvovel és a Legfelsobb Lénnyel.” 16:4.8

IV. A TEREMTMÉNYEKHEZ FUZODO VISZONY

1. Tétel: A Tökéletes Szellem fizikai bélyege az ember eredetének része, és ez a jegy sohasem törlodik teljesen a felemelkedo halandóból.

„Az evolúciós halandók élettapasztalásában megnyilvánuló, megkülönbözteto személyiségi hajlamok, melyek az egyes felsobb-világegyetemekre jellemzok, és amelyek közvetlenül kifejezik a meghatározó hatást kifejto Tökéletes Szellem természetét, sohasem törlodnek teljesen, még azután sem, hogy az ilyen felemelkedok átesnek azon a hosszú felkészítésen és egyesíto képzésen, melyre a Havona egymilliárd oktatási szféráján kerül sor. Még az ezt követo, mélyreható paradicsomi kimuvelés sem elégséges ahhoz, hogy a felsobb-világegyetemi származás nyomait eltüntesse. A felemelkedo halandó a teljes örökkévalóságban is mutatni fog a származási felsobb-világegyetemét elnöklo Szellemre jellemzo vonásokat. Még a Végleges Testületben is, amikor igény merül fel arra, hogy az evolúciós teremtésösszességhez fuzodo, teljes háromsági viszonyt elérjék vagy bemutassák, hét véglegességet elért lény akkor is mindig úgy alkot csoportot, hogy minden felsobb-világegyetemet egy-egy ilyen lény képviseljen.” 16:5.5

2. Tétel:Az emberi természetnek három, attól elidegeníthetetlen vonása van: erkölcsi érzék, tudományos kíváncsiság és szellemi látásmód.

„Az értelem egyedül nem lehet magyarázat az erkölcsi természetre. Az erkölcs, az erény az emberi személyiségben eredendoen benne rejlik. Az erkölcsi érzék, a kötelesség felismerése az emberelme-képesség egyik alkotóeleme és társa az emberi természettol elidegeníthetetlen egyéb vonásoknak: a tudományos kíváncsiságnak és a szellemi látásmódnak.” 16:7.1

3. Tétel: E három felruházottság valóságának felismerése mindenségrendi ön-kinyilatkoztatás révén lehetséges.

„Másként fogalmazva, a Végtelen e három megnyilatkozása valóságának felismerése az ön-kinyilatkoztatás mindenségrendi eljárása révén lehetséges. Az anyag-energia az érzékek mennyiségtani ok-okozati összefüggése révén ismerheto fel; az elme-értelem a belso meglátás útján ismeri meg erkölcsi kötelességét; a szellem-hit (istenimádat) a szellemi létezés valóságának vallása.” 16:6.10

4. Tétel:Az oktatás célja, hogy az emberi elme e veleszületett képességeit fejlessze és élesítse; a civilizáció célja azok kifejezése; az élettapasztalás célja azok megélése; a vallás célja azok nemesebbé tétele; és a személyiség célja azok egyesítése.

„Az oktatás célja, hogy az emberi elme e veleszületett képességeit fejlessze és élesítse; a polgárosultság célja azok kifejezése; az élettapasztalás célja azok megélése; a vallás célja azok nemesebbé tétele; és a személyiség célja azok egyesítése.” 16:6.11

V. A MINDENSÉGRENDI ELME

1. Tétel: A Tökéletes Szellemek alkotják a mindenségrendi elme forrását, amely abszolútat el nem éro, és amely kapcsolódik a Legfelsobb Lény elméjéhez.

„A Tökéletes Szellemek a mindenségrendi elme hétszeres forrását, a nagy világegyetem értelmi potenciálját alkotják. E mindenségrendi elme a Harmadik Forrás és Középpont elméjének az abszolútat el nem éro megnyilatkozása, és bizonyos értelemben muködésileg kapcsolódik a kifejlodo Legfelsobb Lény elméjéhez.” 16:6.1

2. Tétel:A „valóság-válasz” nem más, mint a mindenségrendi elme azon minosége, amely megmenti az embert attól, hogy védtelen áldozatává váljon a tudományban, a bölcseletben és a vallásban foglalt elofeltevéseknek.

„A mindenségrendi elme minden személyiségi társulásában létezik egyfajta minoség, melyet a »valóság-válasz« határoz meg. A saját akarattal rendelkezo teremtmények ezen egyetemes mindenségrendi képessége az, amely megmenti oket attól, hogy védtelen áldozataivá váljanak a tudományban, a bölcseletben és a vallásban foglalt elofeltevéseknek. A mindenségrendi elme ezen valóság-érzékenysége úgy viszonyul a valóság bizonyos szakaszaihoz, mint ahogy az energia-anyagi dolgok viszonyulnak a gravitációhoz. Helyesebb volna azt mondani, hogy ezen anyagfeletti valóságok úgy hatnak vissza a mindenségrend elméjére.” 16:6.4

3. Tétel: A mindenségrendi elme három valóságszinten ismer választ.

„A mindenségrendi elme állandóan felel (választ ad) a világegyetemi valóság három szintjén. E válaszok magától értetodok a világosan és elmélyülten gondolkodó elmék számára. E valóságszintek a következok:

16:6.6 1. Okozati viszony — a fizikai érzékek valóságterülete, az oktani azonosság tudományterülete, a tényszeru és a nem tényszeru elkülönítésének területe, a mindenségrendi válaszon alapuló gondolati következtetések területe. Ez a mindenségrendi különbségtétel mennyiségtani formája.

16:6.7 2. Kötelesség — az erkölcsök valóságterülete a bölcselet mezején, az okok küzdotere, a viszonylagos jó és rossz felismerése. Ez a mindenségrendi különbségtétel pártatlan formája.

16:6.8 3. Istenimádat — a vallásos tapasztalás valóságának szellemi területe, az isteni közösség személyes megismerése, a szellemértékek felismerése, az örök továbbélés biztosítéka, a felemelkedés az Isten szolgálóinak besorolásából az Isten fiainak örömére és szabadságára. Ez a mindenségrendi elme legfelsobb szintu látásmódja, a mindenségrendi különbségtétel áhítati és istenimádati formája.” 16:6.5

4. Tétel:Az állat különbségtételre utaló válasza a fizikai szintre korlátozódik. Az ember képes rálátást gyakorolni a felfedezést megelozoen is.

„Egy állat különbségtételre utaló válasza a viselkedés hajtóero szintjére korlátozódik. A felsobbrendu állatok feltételezett rálátása a hajtóero szinten van és rendszerint csak az ilyen szintu kísérlet és hibázás megtapasztalását követoen jelenik meg. Az ember képes tudományos, erkölcsi és szellemi rálátást gyakorolni mindenfajta felfedezést és kísérletezést megelozoen is.” 16:7.2

5. Tétel: Egy személyiség képes eloretekinteni mielott megtenne valamit; ezért képes tanulni mind az elorelátásból, mind pedig a cselekedésbol.

„Csak egy személyiség tudhatja, hogy mit tesz, mielott megtenné azt; csakis a személyiségek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy elore látják a tapasztalást. Egy személyiség képes eloretekinteni mielott megtenne valamit és ezért képes tanulni mind az elorelátásból, mind pedig a cselekedésbol. Egy nem személyes állat rendszerint csak cselekvés útján tanul.” 16:7.3

6. Tétel:Ha az ember nem válaszol a mindenségrendi elmének a halandói törekvések célját elkülöníto késztetéseire, akkor lesüllyed az állati létezés szintjére.

„A halandói törekvéseinek céljait meg nem különbözteto ember az állati létezés szintjén muködoként találja magát. Képtelen volt kihasználni az anyagi éleslátás, erkölcsi különbségtétel és szellemi rálátás adta ama legfelsobb elonyöket, melyek az o mint személyes lény mindenségrendielme-adottságának szerves részét képezik.” 16:7.5

VI. A HÉT LEGFOBB IGAZGATÓ

1. Tétel: A Tökéletes Szellemek a Legfobb Végrehajtóik személyében cselekszenek, akik a felsobb-világegyetemi központokon a Tükrözo Szellemeken keresztül nyilvánulnak meg.

„Minden végrehajtói természetu ügyben — irányításban, szabályozásban, igazgatásban és egyéb ügyviteli jellegu döntésekben — a Tökéletes Szellemek a Hét Legfobb Végrehajtó személyében cselekszenek. A Tökéletes Szellemek a központi világegyetemben muködhetnek a Havona Körök Hét Szellemén keresztül; a hét felsobb-világegyetem központjain a Tükrözo Szellemek csatornáján keresztül nyilvánulnak meg és a Nappalok Elodeinek személyén keresztül cselekednek, akikkel a Tükrözo Kép Segítokön keresztül vannak személyes kapcsolatban.” 17:0.11

2. Tétel:Mindegyik Legfobb Végrehajtónak két tanácsadó testülete van — az egyik a Végtelen Szellem gyermekeibol áll, a másik pedig felemelkedo zarándokokból, valamint olyan megdicsoült halandókból áll, akik egyben háromságot-elért fiak.

„Mindegyik Legfobb Végrehajtónak két tanácsadó testülete van: A Végtelen Szellem gyermekei minden egyes felsobb-világegyetem központján képviseloket választanak maguk közül arra, hogy ezer évig az o Legfobb Végrehajtójuk elsodleges tanácsadó testületében szolgáljanak. Az ido felemelkedo halandóit érinto összes kérdésben egy második tanács muködik, mely a Paradicsomot elért halandókból, valamint olyan megdicsoült halandókból áll, akik egyben háromságot-elért fiak is; e testületet azon tökéletessé váló és felemelkedo lények állítják össze, akik átmenetileg a hét felsobb-világegyetemi központon tartózkodnak. Az összes többi vezetot a Legfobb Végrehajtók nevezik ki.” 17:1.8

VII. MADZSESZTON — A TÜKRÖZOMUKÖDÉS VEZETOJE

1. Tétel:Madzseszton valódi személy és a tükrözomuködés tévedhetetlen központja a nagy világegyetemben.

„Madzseszton valódi személy, a tükrözomuködés jelenségének személyes és tévedhetetlen központja az ido és tér mind a hét felsobb-világegyetemében. Állandó paradicsomi székhelyet tart fenn a minden dolgok középpontja közelében a Hét Tökéletes Szellem gyülekezohelyén. Kizárólag a tükrözomuködés-szolgálatnak a kiterjedt teremtésösszességbeli összehangolásában és fenntartásában érdekelt; egyebekben nem vesz részt a világegyetemi ügyek igazgatásában.” 17:2.3

2. Tétel: Madzseszton volt a Legfelsobb Lény elso teremto cselekedete, s az Istenségi Abszolútban keletkezo válasz teljesen váratlan volt.

„Madzseszton teremtése a Legfelsobb Lény elso legfelsobb teremto cselekedetét jelezte. E cselekvési akarat a Legfelsobb Lényben jelent meg szándékként, viszont az Istenségi Abszolút rendkívüli válaszát nem lehetett elore tudni. A Havona örökkévalósági megjelenése elott a világegyetem soha sem volt tanúja az erok és a rendeltetésszeru szellemtevékenységek ilyen óriási és kiterjedt rendezodésében, illetoleg összehangolódásában megmutatkozó ilyen óriás ténylegesülésnek. A Legfelsobb Lény és társai teremto akarataira adott Istenség-válasz messze meghaladta az o eltökélt szándékukat és nagyban túltett az o elozetes várakozásaikon.” 17:2.5

3. Tétel:A tükrözomuködés mechanizmusa a nagy világegyetem hírgyujto és döntés-kihirdeto szervezete.

„A tükrözomuködés-szervezet egyúttal a teremtésösszesség hírgyujto és döntés-kihirdeto muködési rendje is. Ez állandóan muködik, ellentétben a különféle hírközlo szolgálatok idoszakos tevékenységével.” 17:3.7

VIII. A TÜKRÖZO SZELLEMEK

1. Tétel:A Tökéletes Szellemek egyikének és a Háromság közös fellépésének eredménye a hét Tükrözo Szellem teremtése — negyvenkilenc van belolük összesen.

„A Tükrözo Szellemek isteni Háromság-eredetuek. E különleges és némiképp rejtélyes lényekbol ötven van. E rendkívüli személyiségek hetesével teremtettek, és minden egyes ilyen teremtési esemény a paradicsomi Háromság és a Hét Tökéletes Szellem valamelyike közös fellépésének lett az eredménye.” 17:2.1

2. Tétel: Amint a Tükrözo Szellem megszemélyesülési köre kiteljesedett, egy messze ható válaszként megjelent Madzseszton az Istenségi Abszolútban.

„Az idok hajnalán végbement eme jelentos muveletük képezi a Tökéletes Szellemek képviselte Legfelsobb Teremto Személyiségek elso erofeszítését a paradicsomi Háromság társteremtoiként való muködésre. A Legfelsobb Teremtok teremto erejének és a Háromság teremto potenciáljainak eme szövetsége a forrása a Legfelsobb Lény ténylegességének. Ezért, amint a tükrözo-teremtés végbement, amint a Hét Tökéletes Szellem mindegyike tökéletes teremto összhangba került a paradicsomi Háromsággal, amint a negyvenkilencedik Tükrözo Szellem megszemélyesült, akkor egy új és messze ható válasz jelent meg az Istenségi Abszolútban, mely új személyiségi elojogokat biztosított a Legfelsobb Lény számára és Madzseszton megszemélyesülésében teljesedett ki, aki a negyvenkilenc Tükrözo Szellem és társaik teljes munkájának tükrözomuködés-vezetoje és paradicsomi középpontja szerte a világegyetemek mindenségében.” 17:2.2

3. Tétel:A Tükrözo Szellemek Háromság-eredetuek, de a lényük természetében hasonlítanak a teremtésükben társként közremuködött Tökéletes Szellemre. Ezért van hét különbözo szellemfajta.

„A negyvenkilenc Tükrözo Szellem Háromság-eredetu, de a megjelenésüket kíséro hét teremtési mozzanat mindegyike során létrejött egy olyan lényfajta is, mely természetében hasonlít a Tökéletes Szellem társos jellemvonásaihoz. Így különféleképpen tükrözik az Egyetemes Atya, az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem isteniség-jellemzoben való társulása hét lehetséges csoportosításának természetét és jellemvonásait. Emiatt mindegyik felsobb-világegyetemi központon szükségképpen lennie kell hét ilyen Tükrözo Szellemnek.” 17:3.1

4. Tétel:A Tükrözo Szellemek megorzo személyiségek és az átvitelben közremuködo segítok is. Minden szellemértéket megoriznek az adott Tükrözo Szellemhez tartozó szekoráfi személyiségek.

„A Tükrözo Szellemek nem pusztán az átvitelben közremuködo segítok; megorzo személyiségek is. Utódaik, a szekonáfok szintén megorzo vagy feljegyzo személyiségek. Mindenrol, ami igaz szellemi értékkel rendelkezik, másolat készül, és egy lenyomat megorzodik azon szekoráfi személyiségek számos rendje egyikébe tartozók tagjainak személyes adottságaiban, akik a Tükrözo Szellemek hatalmas személyi állományába tartoznak.” 17:3.5

5. Tétel: A negyvenkilenc Tükrözo Kép Segítot a Tükrözo Szellemek teremtették — minden egyes felsobb-világegyetemi központon hét Segíto van.

„A negyvenkilenc Tükrözo Kép Segítot a Tükrözo Szellemek teremtették, és minden egyes felsobb-világegyetemi központon éppen hét Segíto van. Az uverszai hét Tükrözo Szellem elso alkotó cselekedete az o hét Kép Segítojüknek a létrehozása volt, és minden egyes Tükrözo Szellem megteremtette a maga Segítojét. A Kép Segítok bizonyos sajátosságaikat és jellemvonásaikat tekintve tökéletes másolatai a Tükrözo Anyaszellemüknek; ok valódi másolatok, leszámítva a tükrözomuködés sajátosságát. Igazi képek ok, és folyamatos összeköttetést biztosítanak a Tükrözo Szellemek és a felsobb-világegyetemi hatóságok között.” 17:4.1

IX. A FÜGGETLEN HÍRVIVOK

1. Tétel: A Független Hírvivok képviselik a Végtelen Szellem elso teremto cselekedetét; a számuk állandó.

„A Független Hírvivok az Együttes Teremto személyes és egyetemes testületét alkotják; ok a Végtelen Szellem Felsobb Személyiségeinek elso és rangidos rendje. Ok képviselik a Végtelen Szellem elso teremto cselekedetét, melyet önmaga hajtott végre abból a célból, hogy független személyiség-szellemeket hozzon létre. Sem az Atya, sem a Fiú nem vett részt közvetlenül e rendkívüli szellemi munkában.

E szellem-hírvivok egyetlen teremtési mozzanatban személyesültek meg, és a számuk állandó. Bár a jelen küldetésemen itt van velem e különleges lények egyike, mégsem tudom, hogy hány ilyen személyiség létezik a világegyetemek mindenségében. Csak azt tudom, hogy idorol idore hányan vannak nyilvántartva az adott pillanatban olyanokként, mint a felsobb-világegyetemünk határain belül muködok. A legutóbbi uverszai jelentésbol kitunik, hogy csaknem 7.690 billió Független Hírvivo muködött az Orvonton határain belül; és gyanítom, hogy ez jóval kevesebb, mint a teljes létszámuk hetede.” 23:0.1

2. Tétel:Muködési oka van annak, hogy a Független Hírvivoknek miért kell egyedül muködniük. „Rövidre zárás” következik be, amint két vagy több túlságosan megközelíti egymást. Önmuködo képességeik figyelmeztetik oket az Ihletett Háromsági Szellemek és a Gondolatigazítók közelségére.

„Muködési oka van annak, hogy e Független Hírvivoknek miért kell egyedül utazniuk és dolgozniuk. Rövid idoszakokra, és amikor átmenetileg megállapodnak, képesek csoportban is muködni, de amikor így együtt vannak, mindannyian leválasztódnak a paradicsomi körük fenntartó és irányító hatásától; ekkor teljesen elszigeteltek. Utazásuk során, vagy amikor a tér köreiben és az ido áramaiban tevékenykednek, akkor, ha két vagy több ilyen rendu lény túl közel kerül egymáshoz, mindketto, illetoleg mindegyikük lekapcsolódik a felsobb keringteto erokrol. Jelképesen úgy lehetne mondani, hogy „rövidre zárás” következik be. Emiatt egy önmuködo riasztó érzékük vészjelet ad nekik, mely biztosan jelzi a közelgo veszélyt és biztosan elég távol tartja oket egymástól ahhoz, hogy ne zavarják egymást a megfelelo és hatékony muködésben. Ugyancsak önmuködo képességeik érzékelik és jelzik az Ihletett Háromsági Szellemeknek és az isteni Gondolatigazítóknak a közelségét.” 23:1.9

3. Tétel: Érdekes kérdéseket vet fel a jövobeli szolgálatukkal kapcsolatban az a tény, hogy a Független Hírvivokbol nem teremtenek többet.

„Függetlenül a világegyetem növekedésétol, valószínuleg nem teremtetik több Független Hírvivo. A világegyetemek növekedésével a növekvo igazgatási terhet egyre nagyobb mértékben fogják egyéb fajtájú szellemi segédkezok és olyan lények átvenni, akik ezen új teremtésrészekbol származnak, mint amilyenek a Fejedelemfiak és a helyi világegyetemi Anyaszellemek teremtményei.” 23:3.9

4. Tétel: A Független Hírvivok hét csoportban muködnek.

„A Független Hírvivoket a Végtelen Szellem a következo hétféle szolgálatra jelölheti ki:

1. A paradicsomi Háromság Hírvivoi.

2. A Havona Körök Hírvivoi.

3. A Felsobb-világegyetemek Hírvivoi.

4. A Helyi Világegyetemek Hírvivoi.

5. A Határozatlan Megbízatású Felfedezok.

6. Különleges Megbízatású Követek és Küldöttek.

7. Az Igazság Kinyilatkoztatói.” 23:2.2

5. Tétel:A Független Hírvivok képesek veszélyhelyzeti tájékoztatóhálózatként muködni nagyjából száz fényév távolságban is.

„A Független Hírvivok képesek veszélyhelyzeti tájékoztatóhálózatként muködni a távoli téregységekben mindenütt, azokon a területeken, melyeket nem járják át a nagy világegyetem kiépített körei. Elofordul, hogy az ilyen minoségben muködo hírvivo képes a társának üzenetet vagy rövid jelzést küldeni körülbelül száz fényévnyire, ahol is fényév alatt az urantiai csillagászok által használt csillagászati távolságot értem.” 23:3.5

6. Tétel:Amikor egy végleges rendu lény és egy paradicsomi Létpolgár egy, „az ido és örökkévalóság gyermekének” a háromságivá alakításában muködik együtt, egyet közülük kirendelnek a Vicegeringtonra. E lény hozzáfér a Legfelsobb-Végleges elmepotenciáljához. Független Hírvivo kíséri el ezeket a fiakat a Vicegeringtonra. E párok közül még egy sem hagyta el Vicegeringtont soha.

„Amikor egy végleges rendu lény és egy paradicsomi Létpolgár egy, »az ido és örökkévalóság gyermekének« a háromságivá alakításában — a Legfelsobb-Végleges ismeretlen elmepotenciáljaival kapcsolatos muveletben — muködik együtt, és amikor e be nem sorolt személyiséget kiküldik a Vicegeringtonra, akkor egy Független Hírvivot (az ilyen istenségelme-adomány vélelmezett személyiségi tükrözodését) is mindig kijelölnek e teremtményi-háromságot elért fiú számára ortársul. E hírvivo a végzet új fiát elkíséri a rendeltetési helyére és soha többé nem hagyja el Vicegeringtont. Az így az ido és örökkévalóság fiának végzeteihez kötött Független Hírvivo mindörökre átkerül a Világmindenség Építészeinek kizárólagos felügyelete alá. Hogy miként alakul e rendkívüli társulás jövoje, azt nem tudjuk. A különleges személyiségek e viszonyainak száma már hosszú ideje gyarapodik a Vicegeringtonon, de eddig még egyetlen pár sem távozott onnan.” 23:4.3

7. Tétel:Számos rejtély övezi ezeket a háromságivá alakított fiakat és az o Független Hírvivo társaikat, akik a Vicegeringtonon, a Világmindenség Építészeinek felügyelete alatt gyülekeznek.

Ld. 23:4.4

X. A FÜGGETLEN HÍRVIVOK SZOLGÁLATA

1. Tétel:A Független Hírvivok, miként a Világegyetemi Erotér-irányítók is, mentesülnek az ido és tér ítéloszékei által elrendelt orizetbe vétel alól.

„A Független Hírvivok, miként a Világegyetemi Erotér-irányítók is a minden területen muködo azon kevés lényfajta közé tartoznak, akik mentesülnek az ido és tér ítéloszékei által elrendelt orizetbe vétel, illetoleg letartóztatás alól.” 23:1.7

2. Tétel: A Független Hírvivok a külso tér feltérképezetlen területeinek felfedezoi.

„A határozatlan megbízatású hírvivo-felfedezok a világmindenségben jároröznek. Állandóan felfedezo utakon járnak a teljes külso tér feltérképezetlen területein. A külso tér területein végbemeno folyamatokkal kapcsolatos ismereteink közül nagyon sokat a Független Hírvivoknek köszönhetünk, mivel ok gyakran muködnek együtt és végeznek közös kutatásokat a mennyei csillagászokkal.” 23:2.21

3. Tétel:A Független Hírvivok biztosítják az egyetlen olyan személyes szolgálatot, amely igénybe veheto a sürgos üzenetek továbbításához olyan esetben, amikor nem használható a tükrözomuködési rend.

„A Független Hírvivok a legmagasabb rendu fajtáját alkotják azon tökéletes és bizalmi személyiségeknek, akik a teremtésrészekben igénybe vehetok fontos és sürgos üzenetek gyors továbbítása céljából olyan esetben, amikor nem célravezeto a híradási szolgálat vagy a tükrözomuködési rend igénybevétele. A területeken tartózkodó szellemi és anyagi lények segítésével összefüggo feladataik változatossága csaknem végtelen, különösen olyan esetekben, amikor az idotényezonek is szerepe van. A felsobb-világegyetemi területeken való szolgálatra kijelölt összes rend közül ok azok a legmagasabb rendu és legsokoldalúbb személyes lények, akik igen közel járnak ahhoz, hogy képesek legyenek dacolni az idovel és térrel.” 23:3.1

4. Tétel: A Független Hírvivok haladási sebessége a gravitációs hírvivok pillanatszeru sebessége és a szeráfok lassú sebessége közötti tartományba esik.

„A Független Hírvivoket kivéve azonban nincsenek olyan utazó vagy hírvivo személyiségek, akik a gravitációs átkelok pillanatszeru sebessége és a szeráfok viszonylag lassú sebessége közötti sebességgel képesek haladni.” 23:3.2

5. Tétel:Nehéz megmagyarázni, hogy egy Független Hírvivo miként lehet valós személy s ugyanakkor miként képes ilyen hihetetlen sebességgel haladni a térben.

„Teljesen képtelen vagyok az anyagi fajtájú elme számára elmagyarázni, hogy egy szellem miként lehet valós személy és ezzel egyidejuleg miként képes ilyen hihetetlen sebességgel haladni a térben. De e Független Hírvivok ténylegesen ilyen felfoghatatlan sebességgel érkeznek az Urantiára és indulnak innen; és valóban, a teljes világegyetemi igazgatási rendszer személyes jellegében nagy veszteség állna elo, ha ez nem ténykérdés lenne.” 23:3.4

6. Tétel: A Független Hírvivok rendelkeznek személyiséggel, még ha nincs is alakjuk. Az alaktalan szellemek elonyét élvezik, ugyanakkor bírnak a személyiséghez tartozó elojogokkal is.

„Én nem tudom elmagyarázni az urantiai halandóknak azt, hogy a Független Hírvivok miként létezhetnek alak nélkül és ennek ellenére miként rendelkezhetnek valódi és határozott személyiséggel. Bár a személyiségükhöz természetes módon társítható formájuk nincs, azért rendelkeznek a minden magasabb rendu szellemlény által érzékelheto szellemjelenléttel. A Független Hírvivok az egyetlen olyan lényosztály, mely az alaktalan szellemeknek láthatólag minden elonyét élvezi s ugyanakkor a teljesen kifejlett személyiséghez tartozó elojogokkal is bírnak. Igazi személyiségek, sot még a személytelen szellemi megnyilatkozás csaknem összes sajátosságával is rendelkeznek.” 23:3.7

7. Tétel:A Független Hírvivok egymás mellé rendelik a véges teremtmények összes fajtáját. Bizonyára kapcsolatba hozhatók a Legfelsobb-Végleges Elmének a Végtelen Szellem általi adományozásával.

„A Független Hírvivok a véges személyiségek összes fajtájának és rendjének összehangolására való — beleértve még a világmindenségi felügyelok abszonit rendszerével való kapcsolatteremtést is — olyan hihetetlen képességükrol tesznek tanúbizonyságot, hogy némelyikünk abból indul ki, hogy a Végtelen Szellem e hírvivoinek teremtése valamilyen mértékben kapcsolatba hozható a Legfelsobb-Végleges Elmének az Együttes Cselekvo általi adományozásával.” 23:4.2

XI. A VÉGTELEN SZELLEM FELSOBB SZEMÉLYISÉGEI

A. A Világegyetemi Körök Felügyeloi

1. Tétel:A Világegyetemi Körök Felügyeloi négy rendben muködnek és szolgálják a Végtelen Szellemet.

„A Világegyetemi Körök Felügyeloi egyedül a Végtelen Szellem teremtései, és kizárólag mint az Együttes Cselekvo közvetítoi muködnek. Szolgálatra az alábbi négy rendben személyesülnek meg:

1. A Körök Legfelsobb Felügyeloi.

2. A Körök Társ-felügyeloi.

3. A Körök Másodrendu Felügyeloi.

4. A Körök Harmadrendu Felügyeloi.

A havonai legfelsobb felügyeloknek és a hét felsobb-világegyetem társ-felügyeloinek száma már teljes; e rendekbol több már nem teremtetik. A legfelsobb felügyelok hetes csoportokban muködnek és a hét Havona-kör kísérleti világain állomásoznak. A hét felsobb-világegyetem köreinek felügyeletével a hét társ-felügyelo e nagyszeru csoportja van megbízva, akik a Végtelen Szellem hét paradicsomi szféráján, a Hét Legfobb Végrehajtó világain tartanak fenn állomáshelyet. Innen felügyelik és irányítják a tér felsobb-világegyetemének köreit.” 24:1.2

2. Tétel: A Havona Körök Hét Szelleme a Végtelen Szellem és a Hét Tökéletes Szellem közös, személytelen kifejezodése.

„A Havona Körök Hét Szelleme a Végtelen Szellem és a Hét Tökéletes Szellem közös, személytelen kifejezodése a központi világegyetem hét köre számára. Ok a Tökéletes Szellemek szolgálói, akiknek közös utódai ok.” 17:5.1

3. Tétel: A Kör Szellemek nem teremtettek harmadrendu szupernáfokat Grandfanda megérkezéséig.

„Míg a Kör Szellemek együtt léteznek a Hét Tökéletes Szellemmel, addig a harmadrendu szupernáfok teremtésében való közremuködésük csak viszonylag kisebb jelentoségu volt egészen addig, amíg az ido elso zarándoka el nem érte a Havona külso körét Grandfanda idején.” 17:5.3

B. Az Összeírási Igazgatók

1. Tétel: Az Összeírási Igazgatók személyesen is érzékenyek a sajátakaratra szerte a világmindenségben. A muködésükhöz igénybe veszik a tükrözomuködést, és tudomásuk van a sajátakarattal rendelkezo teremtménye születésérol és haláláról.

„Az Összeírási Igazgatók a Végtelen Szellem különleges és teljessé tett teremtése, és a számukat nem ismerjük. Úgy teremtettek, hogy képesek legyenek tökéletes összhangot kialakítani a felsobb-világegyetemek tükrözomuködési eljárásával, s ezzel egyidejuleg személyesen is érzékenyek az értelmes sajátakaratra és viszonozzák is azt. Ezen igazgatók, valamiféle nem teljesen értheto eljárással képesek azonnal tudomást szerezni a nagy világegyetem bármely részében megszületo sajátakaratról. Ezért mindig képesek megadni nekünk a központi teremtésrész és a hét felsobb-világegyetem bármely részében az összes, sajátakarattal rendelkezo teremtmény számát, természetét és tartózkodási helyét. De a Paradicsomon nem muködnek; ott nincs rájuk szükség. A Paradicsomon a tudás eredendoen megvan; az Istenségek mindenrol tudnak.” 24:2.2

2. Tétel:Az Összeírási Igazgatók csak a sajátakarat muködése tényének rögzítésével foglalkoznak.

„Az Összeírási Igazgatók csak olyan mértékig foglalkoznak az emberi lényekkel — mint az egyéb, sajátakarattal rendelkezo teremtményekkel — amely a sajátakarat muködése tényének rögzítéséhez szükséges. Nincs dolguk az életetek és dolgaitok rögzítésében; ok semmilyen tekintetben nem adatrögzíto személyiségek. A nebadoni Összeírási Igazgató, akinek orvontoni száma 81.412, és aki jelenleg a Szalvingtonon állomásozik, a jelen pillanatban személyesen is tudatában van és ismeri a ti itteni, urantiai élo jelenléteteket; és o készíti el a halálotokról szóló igazolási feljegyzést, amint sajátakarattal rendelkezo teremtményként megszuntök létezni.” 24:2.7

C. Személyi Segédek

1. Tétel:A Személyi Segédek a Végtelen Szellem személyes hírvivoi. Nem személyek, és villanásszeruen közlekednek ide-oda a teremtésösszesség legtávolabbi részei között.

„A Személyi Segédek teremtésének idejérol és módjáról nincs hiteles ismeretünk. Bizonyosan rengetegen vannak, de errol nincs adat az Uverszán. A munkájukkal kapcsolatos ismereteinkre alapozott óvatos levezetés útján úgy merem becsülni, hogy a számuk jócskán billiónyi. Véleményünk szerint a Végtelen Szellem számára nincs számszeru korlát az ilyen Személyi Segédek teremtésében.

A Végtelen Szellem Személyi Segédei az Istenség Harmadik Személye paradicsomi jelenlétének kizárólagos segítése céljából léteznek. Bár közvetlenül a Végtelen Szellemhez tartoznak és a Paradicsomon tartózkodnak, mégis villanásszeruen közlekednek ide-oda a teremtésösszesség legtávolabbi részei között. Bárhová terjednek is ki az Együttes Teremto körei, e Személyi Segédek a Végtelen Szellem parancsának végrehajtása céljából megjelenhetnek ott. A teret a Független Hírvivokhöz sokban hasonlóan szelik át, de nem személyek olyan értelemben, mint a hírvivok.” 24:3.1

D. Társfelügyelok

1. Tétel: A Társfelügyelok a helyi világegyetemi központokon állomásoznak, és ok jelentik a Legfobb Végrehajtók hatáskörének személyes megtestesülését.

„A Hét Legfobb Végrehajtó, a Végtelen Szellem hét paradicsomi szféráján, a hét felsobb-világegyetem legfelsobb végrehajtóinak igazgatási testületeként muködik. A Társfelügyelok a Legfobb Végrehajtók hatáskörének megtestesülését jelentik az ido és tér helyi világegyetemei számára. A helyi teremtésrészek ügyeinek e magas rangú megfigyeloi a Végtelen Szellem és a paradicsomi Hét Tökéletes Szellem közös utódai. A csaknem az örökkévalósághoz fogható ido elott hétszázezren személyesültek meg, és a tartalékos testületük a Paradicsomon lakozik.” 24:4.1

E. Kinevezett Orök

1. Tétel: A Kinevezett Orök a Hét Legfobb Végrehajtó összehangoló személyiségei; a csillagrendszeri székhelyen állomásoznak.

„A Kinevezett Orök a Hét Legfobb Végrehajtó összehangoló személyiségei és összeköto képviseloi. A Végtelen Szellem személyesítette meg oket a Paradicsomon és a feladatuk ellátásával összefüggo különleges célok elérésére teremtették oket. Számuk állandó, és pontosan hétmilliárd létezik belolük.

Sok tekintetben hasonlóan ahhoz, ahogy egy Társfelügyelo a Hét Legfobb Végrehajtót képviseli valamely teljes helyi világegyetem számára, úgy azon helyi teremtésrészben minden tízezer csillagrendszerhez található egy-egy Kinevezett Or, aki annak a távoli és legfobb felsobb-felügyeloségnek a közvetlen képviselojeként lép fel, mely mind a hét felsobb-világegyetem ügyeinek felügyeletét ellátja. Az Orvonton helyi csillagrendszeri kormányaiban szolgálatot teljesíto orök a Hetedik Legfobb Végrehajtó, a hetedik felsobb-világegyetem szervezojének közvetlen fennhatósága alatt tevékenykednek. De az igazgatási szervezetüket tekintve a helyi világegyetemben kinevezett minden or a világegyetemi központon állomásozó Társfelügyelonek van alárendelve.” 24:5.1

F. Végzos Kísérok

1. Tétel:A Végzos Kísérok technikai és szellemi oktatási téren segédkeznek a halandó felemelkedoknek a Paradicsomra vezeto útjukon.

„A Végzos Kísérok, mint csoport tartja fenn és irányítja a szakoktatásra és szellemi képzésre szakosodott felsobb egyetemet, mely olyannyira alapveto fontosságú a korszakos cél halandói elérése érdekében: Isten, nyugalom és azt követoen a tökéletessé vált szolgálat örökkévalósága. E felsobb rendu személyes lények az elnevezésüket a munkájuk természete és célja miatt kapták. Kizárólag annak a feladatnak szentelték magukat, hogy vezessék a halandó végzosöket az ido felsobb-világegyetemeitol azon a havonai felkészíto és továbbképzo tanfolyamon keresztül, melynek célja, hogy felkészítse a felemelkedo zarándokokat a Paradicsomra való bebocsáttatásra és a Végleges Testületébe való felvételre.” 24:5.1

2. Tétel: Malvorian, az elso számú Végzos Kíséro vezette Grandfandát a Havona külso körétol a paradicsomi végcélig.

„A Havona paradicsomi feljegyzéseinek »Végzos Kísérok« címu részében e bevezetés található:

»És Malvorian, a rendjének elso számú képviseloje üdvözölte és útbaigazítással látta el a Havona zarándok felfedezojét és kísérte ot az elso tapasztalást adó külso köröktol, lépésrol lépésre és körrol körre, míg végül ott állt a minden személyiség Forrásának és Végzetének színe elott, majd átlépte a Paradicsom örökkévalósági küszöbét.«” 24:6.5

3. Tétel: A Végzos Kísérok Havona-szolgálókból lesznek.

„Bár az evolúció nem a központi világegyetem rendje, mi mégis azt hisszük, hogy a Végzos Kísérok egy másik központi világegyetemi teremtményi rend tökéletessé tett vagy tapasztaltabb tagjaiból, vagyis a Havona-szolgálókból lesznek.” 24:7.1

4. Tétel:Az elso halandó felemelkedo Havonába való megérkezése gyökeres változásokat indított el a központi világegyetemben — megjelentek a Végzos Kísérok és egyéb változások is végbementek.

„Az a Havona, melyen jelenleg felemelkedo halandók haladnák át, sok tekintetben különbözik attól a központi világegyetemtol, amilyen Grandfanda kora elott volt. A halandó felemelkedoknek a Havona-körökre való megérkezése gyökeres változásokat indított el a központi és isteni teremtésrész szervezetében, olyan változásokat, melyeket kétségkívül a Legfelsobb Lény — az evolúciós teremtmények Istene — arra válaszul indított útjára, hogy a hét felsobb-világegyetembol származó élményelvi gyermekei közül az elso megérkezett. A Végzos Kísérok megjelenése a harmadrendu szupernáfok teremtésével együtt jelzi a Legfelsobb Isten e teljesítményét.” 24:7.9

XII. A TÉR HÍRVIVO SEREGEI

1. Tétel:A Tér Hírvivo Seregeihez tartozó csoportok közül csak hármat teremtettek kifejezetten ilyennek; a többi négy csoportot válogatás útján állították ki.

„A Tér Hírvivo Seregei a Végtelen Szellem családjában közbenso helyet foglalnak el. E sokoldalú lények a felsobb személyiségek és a segédkezo szellemek közötti összekötoként muködnek. A hírvivo seregek közé a mennyei lények alábbi rendjei tartoznak:

1. Havona-szolgálók.

2. Világegyetemi Békéltetok.

3. Szakmai Tanácsadók.

4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelok.

5. Mennyei Adatrögzítok.

6. Morontia Társak.

7. Paradicsomi Társak.

A felsorolt hét csoportból csupán hárman — a szolgálók, a békéltetok és a Morontia Társak — teremtettek ilyennek; a többi négy az angyalrendi szinteket elérteket képviseli. Az eredendoen meglévo természetüknek és az elért beosztásuknak megfeleloen a hírvivo seregek különféleképpen szolgálnak a világegyetemek mindenségében, de mindig a tevékenységi területüket felügyelok irányítása alatt állnak.” 25:0.1

A. Havona-szolgálók

1. Tétel: Az isteni befogadást megélt Havona-szolgálóknak majd a negyede sosem tér vissza — Végzos Kísérové változnak.

„A felsobb-világegyetemi szolgálatból való visszatérése során a Havona-szolgáló számos isteni befogadást élhet át és azokból tisztán magas rangú szolgálóként lép ki. A fényes befogadás megtapasztalása nem szükségképpen jelzi, hogy a szolgálónak Végzos Kísérové kell átváltoznia, de az isteni befogadást megélteknek csaknem a negyede sosem tér vissza a teremtésrészek szolgálatához.” 24:7.3

2. Tétel:A szolgálók a Havona „köztes teremtményei”. A Hét Tökéletes Szellem és a Hét Legfelsobb Erotér-irányító teremti oket.

„Bár szolgálóknak nevezik oket, a központi világegyetem e »köztes teremtményei« a szó semmiféle alantas értelemében nem szolgák. A szellemi világon nincs olyan, hogy alantas munka; minden szolgálat szent és lelkesíto; és a felsobbrendu lények sem nézik le az alacsonyabb rendu lételvi lényeket.

A Havona-szolgálók a Hét Tökéletes Szellemnek és társaiknak, a Hét Legfelsobb Erotér-irányítónak a közös alkotómunkája. E teremtoi együttmuködés jut a legközelebb ahhoz, hogy mintául szolgáljon a kettos eredetu rend hosszú újrateremtési mezonyének az evolúciós világegyetemekben, mely mezony a Fényes Hajnalcsillagnak a Teremto Fiú — Alkotó Szellem által való teremtésétol kiterjed egészen a nemzésig az olyan világokon, mint az Urantia.” 25:1.1

3. Tétel:A szolgálók negyede félanyagi teremtmény. A Havonában a szellemi fölérendeltség törvénye érvényesül.

„A szolgálók száma már most óriási, és folyamatosan továbbiak teremtetnek. Ezres csoportokban jelennek meg három pillanattal a Tökéletes Szellemek és a Legfelsobb Erotér-irányítók gyulését követoen, melyre a Paradicsom messzi északi övezetében, a közös területükön kerül sor. Minden negyedik szolgáló a többihez képest inkább fizikai fajtájú; vagyis minden ezer közül hétszázötven láthatóan az igazi szellemfajtába tartozik, viszont kétszázötven félfizikai természetu. E negyedik teremtmények valamilyen mértékben hasonlítanak az anyagi lényekhez (a Havona-értelemben vett anyagihoz), lévén, hogy inkább a fizikai erotér-irányítókhoz hasonlók, mint a Tökéletes Szellemekhez.

A személyiségviszonyokban a szellemi érvényesül az anyagival szemben, még ha ez most nem is tunik így az Urantián; és a Havona-szolgálók létrehozásában a szellemi fölérendeltség törvénye érvényesül; a meghatározott arány eredményeként jut három szellemi lényre egy félfizikai.” 25:1.3

B. Világegyetemi Békéltetok

1. Tétel: Minden egyes megteremtett Havona-szolgálóhoz hét Világegyetemi Békéltetot teremtenek.

„Minden egyes megteremtett Havona-szolgálóhoz hét Világegyetemi Békéltetot hoznak létre, mégpedig egyet mindegyik felsobb-világegyetemben. E teremtési folyamattal együtt jár a Paradicsomon végbemeno muveletekre való tükrözoválasz egy meghatározott felsobb-világegyetemi eljárásának alkalmazása.” 25:2.1

2. Tétel:A felsobb-világegyetemi központokon a Havona-szolgálók teremtésével egyidejuleg a Tükrözo Szellemek a Tökéletes Szellem természetéhez hasonló rendu békéltetoket hoznak létre.

„Amikor csak a Tökéletes Szellemek az erotér-irányítókkal társulnak abból a célból, hogy egy csoport Havona-szolgálót teremtsenek, akkor ezzel egyidejuleg mindig minden egyes felsobb-világegyetemi csoportban az egyik Tükrözo Szellemre való összpontosulás megy végbe és azonnal és teljes kifejlettségben ugyanannyi Világegyetemi Békélteto jelenik meg ezen óriási teremtésösszesség központi világain. Ha a szolgálók teremtésében a Hetedik Tökéletes Szellem a kezdeményezo, akkor csakis a hetedik rendu Tükrözo Szellemeknek lesznek békéltetoi; és az ezer Orvonton-fajtájú szolgáló teremtésével egyidejuleg ezer hetedrendu békélteto jelenik meg az egyes felsobb-világegyetemi központokon. E folyamatok révén jelenik meg a Tökéletes Szellemek hétszeres természetét tükrözo, hét teremtett békéltetoi rend, melyek az egyes felsobb-világegyetemekben szolgálnak.” 25:2.2

3. Tétel: A békéltetok eredendoen négyes csoportokra tagolódnak — három szellemszemélyiség mellett a negyedik teremtmény félanyagi.

„A Világegyetemi Békéltetok minden egyes felsobb-világegyetemben furcsamód és eredendoen négyes csoportokra tagolódnak, olyan társulásokra, melyekben azután tovább szolgálnak. Minden egyes csoportban három szellemszemélyiség mellett egy, a negyedik szolgáló-teremtményhez hasonló félanyagi lény található. E négyes alkotja a békélteto bizottságot, melynek felépítése a következo:

1. A Döntobíró.Mint a csoport bírói vezetésére a legalkalmasabb és a legfelkészültebb, a másik három által egyhangúlag megválasztott személyiség.

2. A Szellem-Védo. A Döntobíró által kinevezett személy, akinek feladata a bizonyítékok beterjesztése és mindazon személyiségek jogainak védelme, akik a békélteto bizottság megítélésére bízott ügyekben érintettek.

3. Az Isteni Végrehajtó. O az a békélteto, akinek az a feladata, hogy eredendo képességei révén kapcsolatot teremtsen a teremtésrészek anyagi teremtményeivel és végrehajtsa a bizottság döntéseit. Az isteni végrehajtókat, lévén negyedik teremtmények — anyagi látszatú lények — csaknem, de azért mégsem egészen láthatják a rövidlátó halandó fajok is.

4. Az Adatrögzítok. A bizottság negyedik tagja mindezekbol következoen az adatrögzítoi feladatot kapja, o a bírósági jegyzokönyvvezeto. O gondoskodik arról, hogy minden feljegyzés megfeleloen elkészüljön a felsobb-világegyetemi levéltárak és a helyi világegyetemi irattárak számára. Ha a bizottság valamely evolúciós világon szolgál, akkor a végrehajtó közremuködésével egy harmadik jelentés is készül az adott csillagrendszeri kormányzat fizikai adattárai számára.” 25:2.5

C. Szakmai Tanácsadók

1. Tétel:A Szakmai Tanácsadók részben az elso szupernáfok és omniáfok közül kerültek ki— egymilliójukat választotta ki a Végtelen Szellem.

„A szellemvilág e bírói és gyakorlati elméi eredetileg nem ilyennek teremtettek. Az elso szupernáfok és omniáfok egymillió legfegyelmezettebb elméjét választotta a Végtelen Szellem e nagy és sokszínu csoport magjául. És ama távoli múltbeli idopont óta mindenkinek, aki Szakmai Tanácsadó akar lenni tényleges tapasztalattal kell rendelkeznie a tökéletes törvényeknek az evolúciós teremtésrészek terveire való alkalmazásában.” 25:4.1

2. Tétel: A Szakmai Tanácsadókat különbözo csoportokból állítják ki.

„A Szakmai Tanácsadókat a következo személyiségrendek soraiból képezik ki:

1. A Szupernáfok.

2. A Szekonáfok.

3. A Terciáfok.

4. Az Omniáfok.

5. A Szeráfok.

6. A Felemelkedo Halandók Bizonyos Fajtái.

7. A Felemelkedo Közteslények Bizonyos Fajtái.

Jelenleg, az átmeneti besorolásban lévo halandókat és közteslényeket nem számolva, az Uverszán bejegyzett és az Orvontonban muködo Szakmai Tanácsadók száma valamivel meghaladja a hatvanegybilliót.” 25:4.2

3. Tétel: A kerubi rang feletti segédkezo szellemekbol Szakmai Tanácsadó válhat.

„Hosszú felkészítést és sok tényleges tapasztalást követoen a kerubi rang feletti segédkezo szellemek bármelyikének megengedik, hogy Szakmai Tanácsadóként állandó kinevezést kapjon. Minden pályázó önként lép e szolgálati rendbe; de ha egyszer már vállalták e felelosséget, akkor többé már nem mondhatnak le róla. E tanácsadókat kizárólag a Nappalok Elodei rendelhetik más feladatra.” 25:4.13

4. Tétel:A Szakmai Tanácsadók az ido és tér élo törvénytárai. Ok a teremtményeket tanítói a Teremtok eljárásai terén.

„E tanácsadók többek, mint jogi szakértok; ok az alkalmazott törvény hallgatói és tanárai, azon világegyetemi törvényeké, melyek mindazok életére és végzetére alkalmaztatnak, akik a kiterjedt teremtésösszesség óriási területein lakoznak. Az ido múlásával az ido és tér élo törvénytáraivá válnak, végtelen sok problémát és szükségtelen késlekedést eloznek meg azzal, hogy az ido személyiségeit az örökkévalósági urak számára legelfogadhatóbb eljárási formákra és módokra oktatják. Képesek a tér munkásainak olyan tanácsokat adni, hogy a paradicsomi követelményekkel miként muködjenek összhangban; a Teremtok eljárásait illetoen ok minden teremtménynek a tanítói.” 25:4.15

D. Feljegyzés-felügyelok

1. Tétel: A paradicsomi feljegyzéseket a Feljegyzés-felügyelok — harmadrendu szupernáfok — gondozzák.

„A havonabeli harmadrendu szupernáfok közül, mégpedig a rangidos vezeto-adatrögzítok közül választják ki a Feljegyzés-felügyeloket, mint a Fény Szigete hivatalos irattárainak oreit, s itt azon gyujteményekrol van szó, melyek élesen elkülönülnek a tudás orzoinek elméiben lévo élo adatoktól, melyeket egyébként néha a »Paradicsom élo könyvtárainak« neveznek.” 25:5.1

E. Mennyei Adatrögzítok

1. Tétel: A Mennyei Adatrögzítok csoportját a szellemi és a félanyagi feljegyzések készítésének feladatára kiképzett, a felsobb-világegyetemi központokon tevékenykedo szeráfok alkotják.

„Ok azok az adatrögzítok, akik minden feljegyzésbol kettot készítenek, egy eredeti szellemi feljegyzést és annak egy félanyagi mását — melyet nevezhetnénk indigómásolatnak is. Ezt azért tehetik, mert rendelkeznek azzal a különleges képességgel, hogy egyszerre alakítsák a szellemi és az anyagi energiát. Mennyei Adatrögzítok, mint ilyenek, nem teremtetnek; ok a helyi világegyetemekbol való felemelkedo szeráfok. A hét felsobb-világegyetem központjain muködo Vezeto Adatrögzítok tanácsa fogadja és sorolja be oket, valamint jelöli ki a munkakörüket. Ugyanott találhatók a Mennyei Adatrögzítok felkészítésére szolgáló tanhelyek is. Az uverszai tanodát a Bölcsesség-tökéletesítok és az Isteni Tanácsosok vezetik.” 25:6.1

F. Morontia Társak

1. Tétel:A Morontia Társak nyájas házigazdái a felemelkedo halandóknak és segédkeznek nekik a játékokban is.

„A helyi világegyetemi Anyaszellem e gyermekei mindazoknak a barátai és társai, akik a felemelkedo morontia létet élik. Nem nélkülözhetetlenek a felemelkedo lény igazi teremtményi fejlodési munkájához, és semmilyen értelemben nem helyettesítik a szeráfi orangyalok munkáját, akik gyakran kísérik a halandó társukat a paradicsomi úton. A Morontia Társak egyszeruen csak nyájas házigazdákként muködnek azok számára, akik éppen nekikezdenek a hosszú, befelé tartó felemelkedésnek. Ügyesen segédkeznek a játékokban is, és e munkájukban szakszeru segítséget kapnak a visszatekintési igazgatóktól.” 25:7.1

G. Paradicsomi Társak

1. Tétel:A Paradicsomi Társak összetett csoportját felkészítés után jelölik ki erre az átmeneti szolgálatra.

„A Paradicsomi Társak bonyolult és összetett csoportot alkotnak, melynek tagjai a szeráfok, a szekonáfok, a szupernáfok és az omniáfok közül kerülnek ki. Bár a szolgálatukat ti méltán tartanátok rendkívül hosszú idotartamúnak, a besorolásuk mégsem állandó. Amint e segédkezést befejezik, a szabályok szerint (de nem mindig) visszatérnek azokhoz a feladatokhoz, melyeket a paradicsomi szolgálatra szóló behívó átvételekor végeztek.

Az angyali seregek tagjai közül az e szolgálatra való kijelölést a helyi világegyetemi Anyaszellem, a felsobb-világegyetemi Tükrözo Szellemek és a paradicsomi Madzseszton végzi. A központi Szigetre hívják be oket és a Hét Tökéletes Szellem egyikétol kapnak megbízatást a paradicsomi társi feladatra. A Paradicsomon elért állandó besorolás mellett a Paradicsomi Társként való átmeneti szolgálat a legnagyobb megtiszteltetés, melyben a segédkezo szellemek valaha is részesülhetnek.” 25:8.1

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.