9. A Legfelsőbb Szellemek

   
   Red Jesus Text: Be | Ki    Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

9. A LEGFELSŐBB SZELLEMEK

I. Bevezetés
II. A hármas Istenséghez fűződő viszony
III. Sajátosságok és szerepkörök
IV. A teremtményekhez fűződő viszony
V. A Mindenségrendi Elme
VI. A hét Legfőbb Igazgató
VII. Madzseszton — a tükrözőműködés vezetője
VIII. A Tükröző Szellemek
IX. A Független Hírvivők
X. A Független Hírvivők szolgálata
XI. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei

 1. A Világegyetemi Körök Felügyelői
 2. Az Összeírási Igazgatók
 3. Személyi Segédek
 4. Társfelügyelők
 5. Kinevezett Őrök
 6. Végzős Kísérők

XII. A tér hírvivő seregei

 1. Havona-szolgálók
 2. Világegyetemi Békéltetők
 3. Szakmai Tanácsadók
 4. Feljegyzés-felügyelők
 5. Mennyei Adatrögzítők
 6. Morontia Társak
 7. Paradicsomi Társak

I. BEVEZETÉS

1. Tétel: A hét Legfelsőbb Szellem-csoport működik a hét felsőbb-világegyetem mellérendelt igazgatóiként.

„A hét Legfelsőbb Szellem-csoportot a nagy világegyetem hétszelvényű igazgatásának egyetemes mellérendelt igazgatói alkotják. Jóllehet mindegyikük a Végtelen Szellem működési családjába sorolható, mégis rendszerint az alábbi három csoportot alkalmazzuk a paradicsomi Háromság gyermekeinek elkülönítésére:

1. A Hét Tökéletes Szellem.

2. A Hét Legfőbb Végrehajtó.

3. A Tükröző Szellemek.

A további négy csoport a Végtelen Szellemnek vagy az ő, alkotói besorolású társainak a teremtő cselekedetei révén jön létre:

4. Tükröző Kép Segítők.

5. A Körök Hét Szelleme.

6. A Helyi Világegyetemi Alkotó Szellemek.

7. Az Elmeszellem-segédek.” 17:0.1

2. Tétel:Tökéletes Szellemek háromságivá tett Végrehajtói a Végtelen Szellem hét paradicsomi világán állomásoznak.

„A Tökéletes Szellemek igazgatási központjai a Végtelen Szellem hét paradicsomi segédszféráján helyezkednek el, melyek a központi Sziget körül, az Örökkévaló Fiú fénylő szférái és a legbelső Havona-kör között járják pályájukat. Ezen igazgatási szférák a Legfőbb Végrehajtók irányítása alatt állnak, akik olyan héttagú csoportot alkotnak, melynek tagjait az Atya, a Fiú és a Szellem tette háromságivá a Hét Tökéletes Szellem azon előírásainak megfelelően, melyek az ő egyetemes képviselőikként működni képes lényekre vonatkoznak.” 17:1.1

3. Tétel: A Tökéletes Szellemek térerő-összpontosító állomásokat tartanak fenn a Paradicsom peremén, és ezek az állomások mindig a felügyeletük alatt álló felsőbb-világegyetemmel szemközt helyezkednek el.

„A Tökéletes Szellemeknek számos szerepkörük van, azonban jelenleg a működésük különös területe a hét felsőbb-világegyetem központi felügyelete. Minden egyes Tökéletes Szellem egy-egy hatalmas térerő-összpontosító központot tart fenn, mely a Paradicsom pereme körül lassan körbehalad, a közvetlen felügyeletük alatt álló felsőbb-világegyetemmel mindig szemközt elhelyezkedve és a felsőbb-világegyetem különleges erőtér-szabályozásának és szelvényes energia-elosztásának megfelelő paradicsomi gócponti helyzetet tartva. Bármelyik felsőbb-világegyetem sugárirányú határvonalai ténylegesen az azt felügyelő Tökéletes Szellem paradicsomi központjába tartanak.” 16:0.12

4. Tétel: A Tökéletes Szellemek hét különböző sajátosságot mutatnak.

„A Hét Tökéletes Szellem tehát a következő hét hasonlatosságból származik és innen eredezteti egyedi jellemzőit:

1. Az Egyetemes Atya.

2. Az Örökkévaló Fiú.

3. A Végtelen Szellem.

4. Az Atya és a Fiú.

5. Az Atya és a Szellem.

6. A Fiú és a Szellem.

7. Az Atya, a Fiú és a Szellem.” 16:0.2

II. A HÁRMAS ISTENSÉGHEZ FŰZŐDŐ VISZONY

1. Tétel: Amikor a Tökéletes Szellemek elhagyják a hatalmukat jelentő egyéni fejedelemszéküket és összegyűlnek az Együttes Cselekvő körül, akkor ők együttesen képviselik a Háromságot.

„De amikor a Hét Tökéletes Szellem elhagyja a személyes hatalmát és felsőbb-világegyetemi fennhatóságát jelentő egyéni fejedelemszékét és összegyűlik az Együttes Cselekvő körül a paradicsomi Istenség hármas jelenlétében, akkor és ott ők együttesen képviselik az osztatlan Istenség — a Háromság — működési hatalmát, bölcsességét és fennhatóságát a fejlődő világegyetemek számára, illetőleg azokban.” 16:1.3

2. Tétel: Az Első Tökéletes Szellem az Egyetemes Atya képviselője. Ő a Titkos Nevelők és a Megszemélyesült Igazítók tanácsadója.

Az Első Tökéletes Szellem. Bizonyos sajátos módon e Szellem a paradicsomi Atya közvetlen megjelenítése. Ő az Egyetemes Atya hatalmának, szeretetének és bölcsességének különleges és hatékony megnyilatkozása. Ő a Titkos Nevelők vezetőjének közvetlen társa és fenséges tanácsadója, a Megszemélyesült Igazítók Testületét vezető lény a Diviningtonon. A Hét Tökéletes Szellem mindegyik közösségében mindig az Első Tökéletes Szellem szól az Egyetemes Atya nevében.” 16:3.2

3. Tétel: A Második Tökéletes Szellem az Örökkévaló Fiút mutatja be és ő segíti az Istenfiakat.

A Második Tökéletes Szellem. E Szellem megfelelően mutatja az Örökkévaló Fiúnak, a teremtésösszesség első szülöttének páratlan természetét és elbűvölő jellemét. Ő mindig szoros kapcsolatban van az Istenfiak összes rendjével, legyenek ők bárhol a székhely-világegyetemben egyedekként vagy örömteli nagytalálkozók résztvevőiként. A Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban ő mindig az Örökkévaló Fiú nevében és részéről szól.” 16:3.4

4. Tétel: A Harmadik Tökéletes Szellem a Végtelen Szellemet képviseli és ő irányítja a Szellem gyermekeit.

A Harmadik Tökéletes Szellem. E Szellemszemélyiség különösen hasonlít a Végtelen Szellemre, és ő irányítja a Végtelen Szellem sok felsőbb személyiségének tevékenységét és munkáját. Ő elnököl a tanácskozásaikon és szoros kapcsolatban áll minden, kizárólag a Harmadik Forrásból és Középpontból származó személyiséggel. Amikor a Hét Tökéletes Szellem tanácsot alkot, akkor a Harmadik Tökéletes Szellem az, aki mindig a Végtelen Szellem nevében szól.” 16:3.6

5. Tétel: A Negyedik Tökéletes Szellem az Atyát és a Fiút képviseli, tanácsokkal látja el az ő gyermekeiket és segíti a Végtelen Szellemet elért felemelkedőket.

A Negyedik Tökéletes Szellem. Az Atya és a Fiú közös természetének részeseként e Tökéletes Szellem a döntő befolyásoló tényező az Atya-Fiú irányítási elvek és eljárások tekintetében a Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban. E Szellem a főigazgatója és tanácsadója ama felemelkedő lényeknek, akik elérték a Végtelen Szellemet és így pályázhatnak arra, hogy megláthassák a Fiút és az Atyát. Ő segíti az Atyától és a Fiútól származó személyiségek hatalmas csoportját. Amikor az Atya és a Fiú képviseletére van szükség a Hét Tökéletes Szellem társaságában, akkor mindig a Negyedik Tökéletes Szellem az, aki szól.” 16:3.8

6. Tétel: Az Ötödik Tökéletes Szellem az Atyát és a Szellemet képviseli, és ő a tanácsadója minden olyan lénynek, amely ezektől az Istenségektől származik, valamint az erőtér-irányítóknak és a fizikai szabályozóknak.

Az Ötödik Tökéletes Szellem. Ezen isteni személyiség, aki egyedül vegyíti az Egyetemes Atya és a Végtelen Szellem jellemét, ő a tanácsadója a lények ama hatalmas csoportjának, melyet erőtér-irányítókként, erőtér-központokként és fizikai szabályozókként ismerünk. E Szellem mindazon személyiségeket is segíti, akik az Atyától és az Együttes Cselekvőtől származnak. A Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban, amikor az Atya-Szellem állásfoglalása a kérdés, mindig az Ötödik Tökéletes Szellem az, aki szól.” 16:3.10

7. Tétel: A Hatodik Tökéletes Szellem a Fiút és a Szellemet, valamint az ő gyermekeiket képviseli.

A Hatodik Tökéletes Szellem. Ezen isteni lény láthatólag az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem együttes jellemét mutatja. Bármikor, amikor a Fiú és a Szellem által közösen teremtett teremtmények összegyűlnek a központi világegyetemben, e Tökéletes Szellem az, aki tanácsokkal látja el őket; és a Hét Tökéletes Szellem tanácsaiban mindig, amikor arra van szükség, hogy az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem együttesen szóljon, akkor a Hatodik Tökéletes Szellem az, aki válaszol.” 16:3.12

8. Tétel: A Hetedik Tökéletes Szellem az Atyát, a Fiút és a Szellemet képviseli, és ő a tanácsadója minden háromsági eredetű lénynek, valamint a Havona felemelkedő zarándokainak is.

A Hetedik Tökéletes Szellem. A hetedik felsőbb-világegyetem felett elnöklő Szellem egyaránt egyedien mutatja az Egyetemes Atya, az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem képét. A Hetedik Szellem, az összes háromsági eredetű lényt segítő tanácsadó egyúttal a Havona összes felemelkedő zarándokának is tanácsadója és igazgatója, azon alacsonyrendű lényeké, akik az Atya, a Fiú és a Szellem együttes segédkezésén keresztül eljutottak az üdvösség kertjeibe.” 16:3.14

9. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem nemcsak képviseli a Végtelen Szellemet, hanem ők a hármas Istenség megszemélyesült fizikai hatalma, mindenségrendi elméje és szellemi jelenléte.

„A Hét Tökéletes Szellem teljes körűen megjeleníti a Végtelen Szellemet az evolúciós világegyetemek számára. Ők képviselik a Harmadik Forrást és Középpontot az energia-, elme- és szellemviszonyokban. Miközben ők az Együttes Cselekvő egyetemes igazgatásában egyeztető feladatokat látnak el, ne felejtsétek el, hogy ők a paradicsomi Istenségek alkotó cselekedeteiből származnak. Szó szerint igaz, hogy e Hét Szellem a hármas Istenség megszemélyesült fizikai hatalma, mindenségrendi elméje és szellemi jelenléte, »Isten Hét Szelleme elküldetett az egész világegyetembe«.” 16:4.1

10. Tétel:A Tökéletes Szellemek egyike sem képviseli a Háromságot, de amikor egyesülnek, akkor az egyenrangú azzal a működési szinttel, mely a Háromsághoz társítható. A Hetedik Tökéletes Szellem a Hétszeres-Szellem-egyesülés szóvivője a Háromszoros-Istenség-egyesülés, a Háromság álláspontját illetően.

„A Hét Szellem egyike sem képviseli szervezetileg a paradicsomi Háromságot, azonban amikor hétszeres Istenségként egyesülnek, akkor ez az egyesülés istenségi értelemben — nem személyes értelemben — egyenrangú azzal a működési szinttel, mely a háromsági rendeltetésekhez társítható. Ebben az értelemben a »Hétszeres Szellem« működésileg társítható a paradicsomi Háromsággal. Ugyancsak ebben az értelemben mondható, hogy a Hetedik Tökéletes Szellem néha a háromsági álláspontok megerősítése érdekében szólal fel vagy, és inkább ez a helyzet, a Hétszeres-Szellem-egyesülés álláspontjának szóvivőjeként lép fel a Háromszoros-Istenség-egyesülés álláspontját, a paradicsomi Háromság álláspontját illetően.” 16:3.16

III. SAJÁTOSSÁGOK ÉS SZEREPKÖRÖK

1. Tétel: A Tökéletes Szellemek leírhatatlan lények — azonban határozottan személyesek. Bár rokonságban állnak egymással, a természetük alapvetően különböző.

„A Hét Tökéletes Szellem leírhatatlan lény, azonban ők jól kivehetően és határozottan személyesek. Van nevük, de inkább úgy döntöttünk, hogy szám szerint ismertetjük őket. A Végtelen Szellem elsődleges megszemélyesüléseiként ők rokonságban állnak egymással, a hármas Istenség hét lehetséges társulásának elsődleges kifejeződéseiként viszont alapvetően különböző a természetük, és e természetbeni különbség határozza meg a felsőbb-világegyetemi viselkedésükben megmutatkozó eltéréseket.” 16:3.1

2. Tétel: A Hetedik Tökéletes Szellem a Háromságot illetően nem működik, ez az oka annak, hogy miért képes személyesen működni a Legfelsőbb Lény érdekében.

„A Tökéletes Szellemek egyedül és együttesen is képviselik bármelyik, illetőleg az összes lehetséges Istenség-szerepkört, legyen az egyes vagy többes, de nem együttes, nem a Háromság. A Hetedik Tökéletes Szellem a paradicsomi Háromságot illetően személyesen nem működik, és ez az oka annak, hogy miért képes személyesen működni a Legfelsőbb Lény érdekében.” 16:1.2

3. Tétel:A Havonán kívül a Végtelen Szellem kizárólag a Hét Tökéletes Szellem hangjain szól.

„A világegyetemek mindenségéhez a paradicsomi Atya csak a Fián keresztül szól, míg ő és a Fiú közösen csakis a Végtelen Szellemen keresztül cselekszik. A Paradicsomon és a Havonán kívül a Végtelen Szellem kizárólag a Hét Tökéletes Szellem hangjain szól. 16:2.2

4. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem együttesen el van látva a Harmadik Forrás és Középpont legfelsőbb-végleges sajátosságaival.

„A Hét Tökéletes Szellem együttesen el van látva a Harmadik Forrás és Középpont legfelsőbb-végleges sajátosságaival. Míg mindegyikük külön-külön is rendelkezik e képességgel, csak együttesen mutatnak mindenhatósági, mindentudási és mindenütt-jelenvalósági sajátosságokat.” 16:2.4

5. Tétel: A Tökéletes Szellemek teremtik az erőtér-irányítókat és azok társait. A Tökéletes Szellemek segítik a Teremtő Fiakat a világegyetemszervezésben.

„A Hét Tökéletes Szellem a teremtője a Világegyetemi Erőtér-irányítóknak és azok társainak, olyan entitásoknak, akik nélkülözhetetlenek a nagy világegyetem fizikai energiáinak szervezésében, felügyeletében és szabályozásában. És ugyanezen Tökéletes Szellemek igen nagy mértékben segítik a Teremtő Fiakat a helyi világegyetemek kialakítására és megszervezésére irányuló munkájukban.” 16:4.3

6. Tétel: Lévén, hogy a Legfelsőbb Isten még nem elérhető, ezért a Hetedik Tökéletes Szellem működik a helyén.

„A Havona zarándokok ama fogyatékosságát, hogy nem képesek teljesen megtalálni a Legfelsőbb Istent kárpótolja a Hetedik Tökéletes Szellem, akinek háromsági természete oly sajátosan nyilatkoztatja ki a Legfelsőbb szellem-személyét. A jelen világegyetemi korszakban, amikor is a Legfelsőbb személye nem elérhető, a Hetedik Tökéletes Szellem működik a felemelkedő teremtmények Istenének helyén a személyes kapcsolatok területén. Ő az egyetlen felsőbb szellemlény, akit minden felemelkedő bizonyosan megismer és valamennyire megért, amikor eléri a megdicsőülés központjait.” 16:3.19

7. Tétel: Az orvontoni Tökéletes Szellem hét tevékenységi körben fejti ki hatását.

„Igencsak valószínű, bár ehhez nem tudunk egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni, hogy az orvontoni Tökéletes Szellem az alábbi tevékenységi körökben fejt ki döntő hatást:

1. A helyi világegyetemi élethordozók élet-beindítási eljárásai.

2. A helyi világegyetemi Alkotó Szellem által a világoknak adományozott elmeszellem-segédek élet-megelevenedései.

3. A szervezett anyagnak az egyenes irányú gravitációra érzékeny egységei által mutatott energia-lüktetések.

4. A kilépő energia viselkedése, amikor az teljesen kikerül a Korlátlan Abszolút hatása alól, s így képessé válik arra, hogy válaszoljon az egyenes irányú gravitáció közvetlen hatására és a Világegyetemi Erőtér-irányítók és azok társainak beavatkozására.

5. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemnek, akit az Urantián úgy ismernek, mint a Szent Szellem, a segédkező szellemadománya.

6. Az alászálló Fiak szellemének, akit az Urantián úgy ismernek, mint a Vigasztaló vagy az Igazság Szelleme, ezt követő adományozása.

7. A helyi világegyetemek és a felsőbb-világegyetem tükrözőműködési rendje. E rendkívüli jelenség számos jellemzője aligha magyarázható meg vagy indokolható okszerűen anélkül, hogy feltételeznénk a Tökéletes Szellemek közös tevékenységét az Együttes Cselekvővel és a Legfelsőbb Lénnyel.” 16:4.8

IV. A TEREMTMÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ VISZONY

1. Tétel: A Tökéletes Szellem fizikai bélyege az ember eredetének része, és ez a jegy sohasem törlődik teljesen a felemelkedő halandóból.

„Az evolúciós halandók élettapasztalásában megnyilvánuló, megkülönböztető személyiségi hajlamok, melyek az egyes felsőbb-világegyetemekre jellemzők, és amelyek közvetlenül kifejezik a meghatározó hatást kifejtő Tökéletes Szellem természetét, sohasem törlődnek teljesen, még azután sem, hogy az ilyen felemelkedők átesnek azon a hosszú felkészítésen és egyesítő képzésen, melyre a Havona egymilliárd oktatási szféráján kerül sor. Még az ezt követő, mélyreható paradicsomi kiművelés sem elégséges ahhoz, hogy a felsőbb-világegyetemi származás nyomait eltüntesse. A felemelkedő halandó a teljes örökkévalóságban is mutatni fog a származási felsőbb-világegyetemét elnöklő Szellemre jellemző vonásokat. Még a Végleges Testületben is, amikor igény merül fel arra, hogy az evolúciós teremtésösszességhez fűződő, teljes háromsági viszonyt elérjék vagy bemutassák, hét véglegességet elért lény akkor is mindig úgy alkot csoportot, hogy minden felsőbb-világegyetemet egy-egy ilyen lény képviseljen.” 16:5.5

2. Tétel:Az emberi természetnek három, attól elidegeníthetetlen vonása van: erkölcsi érzék, tudományos kíváncsiság és szellemi látásmód.

„Az értelem egyedül nem lehet magyarázat az erkölcsi természetre. Az erkölcs, az erény az emberi személyiségben eredendően benne rejlik. Az erkölcsi érzék, a kötelesség felismerése az emberelme-képesség egyik alkotóeleme és társa az emberi természettől elidegeníthetetlen egyéb vonásoknak: a tudományos kíváncsiságnak és a szellemi látásmódnak.” 16:7.1

3. Tétel: E három felruházottság valóságának felismerése mindenségrendi ön-kinyilatkoztatás révén lehetséges.

„Másként fogalmazva, a Végtelen e három megnyilatkozása valóságának felismerése az ön-kinyilatkoztatás mindenségrendi eljárása révén lehetséges. Az anyag-energia az érzékek mennyiségtani ok-okozati összefüggése révén ismerhető fel; az elme-értelem a belső meglátás útján ismeri meg erkölcsi kötelességét; a szellem-hit (istenimádat) a szellemi létezés valóságának vallása.” 16:6.10

4. Tétel:Az oktatás célja, hogy az emberi elme e veleszületett képességeit fejlessze és élesítse; a civilizáció célja azok kifejezése; az élettapasztalás célja azok megélése; a vallás célja azok nemesebbé tétele; és a személyiség célja azok egyesítése.

„Az oktatás célja, hogy az emberi elme e veleszületett képességeit fejlessze és élesítse; a polgárosultság célja azok kifejezése; az élettapasztalás célja azok megélése; a vallás célja azok nemesebbé tétele; és a személyiség célja azok egyesítése.” 16:6.11

V. A MINDENSÉGRENDI ELME

1. Tétel: A Tökéletes Szellemek alkotják a mindenségrendi elme forrását, amely abszolútat el nem érő, és amely kapcsolódik a Legfelsőbb Lény elméjéhez.

„A Tökéletes Szellemek a mindenségrendi elme hétszeres forrását, a nagy világegyetem értelmi potenciálját alkotják. E mindenségrendi elme a Harmadik Forrás és Középpont elméjének az abszolútat el nem érő megnyilatkozása, és bizonyos értelemben működésileg kapcsolódik a kifejlődő Legfelsőbb Lény elméjéhez.” 16:6.1

2. Tétel:A „valóság-válasz” nem más, mint a mindenségrendi elme azon minősége, amely megmenti az embert attól, hogy védtelen áldozatává váljon a tudományban, a bölcseletben és a vallásban foglalt előfeltevéseknek.

„A mindenségrendi elme minden személyiségi társulásában létezik egyfajta minőség, melyet a »valóság-válasz« határoz meg. A saját akarattal rendelkező teremtmények ezen egyetemes mindenségrendi képessége az, amely megmenti őket attól, hogy védtelen áldozataivá váljanak a tudományban, a bölcseletben és a vallásban foglalt előfeltevéseknek. A mindenségrendi elme ezen valóság-érzékenysége úgy viszonyul a valóság bizonyos szakaszaihoz, mint ahogy az energia-anyagi dolgok viszonyulnak a gravitációhoz. Helyesebb volna azt mondani, hogy ezen anyagfeletti valóságok úgy hatnak vissza a mindenségrend elméjére.” 16:6.4

3. Tétel: A mindenségrendi elme három valóságszinten ismer választ.

„A mindenségrendi elme állandóan felel (választ ad) a világegyetemi valóság három szintjén. E válaszok magától értetődők a világosan és elmélyülten gondolkodó elmék számára. E valóságszintek a következők:

16:6.6 1. Okozati viszony — a fizikai érzékek valóságterülete, az oktani azonosság tudományterülete, a tényszerű és a nem tényszerű elkülönítésének területe, a mindenségrendi válaszon alapuló gondolati következtetések területe. Ez a mindenségrendi különbségtétel mennyiségtani formája.

16:6.7 2. Kötelesség — az erkölcsök valóságterülete a bölcselet mezején, az okok küzdőtere, a viszonylagos jó és rossz felismerése. Ez a mindenségrendi különbségtétel pártatlan formája.

16:6.8 3. Istenimádat — a vallásos tapasztalás valóságának szellemi területe, az isteni közösség személyes megismerése, a szellemértékek felismerése, az örök továbbélés biztosítéka, a felemelkedés az Isten szolgálóinak besorolásából az Isten fiainak örömére és szabadságára. Ez a mindenségrendi elme legfelsőbb szintű látásmódja, a mindenségrendi különbségtétel áhítati és istenimádati formája.” 16:6.5

4. Tétel:Az állat különbségtételre utaló válasza a fizikai szintre korlátozódik. Az ember képes rálátást gyakorolni a felfedezést megelőzően is.

„Egy állat különbségtételre utaló válasza a viselkedés hajtóerő szintjére korlátozódik. A felsőbbrendű állatok feltételezett rálátása a hajtóerő szinten van és rendszerint csak az ilyen szintű kísérlet és hibázás megtapasztalását követően jelenik meg. Az ember képes tudományos, erkölcsi és szellemi rálátást gyakorolni mindenfajta felfedezést és kísérletezést megelőzően is.” 16:7.2

5. Tétel: Egy személyiség képes előretekinteni mielőtt megtenne valamit; ezért képes tanulni mind az előrelátásból, mind pedig a cselekedésből.

„Csak egy személyiség tudhatja, hogy mit tesz, mielőtt megtenné azt; csakis a személyiségek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy előre látják a tapasztalást. Egy személyiség képes előretekinteni mielőtt megtenne valamit és ezért képes tanulni mind az előrelátásból, mind pedig a cselekedésből. Egy nem személyes állat rendszerint csak cselekvés útján tanul.” 16:7.3

6. Tétel:Ha az ember nem válaszol a mindenségrendi elmének a halandói törekvések célját elkülönítő késztetéseire, akkor lesüllyed az állati létezés szintjére.

„A halandói törekvéseinek céljait meg nem különböztető ember az állati létezés szintjén működőként találja magát. Képtelen volt kihasználni az anyagi éleslátás, erkölcsi különbségtétel és szellemi rálátás adta ama legfelsőbb előnyöket, melyek az ő mint személyes lény mindenségrendielme-adottságának szerves részét képezik.” 16:7.5

VI. A HÉT LEGFŐBB IGAZGATÓ

1. Tétel: A Tökéletes Szellemek a Legfőbb Végrehajtóik személyében cselekszenek, akik a felsőbb-világegyetemi központokon a Tükröző Szellemeken keresztül nyilvánulnak meg.

„Minden végrehajtói természetű ügyben — irányításban, szabályozásban, igazgatásban és egyéb ügyviteli jellegű döntésekben — a Tökéletes Szellemek a Hét Legfőbb Végrehajtó személyében cselekszenek. A Tökéletes Szellemek a központi világegyetemben működhetnek a Havona Körök Hét Szellemén keresztül; a hét felsőbb-világegyetem központjain a Tükröző Szellemek csatornáján keresztül nyilvánulnak meg és a Nappalok Elődeinek személyén keresztül cselekednek, akikkel a Tükröző Kép Segítőkön keresztül vannak személyes kapcsolatban.” 17:0.11

2. Tétel:Mindegyik Legfőbb Végrehajtónak két tanácsadó testülete van — az egyik a Végtelen Szellem gyermekeiből áll, a másik pedig felemelkedő zarándokokból, valamint olyan megdicsőült halandókból áll, akik egyben háromságot-elért fiak.

„Mindegyik Legfőbb Végrehajtónak két tanácsadó testülete van: A Végtelen Szellem gyermekei minden egyes felsőbb-világegyetem központján képviselőket választanak maguk közül arra, hogy ezer évig az ő Legfőbb Végrehajtójuk elsődleges tanácsadó testületében szolgáljanak. Az idő felemelkedő halandóit érintő összes kérdésben egy második tanács működik, mely a Paradicsomot elért halandókból, valamint olyan megdicsőült halandókból áll, akik egyben háromságot-elért fiak is; e testületet azon tökéletessé váló és felemelkedő lények állítják össze, akik átmenetileg a hét felsőbb-világegyetemi központon tartózkodnak. Az összes többi vezetőt a Legfőbb Végrehajtók nevezik ki.” 17:1.8

VII. MADZSESZTON — A TÜKRÖZŐMŰKÖDÉS VEZETŐJE

1. Tétel:Madzseszton valódi személy és a tükrözőműködés tévedhetetlen központja a nagy világegyetemben.

„Madzseszton valódi személy, a tükrözőműködés jelenségének személyes és tévedhetetlen központja az idő és tér mind a hét felsőbb-világegyetemében. Állandó paradicsomi székhelyet tart fenn a minden dolgok középpontja közelében a Hét Tökéletes Szellem gyülekezőhelyén. Kizárólag a tükrözőműködés-szolgálatnak a kiterjedt teremtésösszességbeli összehangolásában és fenntartásában érdekelt; egyebekben nem vesz részt a világegyetemi ügyek igazgatásában.” 17:2.3

2. Tétel: Madzseszton volt a Legfelsőbb Lény első teremtő cselekedete, s az Istenségi Abszolútban keletkező válasz teljesen váratlan volt.

„Madzseszton teremtése a Legfelsőbb Lény első legfelsőbb teremtő cselekedetét jelezte. E cselekvési akarat a Legfelsőbb Lényben jelent meg szándékként, viszont az Istenségi Abszolút rendkívüli válaszát nem lehetett előre tudni. A Havona örökkévalósági megjelenése előtt a világegyetem soha sem volt tanúja az erők és a rendeltetésszerű szellemtevékenységek ilyen óriási és kiterjedt rendeződésében, illetőleg összehangolódásában megmutatkozó ilyen óriás ténylegesülésnek. A Legfelsőbb Lény és társai teremtő akarataira adott Istenség-válasz messze meghaladta az ő eltökélt szándékukat és nagyban túltett az ő előzetes várakozásaikon.” 17:2.5

3. Tétel:A tükrözőműködés mechanizmusa a nagy világegyetem hírgyűjtő és döntés-kihirdető szervezete.

„A tükrözőműködés-szervezet egyúttal a teremtésösszesség hírgyűjtő és döntés-kihirdető működési rendje is. Ez állandóan működik, ellentétben a különféle hírközlő szolgálatok időszakos tevékenységével.” 17:3.7

VIII. A TÜKRÖZŐ SZELLEMEK

1. Tétel:A Tökéletes Szellemek egyikének és a Háromság közös fellépésének eredménye a hét Tükröző Szellem teremtése — negyvenkilenc van belőlük összesen.

„A Tükröző Szellemek isteni Háromság-eredetűek. E különleges és némiképp rejtélyes lényekből ötven van. E rendkívüli személyiségek hetesével teremtettek, és minden egyes ilyen teremtési esemény a paradicsomi Háromság és a Hét Tökéletes Szellem valamelyike közös fellépésének lett az eredménye.” 17:2.1

2. Tétel: Amint a Tükröző Szellem megszemélyesülési köre kiteljesedett, egy messze ható válaszként megjelent Madzseszton az Istenségi Abszolútban.

„Az idők hajnalán végbement eme jelentős műveletük képezi a Tökéletes Szellemek képviselte Legfelsőbb Teremtő Személyiségek első erőfeszítését a paradicsomi Háromság társteremtőiként való működésre. A Legfelsőbb Teremtők teremtő erejének és a Háromság teremtő potenciáljainak eme szövetsége a forrása a Legfelsőbb Lény ténylegességének. Ezért, amint a tükröző-teremtés végbement, amint a Hét Tökéletes Szellem mindegyike tökéletes teremtő összhangba került a paradicsomi Háromsággal, amint a negyvenkilencedik Tükröző Szellem megszemélyesült, akkor egy új és messze ható válasz jelent meg az Istenségi Abszolútban, mely új személyiségi előjogokat biztosított a Legfelsőbb Lény számára és Madzseszton megszemélyesülésében teljesedett ki, aki a negyvenkilenc Tükröző Szellem és társaik teljes munkájának tükrözőműködés-vezetője és paradicsomi középpontja szerte a világegyetemek mindenségében.” 17:2.2

3. Tétel:A Tükröző Szellemek Háromság-eredetűek, de a lényük természetében hasonlítanak a teremtésükben társként közreműködött Tökéletes Szellemre. Ezért van hét különböző szellemfajta.

„A negyvenkilenc Tükröző Szellem Háromság-eredetű, de a megjelenésüket kísérő hét teremtési mozzanat mindegyike során létrejött egy olyan lényfajta is, mely természetében hasonlít a Tökéletes Szellem társős jellemvonásaihoz. Így különféleképpen tükrözik az Egyetemes Atya, az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem isteniség-jellemzőben való társulása hét lehetséges csoportosításának természetét és jellemvonásait. Emiatt mindegyik felsőbb-világegyetemi központon szükségképpen lennie kell hét ilyen Tükröző Szellemnek.” 17:3.1

4. Tétel:A Tükröző Szellemek megőrző személyiségek és az átvitelben közreműködő segítők is. Minden szellemértéket megőriznek az adott Tükröző Szellemhez tartozó szekoráfi személyiségek.

„A Tükröző Szellemek nem pusztán az átvitelben közreműködő segítők; megőrző személyiségek is. Utódaik, a szekonáfok szintén megőrző vagy feljegyző személyiségek. Mindenről, ami igaz szellemi értékkel rendelkezik, másolat készül, és egy lenyomat megőrződik azon szekoráfi személyiségek számos rendje egyikébe tartozók tagjainak személyes adottságaiban, akik a Tükröző Szellemek hatalmas személyi állományába tartoznak.” 17:3.5

5. Tétel: A negyvenkilenc Tükröző Kép Segítőt a Tükröző Szellemek teremtették — minden egyes felsőbb-világegyetemi központon hét Segítő van.

„A negyvenkilenc Tükröző Kép Segítőt a Tükröző Szellemek teremtették, és minden egyes felsőbb-világegyetemi központon éppen hét Segítő van. Az uverszai hét Tükröző Szellem első alkotó cselekedete az ő hét Kép Segítőjüknek a létrehozása volt, és minden egyes Tükröző Szellem megteremtette a maga Segítőjét. A Kép Segítők bizonyos sajátosságaikat és jellemvonásaikat tekintve tökéletes másolatai a Tükröző Anyaszellemüknek; ők valódi másolatok, leszámítva a tükrözőműködés sajátosságát. Igazi képek ők, és folyamatos összeköttetést biztosítanak a Tükröző Szellemek és a felsőbb-világegyetemi hatóságok között.” 17:4.1

IX. A FÜGGETLEN HÍRVIVŐK

1. Tétel: A Független Hírvivők képviselik a Végtelen Szellem első teremtő cselekedetét; a számuk állandó.

„A Független Hírvivők az Együttes Teremtő személyes és egyetemes testületét alkotják; ők a Végtelen Szellem Felsőbb Személyiségeinek első és rangidős rendje. Ők képviselik a Végtelen Szellem első teremtő cselekedetét, melyet önmaga hajtott végre abból a célból, hogy független személyiség-szellemeket hozzon létre. Sem az Atya, sem a Fiú nem vett részt közvetlenül e rendkívüli szellemi munkában.

E szellem-hírvivők egyetlen teremtési mozzanatban személyesültek meg, és a számuk állandó. Bár a jelen küldetésemen itt van velem e különleges lények egyike, mégsem tudom, hogy hány ilyen személyiség létezik a világegyetemek mindenségében. Csak azt tudom, hogy időről időre hányan vannak nyilvántartva az adott pillanatban olyanokként, mint a felsőbb-világegyetemünk határain belül működők. A legutóbbi uverszai jelentésből kitűnik, hogy csaknem 7.690 billió Független Hírvivő működött az Orvonton határain belül; és gyanítom, hogy ez jóval kevesebb, mint a teljes létszámuk hetede.” 23:0.1

2. Tétel:Működési oka van annak, hogy a Független Hírvivőknek miért kell egyedül működniük. „Rövidre zárás” következik be, amint két vagy több túlságosan megközelíti egymást. Önműködő képességeik figyelmeztetik őket az Ihletett Háromsági Szellemek és a Gondolatigazítók közelségére.

„Működési oka van annak, hogy e Független Hírvivőknek miért kell egyedül utazniuk és dolgozniuk. Rövid időszakokra, és amikor átmenetileg megállapodnak, képesek csoportban is működni, de amikor így együtt vannak, mindannyian leválasztódnak a paradicsomi körük fenntartó és irányító hatásától; ekkor teljesen elszigeteltek. Utazásuk során, vagy amikor a tér köreiben és az idő áramaiban tevékenykednek, akkor, ha két vagy több ilyen rendű lény túl közel kerül egymáshoz, mindkettő, illetőleg mindegyikük lekapcsolódik a felsőbb keringtető erőkről. Jelképesen úgy lehetne mondani, hogy „rövidre zárás” következik be. Emiatt egy önműködő riasztó érzékük vészjelet ad nekik, mely biztosan jelzi a közelgő veszélyt és biztosan elég távol tartja őket egymástól ahhoz, hogy ne zavarják egymást a megfelelő és hatékony működésben. Ugyancsak önműködő képességeik érzékelik és jelzik az Ihletett Háromsági Szellemeknek és az isteni Gondolatigazítóknak a közelségét.” 23:1.9

3. Tétel: Érdekes kérdéseket vet fel a jövőbeli szolgálatukkal kapcsolatban az a tény, hogy a Független Hírvivőkből nem teremtenek többet.

„Függetlenül a világegyetem növekedésétől, valószínűleg nem teremtetik több Független Hírvivő. A világegyetemek növekedésével a növekvő igazgatási terhet egyre nagyobb mértékben fogják egyéb fajtájú szellemi segédkezők és olyan lények átvenni, akik ezen új teremtésrészekből származnak, mint amilyenek a Fejedelemfiak és a helyi világegyetemi Anyaszellemek teremtményei.” 23:3.9

4. Tétel: A Független Hírvivők hét csoportban működnek.

„A Független Hírvivőket a Végtelen Szellem a következő hétféle szolgálatra jelölheti ki:

1. A paradicsomi Háromság Hírvivői.

2. A Havona Körök Hírvivői.

3. A Felsőbb-világegyetemek Hírvivői.

4. A Helyi Világegyetemek Hírvivői.

5. A Határozatlan Megbízatású Felfedezők.

6. Különleges Megbízatású Követek és Küldöttek.

7. Az Igazság Kinyilatkoztatói.” 23:2.2

5. Tétel:A Független Hírvivők képesek veszélyhelyzeti tájékoztatóhálózatként működni nagyjából száz fényév távolságban is.

„A Független Hírvivők képesek veszélyhelyzeti tájékoztatóhálózatként működni a távoli téregységekben mindenütt, azokon a területeken, melyeket nem járják át a nagy világegyetem kiépített körei. Előfordul, hogy az ilyen minőségben működő hírvivő képes a társának üzenetet vagy rövid jelzést küldeni körülbelül száz fényévnyire, ahol is fényév alatt az urantiai csillagászok által használt csillagászati távolságot értem.” 23:3.5

6. Tétel:Amikor egy végleges rendű lény és egy paradicsomi Létpolgár egy, „az idő és örökkévalóság gyermekének” a háromságivá alakításában működik együtt, egyet közülük kirendelnek a Vicegeringtonra. E lény hozzáfér a Legfelsőbb-Végleges elmepotenciáljához. Független Hírvivő kíséri el ezeket a fiakat a Vicegeringtonra. E párok közül még egy sem hagyta el Vicegeringtont soha.

„Amikor egy végleges rendű lény és egy paradicsomi Létpolgár egy, »az idő és örökkévalóság gyermekének« a háromságivá alakításában — a Legfelsőbb-Végleges ismeretlen elmepotenciáljaival kapcsolatos műveletben — működik együtt, és amikor e be nem sorolt személyiséget kiküldik a Vicegeringtonra, akkor egy Független Hírvivőt (az ilyen istenségelme-adomány vélelmezett személyiségi tükröződését) is mindig kijelölnek e teremtményi-háromságot elért fiú számára őrtársul. E hírvivő a végzet új fiát elkíséri a rendeltetési helyére és soha többé nem hagyja el Vicegeringtont. Az így az idő és örökkévalóság fiának végzeteihez kötött Független Hírvivő mindörökre átkerül a Világmindenség Építészeinek kizárólagos felügyelete alá. Hogy miként alakul e rendkívüli társulás jövője, azt nem tudjuk. A különleges személyiségek e viszonyainak száma már hosszú ideje gyarapodik a Vicegeringtonon, de eddig még egyetlen pár sem távozott onnan.” 23:4.3

7. Tétel:Számos rejtély övezi ezeket a háromságivá alakított fiakat és az ő Független Hírvivő társaikat, akik a Vicegeringtonon, a Világmindenség Építészeinek felügyelete alatt gyülekeznek.

Ld. 23:4.4

X. A FÜGGETLEN HÍRVIVŐK SZOLGÁLATA

1. Tétel:A Független Hírvivők, miként a Világegyetemi Erőtér-irányítók is, mentesülnek az idő és tér ítélőszékei által elrendelt őrizetbe vétel alól.

„A Független Hírvivők, miként a Világegyetemi Erőtér-irányítók is a minden területen működő azon kevés lényfajta közé tartoznak, akik mentesülnek az idő és tér ítélőszékei által elrendelt őrizetbe vétel, illetőleg letartóztatás alól.” 23:1.7

2. Tétel: A Független Hírvivők a külső tér feltérképezetlen területeinek felfedezői.

„A határozatlan megbízatású hírvivő-felfedezők a világmindenségben járőröznek. Állandóan felfedező utakon járnak a teljes külső tér feltérképezetlen területein. A külső tér területein végbemenő folyamatokkal kapcsolatos ismereteink közül nagyon sokat a Független Hírvivőknek köszönhetünk, mivel ők gyakran működnek együtt és végeznek közös kutatásokat a mennyei csillagászokkal.” 23:2.21

3. Tétel:A Független Hírvivők biztosítják az egyetlen olyan személyes szolgálatot, amely igénybe vehető a sürgős üzenetek továbbításához olyan esetben, amikor nem használható a tükrözőműködési rend.

„A Független Hírvivők a legmagasabb rendű fajtáját alkotják azon tökéletes és bizalmi személyiségeknek, akik a teremtésrészekben igénybe vehetők fontos és sürgős üzenetek gyors továbbítása céljából olyan esetben, amikor nem célravezető a híradási szolgálat vagy a tükrözőműködési rend igénybevétele. A területeken tartózkodó szellemi és anyagi lények segítésével összefüggő feladataik változatossága csaknem végtelen, különösen olyan esetekben, amikor az időtényezőnek is szerepe van. A felsőbb-világegyetemi területeken való szolgálatra kijelölt összes rend közül ők azok a legmagasabb rendű és legsokoldalúbb személyes lények, akik igen közel járnak ahhoz, hogy képesek legyenek dacolni az idővel és térrel.” 23:3.1

4. Tétel: A Független Hírvivők haladási sebessége a gravitációs hírvivők pillanatszerű sebessége és a szeráfok lassú sebessége közötti tartományba esik.

„A Független Hírvivőket kivéve azonban nincsenek olyan utazó vagy hírvivő személyiségek, akik a gravitációs átkelők pillanatszerű sebessége és a szeráfok viszonylag lassú sebessége közötti sebességgel képesek haladni.” 23:3.2

5. Tétel:Nehéz megmagyarázni, hogy egy Független Hírvivő miként lehet valós személy s ugyanakkor miként képes ilyen hihetetlen sebességgel haladni a térben.

„Teljesen képtelen vagyok az anyagi fajtájú elme számára elmagyarázni, hogy egy szellem miként lehet valós személy és ezzel egyidejűleg miként képes ilyen hihetetlen sebességgel haladni a térben. De e Független Hírvivők ténylegesen ilyen felfoghatatlan sebességgel érkeznek az Urantiára és indulnak innen; és valóban, a teljes világegyetemi igazgatási rendszer személyes jellegében nagy veszteség állna elő, ha ez nem ténykérdés lenne.” 23:3.4

6. Tétel: A Független Hírvivők rendelkeznek személyiséggel, még ha nincs is alakjuk. Az alaktalan szellemek előnyét élvezik, ugyanakkor bírnak a személyiséghez tartozó előjogokkal is.

„Én nem tudom elmagyarázni az urantiai halandóknak azt, hogy a Független Hírvivők miként létezhetnek alak nélkül és ennek ellenére miként rendelkezhetnek valódi és határozott személyiséggel. Bár a személyiségükhöz természetes módon társítható formájuk nincs, azért rendelkeznek a minden magasabb rendű szellemlény által érzékelhető szellemjelenléttel. A Független Hírvivők az egyetlen olyan lényosztály, mely az alaktalan szellemeknek láthatólag minden előnyét élvezi s ugyanakkor a teljesen kifejlett személyiséghez tartozó előjogokkal is bírnak. Igazi személyiségek, sőt még a személytelen szellemi megnyilatkozás csaknem összes sajátosságával is rendelkeznek.” 23:3.7

7. Tétel:A Független Hírvivők egymás mellé rendelik a véges teremtmények összes fajtáját. Bizonyára kapcsolatba hozhatók a Legfelsőbb-Végleges Elmének a Végtelen Szellem általi adományozásával.

„A Független Hírvivők a véges személyiségek összes fajtájának és rendjének összehangolására való — beleértve még a világmindenségi felügyelők abszonit rendszerével való kapcsolatteremtést is — olyan hihetetlen képességükről tesznek tanúbizonyságot, hogy némelyikünk abból indul ki, hogy a Végtelen Szellem e hírvivőinek teremtése valamilyen mértékben kapcsolatba hozható a Legfelsőbb-Végleges Elmének az Együttes Cselekvő általi adományozásával.” 23:4.2

XI. A VÉGTELEN SZELLEM FELSŐBB SZEMÉLYISÉGEI

A. A Világegyetemi Körök Felügyelői

1. Tétel:A Világegyetemi Körök Felügyelői négy rendben működnek és szolgálják a Végtelen Szellemet.

„A Világegyetemi Körök Felügyelői egyedül a Végtelen Szellem teremtései, és kizárólag mint az Együttes Cselekvő közvetítői működnek. Szolgálatra az alábbi négy rendben személyesülnek meg:

1. A Körök Legfelsőbb Felügyelői.

2. A Körök Társ-felügyelői.

3. A Körök Másodrendű Felügyelői.

4. A Körök Harmadrendű Felügyelői.

A havonai legfelsőbb felügyelőknek és a hét felsőbb-világegyetem társ-felügyelőinek száma már teljes; e rendekből több már nem teremtetik. A legfelsőbb felügyelők hetes csoportokban működnek és a hét Havona-kör kísérleti világain állomásoznak. A hét felsőbb-világegyetem köreinek felügyeletével a hét társ-felügyelő e nagyszerű csoportja van megbízva, akik a Végtelen Szellem hét paradicsomi szféráján, a Hét Legfőbb Végrehajtó világain tartanak fenn állomáshelyet. Innen felügyelik és irányítják a tér felsőbb-világegyetemének köreit.” 24:1.2

2. Tétel: A Havona Körök Hét Szelleme a Végtelen Szellem és a Hét Tökéletes Szellem közös, személytelen kifejeződése.

„A Havona Körök Hét Szelleme a Végtelen Szellem és a Hét Tökéletes Szellem közös, személytelen kifejeződése a központi világegyetem hét köre számára. Ők a Tökéletes Szellemek szolgálói, akiknek közös utódai ők.” 17:5.1

3. Tétel: A Kör Szellemek nem teremtettek harmadrendű szupernáfokat Grandfanda megérkezéséig.

„Míg a Kör Szellemek együtt léteznek a Hét Tökéletes Szellemmel, addig a harmadrendű szupernáfok teremtésében való közreműködésük csak viszonylag kisebb jelentőségű volt egészen addig, amíg az idő első zarándoka el nem érte a Havona külső körét Grandfanda idején.” 17:5.3

B. Az Összeírási Igazgatók

1. Tétel: Az Összeírási Igazgatók személyesen is érzékenyek a sajátakaratra szerte a világmindenségben. A működésükhöz igénybe veszik a tükrözőműködést, és tudomásuk van a sajátakarattal rendelkező teremtménye születéséről és haláláról.

„Az Összeírási Igazgatók a Végtelen Szellem különleges és teljessé tett teremtése, és a számukat nem ismerjük. Úgy teremtettek, hogy képesek legyenek tökéletes összhangot kialakítani a felsőbb-világegyetemek tükrözőműködési eljárásával, s ezzel egyidejűleg személyesen is érzékenyek az értelmes sajátakaratra és viszonozzák is azt. Ezen igazgatók, valamiféle nem teljesen érthető eljárással képesek azonnal tudomást szerezni a nagy világegyetem bármely részében megszülető sajátakaratról. Ezért mindig képesek megadni nekünk a központi teremtésrész és a hét felsőbb-világegyetem bármely részében az összes, sajátakarattal rendelkező teremtmény számát, természetét és tartózkodási helyét. De a Paradicsomon nem működnek; ott nincs rájuk szükség. A Paradicsomon a tudás eredendően megvan; az Istenségek mindenről tudnak.” 24:2.2

2. Tétel:Az Összeírási Igazgatók csak a sajátakarat működése tényének rögzítésével foglalkoznak.

„Az Összeírási Igazgatók csak olyan mértékig foglalkoznak az emberi lényekkel — mint az egyéb, sajátakarattal rendelkező teremtményekkel — amely a sajátakarat működése tényének rögzítéséhez szükséges. Nincs dolguk az életetek és dolgaitok rögzítésében; ők semmilyen tekintetben nem adatrögzítő személyiségek. A nebadoni Összeírási Igazgató, akinek orvontoni száma 81.412, és aki jelenleg a Szalvingtonon állomásozik, a jelen pillanatban személyesen is tudatában van és ismeri a ti itteni, urantiai élő jelenléteteket; és ő készíti el a halálotokról szóló igazolási feljegyzést, amint sajátakarattal rendelkező teremtményként megszűntök létezni.” 24:2.7

C. Személyi Segédek

1. Tétel:A Személyi Segédek a Végtelen Szellem személyes hírvivői. Nem személyek, és villanásszerűen közlekednek ide-oda a teremtésösszesség legtávolabbi részei között.

„A Személyi Segédek teremtésének idejéről és módjáról nincs hiteles ismeretünk. Bizonyosan rengetegen vannak, de erről nincs adat az Uverszán. A munkájukkal kapcsolatos ismereteinkre alapozott óvatos levezetés útján úgy merem becsülni, hogy a számuk jócskán billiónyi. Véleményünk szerint a Végtelen Szellem számára nincs számszerű korlát az ilyen Személyi Segédek teremtésében.

A Végtelen Szellem Személyi Segédei az Istenség Harmadik Személye paradicsomi jelenlétének kizárólagos segítése céljából léteznek. Bár közvetlenül a Végtelen Szellemhez tartoznak és a Paradicsomon tartózkodnak, mégis villanásszerűen közlekednek ide-oda a teremtésösszesség legtávolabbi részei között. Bárhová terjednek is ki az Együttes Teremtő körei, e Személyi Segédek a Végtelen Szellem parancsának végrehajtása céljából megjelenhetnek ott. A teret a Független Hírvivőkhöz sokban hasonlóan szelik át, de nem személyek olyan értelemben, mint a hírvivők.” 24:3.1

D. Társfelügyelők

1. Tétel: A Társfelügyelők a helyi világegyetemi központokon állomásoznak, és ők jelentik a Legfőbb Végrehajtók hatáskörének személyes megtestesülését.

„A Hét Legfőbb Végrehajtó, a Végtelen Szellem hét paradicsomi szféráján, a hét felsőbb-világegyetem legfelsőbb végrehajtóinak igazgatási testületeként működik. A Társfelügyelők a Legfőbb Végrehajtók hatáskörének megtestesülését jelentik az idő és tér helyi világegyetemei számára. A helyi teremtésrészek ügyeinek e magas rangú megfigyelői a Végtelen Szellem és a paradicsomi Hét Tökéletes Szellem közös utódai. A csaknem az örökkévalósághoz fogható idő előtt hétszázezren személyesültek meg, és a tartalékos testületük a Paradicsomon lakozik.” 24:4.1

E. Kinevezett Őrök

1. Tétel: A Kinevezett Őrök a Hét Legfőbb Végrehajtó összehangoló személyiségei; a csillagrendszeri székhelyen állomásoznak.

„A Kinevezett Őrök a Hét Legfőbb Végrehajtó összehangoló személyiségei és összekötő képviselői. A Végtelen Szellem személyesítette meg őket a Paradicsomon és a feladatuk ellátásával összefüggő különleges célok elérésére teremtették őket. Számuk állandó, és pontosan hétmilliárd létezik belőlük.

Sok tekintetben hasonlóan ahhoz, ahogy egy Társfelügyelő a Hét Legfőbb Végrehajtót képviseli valamely teljes helyi világegyetem számára, úgy azon helyi teremtésrészben minden tízezer csillagrendszerhez található egy-egy Kinevezett Őr, aki annak a távoli és legfőbb felsőbb-felügyelőségnek a közvetlen képviselőjeként lép fel, mely mind a hét felsőbb-világegyetem ügyeinek felügyeletét ellátja. Az Orvonton helyi csillagrendszeri kormányaiban szolgálatot teljesítő őrök a Hetedik Legfőbb Végrehajtó, a hetedik felsőbb-világegyetem szervezőjének közvetlen fennhatósága alatt tevékenykednek. De az igazgatási szervezetüket tekintve a helyi világegyetemben kinevezett minden őr a világegyetemi központon állomásozó Társfelügyelőnek van alárendelve.” 24:5.1

F. Végzős Kísérők

1. Tétel:A Végzős Kísérők technikai és szellemi oktatási téren segédkeznek a halandó felemelkedőknek a Paradicsomra vezető útjukon.

„A Végzős Kísérők, mint csoport tartja fenn és irányítja a szakoktatásra és szellemi képzésre szakosodott felsőbb egyetemet, mely olyannyira alapvető fontosságú a korszakos cél halandói elérése érdekében: Isten, nyugalom és azt követően a tökéletessé vált szolgálat örökkévalósága. E felsőbb rendű személyes lények az elnevezésüket a munkájuk természete és célja miatt kapták. Kizárólag annak a feladatnak szentelték magukat, hogy vezessék a halandó végzősöket az idő felsőbb-világegyetemeitől azon a havonai felkészítő és továbbképző tanfolyamon keresztül, melynek célja, hogy felkészítse a felemelkedő zarándokokat a Paradicsomra való bebocsáttatásra és a Végleges Testületébe való felvételre.” 24:5.1

2. Tétel: Malvorian, az első számú Végzős Kísérő vezette Grandfandát a Havona külső körétől a paradicsomi végcélig.

„A Havona paradicsomi feljegyzéseinek »Végzős Kísérők« című részében e bevezetés található:

»És Malvorian, a rendjének első számú képviselője üdvözölte és útbaigazítással látta el a Havona zarándok felfedezőjét és kísérte őt az első tapasztalást adó külső köröktől, lépésről lépésre és körről körre, míg végül ott állt a minden személyiség Forrásának és Végzetének színe előtt, majd átlépte a Paradicsom örökkévalósági küszöbét.«” 24:6.5

3. Tétel: A Végzős Kísérők Havona-szolgálókból lesznek.

„Bár az evolúció nem a központi világegyetem rendje, mi mégis azt hisszük, hogy a Végzős Kísérők egy másik központi világegyetemi teremtményi rend tökéletessé tett vagy tapasztaltabb tagjaiból, vagyis a Havona-szolgálókból lesznek.” 24:7.1

4. Tétel:Az első halandó felemelkedő Havonába való megérkezése gyökeres változásokat indított el a központi világegyetemben — megjelentek a Végzős Kísérők és egyéb változások is végbementek.

„Az a Havona, melyen jelenleg felemelkedő halandók haladnák át, sok tekintetben különbözik attól a központi világegyetemtől, amilyen Grandfanda kora előtt volt. A halandó felemelkedőknek a Havona-körökre való megérkezése gyökeres változásokat indított el a központi és isteni teremtésrész szervezetében, olyan változásokat, melyeket kétségkívül a Legfelsőbb Lény — az evolúciós teremtmények Istene — arra válaszul indított útjára, hogy a hét felsőbb-világegyetemből származó élményelvi gyermekei közül az első megérkezett. A Végzős Kísérők megjelenése a harmadrendű szupernáfok teremtésével együtt jelzi a Legfelsőbb Isten e teljesítményét.” 24:7.9

XII. A TÉR HÍRVIVŐ SEREGEI

1. Tétel:A Tér Hírvivő Seregeihez tartozó csoportok közül csak hármat teremtettek kifejezetten ilyennek; a többi négy csoportot válogatás útján állították ki.

„A Tér Hírvivő Seregei a Végtelen Szellem családjában közbenső helyet foglalnak el. E sokoldalú lények a felsőbb személyiségek és a segédkező szellemek közötti összekötőként működnek. A hírvivő seregek közé a mennyei lények alábbi rendjei tartoznak:

1. Havona-szolgálók.

2. Világegyetemi Békéltetők.

3. Szakmai Tanácsadók.

4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők.

5. Mennyei Adatrögzítők.

6. Morontia Társak.

7. Paradicsomi Társak.

A felsorolt hét csoportból csupán hárman — a szolgálók, a békéltetők és a Morontia Társak — teremtettek ilyennek; a többi négy az angyalrendi szinteket elérteket képviseli. Az eredendően meglévő természetüknek és az elért beosztásuknak megfelelően a hírvivő seregek különféleképpen szolgálnak a világegyetemek mindenségében, de mindig a tevékenységi területüket felügyelők irányítása alatt állnak.” 25:0.1

A. Havona-szolgálók

1. Tétel: Az isteni befogadást megélt Havona-szolgálóknak majd a negyede sosem tér vissza — Végzős Kísérővé változnak.

„A felsőbb-világegyetemi szolgálatból való visszatérése során a Havona-szolgáló számos isteni befogadást élhet át és azokból tisztán magas rangú szolgálóként lép ki. A fényes befogadás megtapasztalása nem szükségképpen jelzi, hogy a szolgálónak Végzős Kísérővé kell átváltoznia, de az isteni befogadást megélteknek csaknem a negyede sosem tér vissza a teremtésrészek szolgálatához.” 24:7.3

2. Tétel:A szolgálók a Havona „köztes teremtményei”. A Hét Tökéletes Szellem és a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító teremti őket.

„Bár szolgálóknak nevezik őket, a központi világegyetem e »köztes teremtményei« a szó semmiféle alantas értelemében nem szolgák. A szellemi világon nincs olyan, hogy alantas munka; minden szolgálat szent és lelkesítő; és a felsőbbrendű lények sem nézik le az alacsonyabb rendű lételvi lényeket.

A Havona-szolgálók a Hét Tökéletes Szellemnek és társaiknak, a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányítónak a közös alkotómunkája. E teremtői együttműködés jut a legközelebb ahhoz, hogy mintául szolgáljon a kettős eredetű rend hosszú újrateremtési mezőnyének az evolúciós világegyetemekben, mely mezőny a Fényes Hajnalcsillagnak a Teremtő Fiú — Alkotó Szellem által való teremtésétől kiterjed egészen a nemzésig az olyan világokon, mint az Urantia.” 25:1.1

3. Tétel:A szolgálók negyede félanyagi teremtmény. A Havonában a szellemi fölérendeltség törvénye érvényesül.

„A szolgálók száma már most óriási, és folyamatosan továbbiak teremtetnek. Ezres csoportokban jelennek meg három pillanattal a Tökéletes Szellemek és a Legfelsőbb Erőtér-irányítók gyűlését követően, melyre a Paradicsom messzi északi övezetében, a közös területükön kerül sor. Minden negyedik szolgáló a többihez képest inkább fizikai fajtájú; vagyis minden ezer közül hétszázötven láthatóan az igazi szellemfajtába tartozik, viszont kétszázötven félfizikai természetű. E negyedik teremtmények valamilyen mértékben hasonlítanak az anyagi lényekhez (a Havona-értelemben vett anyagihoz), lévén, hogy inkább a fizikai erőtér-irányítókhoz hasonlók, mint a Tökéletes Szellemekhez.

A személyiségviszonyokban a szellemi érvényesül az anyagival szemben, még ha ez most nem is tűnik így az Urantián; és a Havona-szolgálók létrehozásában a szellemi fölérendeltség törvénye érvényesül; a meghatározott arány eredményeként jut három szellemi lényre egy félfizikai.” 25:1.3

B. Világegyetemi Békéltetők

1. Tétel: Minden egyes megteremtett Havona-szolgálóhoz hét Világegyetemi Békéltetőt teremtenek.

„Minden egyes megteremtett Havona-szolgálóhoz hét Világegyetemi Békéltetőt hoznak létre, mégpedig egyet mindegyik felsőbb-világegyetemben. E teremtési folyamattal együtt jár a Paradicsomon végbemenő műveletekre való tükrözőválasz egy meghatározott felsőbb-világegyetemi eljárásának alkalmazása.” 25:2.1

2. Tétel:A felsőbb-világegyetemi központokon a Havona-szolgálók teremtésével egyidejűleg a Tükröző Szellemek a Tökéletes Szellem természetéhez hasonló rendű békéltetőket hoznak létre.

„Amikor csak a Tökéletes Szellemek az erőtér-irányítókkal társulnak abból a célból, hogy egy csoport Havona-szolgálót teremtsenek, akkor ezzel egyidejűleg mindig minden egyes felsőbb-világegyetemi csoportban az egyik Tükröző Szellemre való összpontosulás megy végbe és azonnal és teljes kifejlettségben ugyanannyi Világegyetemi Békéltető jelenik meg ezen óriási teremtésösszesség központi világain. Ha a szolgálók teremtésében a Hetedik Tökéletes Szellem a kezdeményező, akkor csakis a hetedik rendű Tükröző Szellemeknek lesznek békéltetői; és az ezer Orvonton-fajtájú szolgáló teremtésével egyidejűleg ezer hetedrendű békéltető jelenik meg az egyes felsőbb-világegyetemi központokon. E folyamatok révén jelenik meg a Tökéletes Szellemek hétszeres természetét tükröző, hét teremtett békéltetői rend, melyek az egyes felsőbb-világegyetemekben szolgálnak.” 25:2.2

3. Tétel: A békéltetők eredendően négyes csoportokra tagolódnak — három szellemszemélyiség mellett a negyedik teremtmény félanyagi.

„A Világegyetemi Békéltetők minden egyes felsőbb-világegyetemben furcsamód és eredendően négyes csoportokra tagolódnak, olyan társulásokra, melyekben azután tovább szolgálnak. Minden egyes csoportban három szellemszemélyiség mellett egy, a negyedik szolgáló-teremtményhez hasonló félanyagi lény található. E négyes alkotja a békéltető bizottságot, melynek felépítése a következő:

1. A Döntőbíró.Mint a csoport bírói vezetésére a legalkalmasabb és a legfelkészültebb, a másik három által egyhangúlag megválasztott személyiség.

2. A Szellem-Védő. A Döntőbíró által kinevezett személy, akinek feladata a bizonyítékok beterjesztése és mindazon személyiségek jogainak védelme, akik a békéltető bizottság megítélésére bízott ügyekben érintettek.

3. Az Isteni Végrehajtó. Ő az a békéltető, akinek az a feladata, hogy eredendő képességei révén kapcsolatot teremtsen a teremtésrészek anyagi teremtményeivel és végrehajtsa a bizottság döntéseit. Az isteni végrehajtókat, lévén negyedik teremtmények — anyagi látszatú lények — csaknem, de azért mégsem egészen láthatják a rövidlátó halandó fajok is.

4. Az Adatrögzítők. A bizottság negyedik tagja mindezekből következően az adatrögzítői feladatot kapja, ő a bírósági jegyzőkönyvvezető. Ő gondoskodik arról, hogy minden feljegyzés megfelelően elkészüljön a felsőbb-világegyetemi levéltárak és a helyi világegyetemi irattárak számára. Ha a bizottság valamely evolúciós világon szolgál, akkor a végrehajtó közreműködésével egy harmadik jelentés is készül az adott csillagrendszeri kormányzat fizikai adattárai számára.” 25:2.5

C. Szakmai Tanácsadók

1. Tétel:A Szakmai Tanácsadók részben az első szupernáfok és omniáfok közül kerültek ki— egymilliójukat választotta ki a Végtelen Szellem.

„A szellemvilág e bírói és gyakorlati elméi eredetileg nem ilyennek teremtettek. Az első szupernáfok és omniáfok egymillió legfegyelmezettebb elméjét választotta a Végtelen Szellem e nagy és sokszínű csoport magjául. És ama távoli múltbeli időpont óta mindenkinek, aki Szakmai Tanácsadó akar lenni tényleges tapasztalattal kell rendelkeznie a tökéletes törvényeknek az evolúciós teremtésrészek terveire való alkalmazásában.” 25:4.1

2. Tétel: A Szakmai Tanácsadókat különböző csoportokból állítják ki.

„A Szakmai Tanácsadókat a következő személyiségrendek soraiból képezik ki:

1. A Szupernáfok.

2. A Szekonáfok.

3. A Terciáfok.

4. Az Omniáfok.

5. A Szeráfok.

6. A Felemelkedő Halandók Bizonyos Fajtái.

7. A Felemelkedő Közteslények Bizonyos Fajtái.

Jelenleg, az átmeneti besorolásban lévő halandókat és közteslényeket nem számolva, az Uverszán bejegyzett és az Orvontonban működő Szakmai Tanácsadók száma valamivel meghaladja a hatvanegybilliót.” 25:4.2

3. Tétel: A kerubi rang feletti segédkező szellemekből Szakmai Tanácsadó válhat.

„Hosszú felkészítést és sok tényleges tapasztalást követően a kerubi rang feletti segédkező szellemek bármelyikének megengedik, hogy Szakmai Tanácsadóként állandó kinevezést kapjon. Minden pályázó önként lép e szolgálati rendbe; de ha egyszer már vállalták e felelősséget, akkor többé már nem mondhatnak le róla. E tanácsadókat kizárólag a Nappalok Elődei rendelhetik más feladatra.” 25:4.13

4. Tétel:A Szakmai Tanácsadók az idő és tér élő törvénytárai. Ők a teremtményeket tanítói a Teremtők eljárásai terén.

„E tanácsadók többek, mint jogi szakértők; ők az alkalmazott törvény hallgatói és tanárai, azon világegyetemi törvényeké, melyek mindazok életére és végzetére alkalmaztatnak, akik a kiterjedt teremtésösszesség óriási területein lakoznak. Az idő múlásával az idő és tér élő törvénytáraivá válnak, végtelen sok problémát és szükségtelen késlekedést előznek meg azzal, hogy az idő személyiségeit az örökkévalósági urak számára legelfogadhatóbb eljárási formákra és módokra oktatják. Képesek a tér munkásainak olyan tanácsokat adni, hogy a paradicsomi követelményekkel miként működjenek összhangban; a Teremtők eljárásait illetően ők minden teremtménynek a tanítói.” 25:4.15

D. Feljegyzés-felügyelők

1. Tétel: A paradicsomi feljegyzéseket a Feljegyzés-felügyelők — harmadrendű szupernáfok — gondozzák.

„A havonabeli harmadrendű szupernáfok közül, mégpedig a rangidős vezető-adatrögzítők közül választják ki a Feljegyzés-felügyelőket, mint a Fény Szigete hivatalos irattárainak őreit, s itt azon gyűjteményekről van szó, melyek élesen elkülönülnek a tudás őrzőinek elméiben lévő élő adatoktól, melyeket egyébként néha a »Paradicsom élő könyvtárainak« neveznek.” 25:5.1

E. Mennyei Adatrögzítők

1. Tétel: A Mennyei Adatrögzítők csoportját a szellemi és a félanyagi feljegyzések készítésének feladatára kiképzett, a felsőbb-világegyetemi központokon tevékenykedő szeráfok alkotják.

„Ők azok az adatrögzítők, akik minden feljegyzésből kettőt készítenek, egy eredeti szellemi feljegyzést és annak egy félanyagi mását — melyet nevezhetnénk indigómásolatnak is. Ezt azért tehetik, mert rendelkeznek azzal a különleges képességgel, hogy egyszerre alakítsák a szellemi és az anyagi energiát. Mennyei Adatrögzítők, mint ilyenek, nem teremtetnek; ők a helyi világegyetemekből való felemelkedő szeráfok. A hét felsőbb-világegyetem központjain működő Vezető Adatrögzítők tanácsa fogadja és sorolja be őket, valamint jelöli ki a munkakörüket. Ugyanott találhatók a Mennyei Adatrögzítők felkészítésére szolgáló tanhelyek is. Az uverszai tanodát a Bölcsesség-tökéletesítők és az Isteni Tanácsosok vezetik.” 25:6.1

F. Morontia Társak

1. Tétel:A Morontia Társak nyájas házigazdái a felemelkedő halandóknak és segédkeznek nekik a játékokban is.

„A helyi világegyetemi Anyaszellem e gyermekei mindazoknak a barátai és társai, akik a felemelkedő morontia létet élik. Nem nélkülözhetetlenek a felemelkedő lény igazi teremtményi fejlődési munkájához, és semmilyen értelemben nem helyettesítik a szeráfi őrangyalok munkáját, akik gyakran kísérik a halandó társukat a paradicsomi úton. A Morontia Társak egyszerűen csak nyájas házigazdákként működnek azok számára, akik éppen nekikezdenek a hosszú, befelé tartó felemelkedésnek. Ügyesen segédkeznek a játékokban is, és e munkájukban szakszerű segítséget kapnak a visszatekintési igazgatóktól.” 25:7.1

G. Paradicsomi Társak

1. Tétel:A Paradicsomi Társak összetett csoportját felkészítés után jelölik ki erre az átmeneti szolgálatra.

„A Paradicsomi Társak bonyolult és összetett csoportot alkotnak, melynek tagjai a szeráfok, a szekonáfok, a szupernáfok és az omniáfok közül kerülnek ki. Bár a szolgálatukat ti méltán tartanátok rendkívül hosszú időtartamúnak, a besorolásuk mégsem állandó. Amint e segédkezést befejezik, a szabályok szerint (de nem mindig) visszatérnek azokhoz a feladatokhoz, melyeket a paradicsomi szolgálatra szóló behívó átvételekor végeztek.

Az angyali seregek tagjai közül az e szolgálatra való kijelölést a helyi világegyetemi Anyaszellem, a felsőbb-világegyetemi Tükröző Szellemek és a paradicsomi Madzseszton végzi. A központi Szigetre hívják be őket és a Hét Tökéletes Szellem egyikétől kapnak megbízatást a paradicsomi társi feladatra. A Paradicsomon elért állandó besorolás mellett a Paradicsomi Társként való átmeneti szolgálat a legnagyobb megtiszteltetés, melyben a segédkező szellemek valaha is részesülhetnek.” 25:8.1

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.