23. A Végleges Testülete

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

23. A VÉGLEGES TESTÜLETE

I. Bevezetés
II. Havona-honosok
III. Gravitációs Hírvivők
IV. Megdicsőült halandók
V. Befogadott Szeráfok
VI. Megdicsőült Anyagi Fiak
VII. Megdicsőült közteslények
VIII. A Fény Örömhírhozói

I. BEVEZETÉS

1. Tétel:Hét Végleges Testület van, s felettük a rangidős Főépítész gyakorol felügyeletet.

„A rangidős Főépítész felügyeletet gyakorol a hét Végleges Testület felett, melyek a következők:

1. A Halandói Véglegesrendűek Testülete.

2. A Paradicsomi Véglegesrendűek Testülete.

3. A Háromságot elért Véglegesrendűek Testülete.

4. A Háromságot elért Együttes Véglegesrendűek Testülete.

5. A Havonai Véglegesrendűek Testülete.

6. A Tapasztalás-meghaladó Véglegesrendűek Testülete.

7. A Végzet Ki-nem-nyilatkoztatott Fiainak Testülete.” 31:10.1

2. Tétel: A véglegességet elért lények részlegesen talán elérhetik az Istenségi Abszolútot, azonban az Egyetemes Abszolút továbbra is zavarba fog hozni és ámulatba fog ejteni titeket, ugyanis az anyagi világegyetem kiterjedésével arányosan fog növekedni.

„Talán lehetséges, hogy a véglegességet elért lények részlegesen elérjék az Istenségi Abszolútot, viszont még ha így is lesz, az örökkévalóságok örökkévalóságában az Egyetemes Abszolút problémája továbbra is izgatja, zavarba hozza és ámulatba ejti a véglegességet elért, felemelkedő és fejlődő lényeket és kihívást fog jelenteni számukra, mert érzékeljük, hogy az Egyetemes Abszolút mindenségrendi kapcsolatainak kifürkészhetetlensége az anyagi világegyetemek és azok szellemi irányításának folyamatos kiterjedésével arányosan növekszik.

Csak a végtelenség fedheti fel az Atya-Végtelent.” 10:8.8

3. Tétel:Az Orvontonban mi úgy hisszük, hogy a véglegesrendűek rendeltetése a külső tér világegyetemeiben végzendő szolgálat. A jövő számotokra ugyanazt a lenyűgöző látványt tartogatja, mint amelyet a múlt nyújtott nekünk.

„Szerte az Orvontonban úgy gondolják, hogy egy újfajta teremtés van folyamatban, a világegyetemek valamely rendjének kell az összeálló Végleges Testület jövőbeni tevékenységei színterévé válnia; és ha a feltevéseink helyesek, akkor a vég nélküli jövő mindannyiotok számára ugyanazt a lenyűgöző látványt tartogatja, mint amelyet a vég nélküli múlt nyújtott őseiteknek és elődeiteknek.” 12:2.6

4. Tétel: A Halandói Véglegesrendűek Testületét hat csoport alkotja.

„A Halandói Véglegesrendűek Testülete jelenti az idő felemelkedő, Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandóinak jelenleg ismert végső célját. De más csoportok is tartoznak e testülethez. Az elsődleges végleges rendű testületet a következők alkotják:

1. A Havona Honosai.

2. Gravitációs Hírvivők.

3. Megdicsőült Halandók.

4. Befogadott Szeráfok.

5. Megdicsőült Anyagi Fiak.

6. Megdicsőült Köztes Teremtmények.” 31:0.1

II. HAVONA-HONOSOK

1. Tétel: Miután az evolúciós lényekkel kellő tapasztalatokat szereztek, a Havona honosai befogadhatják az Egyetemes Atya szilánkját és dönthetnek a Halandói Végleges Rendű Testülethez való csatlakozás mellett.

„A Havona honosainak bizonyos élményelvi fejlődést kell felmutatniuk az evolúciós lényekkel való kapcsolatukon keresztül, mely révén megteremtődik a képesség az Egyetemes Atya szelleme szilánk-adományának befogadására. A Halandói Végleges Rendű Testület állandó tagjai csak olyan lények lehetnek, akik eggyé kapcsolódást éltek meg az Első Forrás és Középpont szellemével, vagy akik a Gravitációs Hírvivőkhöz hasonlóan eredendően rendelkeznek az Atya Isten e szellemével.” 31:1.2

2. Tétel: A Havona honosai közül minden ezrediket vesznek be a Végleges Testületbe. 997 felemelkedő teremtmény mellett egy Havona-honos és egy Gravitációs Hírvivő kap helyet.

„A központi világegyetem lakói közül minden ezrediket veszik fel a testületbe — ez a véglegesrendűek egysége. A testületet átmeneti szolgálatot ellátó ezerfős egységekből szervezik, mely egységekben 997 felemelkedő teremtmény mellett egy Havona-honos és egy Gravitációs Hírvivő is helyet kap.” 31:1.3

3. Tétel:A végleges rendű lények esküjének mélyreható következménye és örök jelentősége van.

„A végleges rendű lények tehát ilyen egységekben szolgálnak, de a véglegesség-esküt egyenként teszik le. Ennek az eskünek mélyreható következménye és örök jelentősége van. A Havona-honos ugyanilyen esküt tesz és örökre a testület tagjává válik.” 31:1.3

III. GRAVITÁCIÓS HÍRVIVŐK

1. Tétel: A Gravitációs Hírvivők Grandfanda felügyelete alá tartoznak. Ahol Gravitációs Hírvivők működnek, akkor ott mindig a végleges rendű lények parancsnokolnak.

„Ahol és amikor Gravitációs Hírvivők működnek, akkor mindig a végleges rendű lények parancsnokolnak. Minden Gravitációs Hírvivő Grandfanda kizárólagos felügyelete alá tartozik, és kizárólag az elsődleges Végleges Testülethez rendelik ki őket.” 31:2.1

2. Tétel: A Gravitációs Hírvivők a Diviningtonról származnak; ők módosított és megszemélyesült Igazítók. Személyes lények ők, de senki sem érti, hogy milyen időtlen eljárással képesek a térben való átkelésre.

„A Gravitációs Hírvivők a Diviningtonról származnak, és ők voltaképpen módosított és megszemélyesült Igazítók, de a mi uverszai csoportjaink egyike sem merne vállalkozni e hírvivők bármelyike természetének bemutatására. Tudjuk, hogy nagymértékben személyes lények, isteniek, értelmesek, és meghatóan megértők, azonban nem értjük, hogy milyen időtlen eljárással képesek a térben való átkelésre.” 31:2.2

3. Tétel: A Gravitációs Hírvivők korlátlan számban csatlakozhatnak bármely végleges rendű lényekből álló egységhez, azonban a testületnek csak egyetlen hírvivői tagja lehet; emez viszont 999 hírvivőt választhat társául.

„A Gravitációs Hírvivők korlátlan számban csatlakozhatnak valamely végleges rendű lényekből álló egységhez, de a Halandói Végleges Testületbe csak egyetlen hírvivőt, a vezetőjüket veszik fel. E vezető azonban az állandó kíséretéül választhatja 999 hírvivő társát, és amikor úgy alakul, korlátlan számban segítségül hívhatja a rendjének tartalékosait.” 31:2.3

4. Tétel:A Gravitációs Hírvivők és a megdicsőült halandók mély ragaszkodást mutatnak egymás iránt — sok a közös bennük.

„A Gravitációs Hírvivők és a megdicsőült halandói véglegesrendűek megható és mély ragaszkodást mutatnak egymás iránt; sok a közös bennük: az egyik az Egyetemes Atya részének közvetlen megszemélyesülése, a másik pedig ugyanezen Egyetemes Atya szilánkjával, a szellemlényegű Gondolatigazítóval eggyé kapcsolódott továbbélő halhatatlan lélekben létező teremtményi személyiség.” 31:2.4

IV. MEGDICSŐÜLT HALANDÓK

1. Tétel: A végleges rendű lények a Paradicsomon lakoznak, de otthonuk az Aszendington marad.

„Végleges rendű lényekként a Paradicsomon fogtok lakozni, de Aszendington még akkor is az otthonotok marad mindig, amikor csak külső térbeli szolgálatba léptek. A teljes örökkévalóságban úgy tekintetek Aszendingtonra, mint az érzelmi színezetű emlékeitek és a múltbéli emlékképeitek otthonára. Amint hetedikszakaszú szellemlényekké váltok, talán feladjátok a paradicsomi állandó lakosi besorolásotokat.” 13:2.1

2. Tétel:A szeráfokkal együtt a halandók 990-en alkotják az egyes, ezer tagú véglegesrendű csoportokat. A Havona-honosok, az Anyagi Fiak, a közteslények, a Gravitációs Hírvivők és az ismeretlen és még hiányzó tag száma együttesen a testület egy százalékát teszi ki.

„A felemelkedő, Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók alkotják az elsődleges Végleges Testület zömét. A befogadott és megdicsőült szeráfokkal együtt rendszerint 990-en vannak minden egyes végleges rendű egységben. A halandók és angyalok aránya a csoportokban változó, bár a halandóké messze meghaladja az angyalokét. A Havona-honosok, a megdicsőült Anyagi Fiak, a megdicsőült köztes teremtmények, a Gravitációs Hírvivők és az ismeretlen és még hiányzó tag a testületnek csak egy százalékát teszi ki; minden egyes, az ezernyi végleges rendű lényből álló egységben éppen tíz ilyen nemhalandó és nemszeráfi személyiség számára van hely.” 31:3.1

3. Tétel: Függetlenül attól, hogy mennyi felkészítésen vettek részt és mennyi tapasztalatot szereztek, a véglegesrendűek még mindig csak hatodik szintű szellemek. A paradicsomi felemelkedés útján minden egyes lépéssel egy-egy újabb szakaszt értek el. A végleges szellemi besorolás véglegessége szerinti jövőbeli szolgálatra teremtettek. Arra készítették fel őket, hogy a világegyetemi igazgatásban elérhessék a teljesítőképességük határát.

„Függetlenül attól, hogy e felemelkedő halandók már elérték a Paradicsomot, felvétettek a Végleges Testületbe, és nagy számban visszaküldettek abból a célból, hogy részt vegyenek a helyi világegyetemek igazgatásában és hogy segítsenek a felsőbb-világegyetemi ügyek vitelében — tehát e nyilvánvaló végzet ellenére, azért még mindig ott van az a jelentős tény, hogy még mindig csak hatodik szintű szellemekként vannak besorolva. Kétségkívül van még egy lépés a Halandói Végleges Testületbe tartozók létpályáján. E lépés természetét nem ismerjük, de három tényt felismertünk, és itt hívjuk fel a figyelmet ezekre:

1. A feljegyzésekből tudjuk, hogy a halandók első szintű szellemek a kisövezeti tartózkodásuk alatt, és a második szintet akkor érik el, amikor átkerülnek a nagyövezetbe, a harmadikat pedig akkor, amikor a felsőbb-világegyetem központi felkészülési világaira eljutnak. A halandók negyedik szintű vagy végzős szellemekké azután válnak, hogy elérik a hatodik Havona-kört és ötödik szintű szellemé akkor lesznek, amikor megtalálják az Egyetemes Atyát. Azután érik el a szellemlét hatodik szintjét, hogy leteszik azon esküjüket, mely révén mindörökre felvétetnek a Halandói Végleges Testület örökkévalósági feladatára.

2. A halandói véglegesrendűek teljesen eleget tettek az idők azon parancsának, hogy „Légy tökéletes”; felemelkedve végigjárták a halandói fejlődés egyetemes útját; megtalálták Istent, és annak rendje és módja szerint felvették őket a Végleges Testületbe. E lények elérték a szellemi fejlődés jelenlegi határát, de nem érték el a végleges szellemi besorolás véglegességét. Elérték a teremtményi tökéletesség jelenlegi határát, de nem érték el a teremtményi szolgálat véglegességét. Megtapasztalták az Istenség-imádat teljességét, de nem tapasztalták meg az élményelvi Istenség-elérés véglegességét.

3. A Paradicsomi Végleges Testület megdicsőült halandói olyan felemelkedő lények, akik az értelmes létezésbeli lehető legteljesebb élet ténylegességének és felfogásának minden lépésével kapcsolatos élményelvi tudás birtokában vannak, míg a legalsó anyagi világoktól a Paradicsom szellemi magasságaiig tartó eme felemelkedés ideje alatt e túlélő teremtményeket felkészítették azon képességeik korlátaira, melyek mindazon isteni elvek alkalmazásának minden részletével összefüggésben megnyilvánulnak, mely elveket az idő és tér világegyetemi teremtésösszességének pártatlan és hatékony, valamint irgalmas és türelmes igazgatásában alkalmaznak.” 31:3.3

4. Tétel: A véglegesrendűek esküt tesznek a paradicsomi Háromságnak, hűséget fogadnak a Legfelsőbb Istennek — a Háromságnak, ahogyan azt a véges teremtmények felfoghatják.

„Amikor a halandó felemelkedők felvétetnek a paradicsomi végleges rendű testületbe, esküt tesznek a paradicsomi Háromságra, és e hűségesküvel örök fogadalmat tesznek a Legfelsőbb Istennek, aki maga a Háromság, ahogyan azt minden véges teremtmény-személyiség felfoghatja. Ezt követően, amint a végleges rendű társaságok szerte a fejlődő világegyetemekben tevékenykednek, kizárólag a paradicsomi eredetű rendelkezésekhez tartják magukat egészen addig, amíg a helyi világegyetemekben be nem köszönt a fény és élet nevezetes korszaka. Mihelyt e tökéletessé vált teremtésrészek új kormányzati irányítása már tükrözi a Legfelsőbb megjelenő fennhatóságát, a megfigyeléseink szerint az addig meglehetősen önálló, végleges rendű társaságok elismerik ezen új kormányzatok fennhatóságát. Úgy tűnik, hogy a Legfelsőbb Isten az evolúciós Végleges Testület egyesítőjeként fejlődik ki, ám igencsak valószínű, hogy e hét testület örök végzetét a Legfelsőbb mint a Végleges Háromságának egyik tagja irányítja.” 117:7.7

5. Tétel: Ebben a világegyetemi korszakban a véglegesrendűek visszatérnek szolgálatra az összes felsőbb-világegyetembe.

„A jelen világegyetemi korszakban a véglegesrendűek visszatérnek szolgálatra az idő világegyetemeibe. Feladatuk, hogy a különböző felsőbb-világegyetemekben szolgáljanak és az eredeti felsőbb-világegyetemükbe mindaddig ne térjenek vissza, amíg mind a hat másik óriási teremtésösszességben nem szolgáltak. Így ragadják meg a Legfelsőbb Lény hétszeres fogalmát.” 31:0.10

V. BEFOGADOTT SZERÁFOK

1. Tétel:Sok szeráfi oltalmazó az emberi védencével együtt járja végig a felemelkedési létpályát, az Atyával eggyé kapcsolódást ér el és egykori védencével együtt teszi le a véglegesrendűek esküjét.

„A halandók hűséges szeráfi oltalmazói közül soknak engedik meg, hogy az emberi védenceikkel együtt járják végig a felemelkedési létpályát, és ezen őrangyalok közül sokan, miután az Atyával eggyé kapcsolódást értek el, egykori védenceikkel együtt teszik le az örökkévalóság végleges rendűi esküjét és mindörökre elfogadják a halandói társaik végzetét.” 31:4.1

VI. MEGDICSŐÜLT ANYAGI FIAK

1. Tétel:A helyi csillagrendszerek ádámi létpolgárai kérhetnek engedélyt arra, hogy csatlakozzanak a felemelkedő halandókhoz a Paradicsomra és a Végleges Testületbe vezető úton.

„Az idő és tér világegyetemeiben van egy olyan intézkedés, melynek értelmében a helyi csillagrendszerek ádámi létpolgárai, amennyiben hosszú időt töltöttek bolygói feladatok teljesítésével, kérvényezhetik, hogy mentsék fel őket az állandó létpolgársági besorolásukból. És amennyiben a kérelmüket elfogadják, csatlakoznak a felemelkedő zarándokokhoz a világegyetemi központokon és innen haladnak tovább a Paradicsomra és a Végleges Testületbe.” 31:5.1

VII. MEGDICSŐÜLT KÖZTESLÉNYEK

1. Tétel: A bolygói feladataiktól mentesített közteslények a halandói unokatestvéreik társaságában haladnak végig a felemelkedési létpálya állomásain.

„Sok bolygón a köztes teremtményeket nagyszámban hozzák létre, ám ritkán maradnak a szülőbolygójukon azt követően, hogy az megállapodott a fényben és életben. Ekkor, vagy nem sokkal ezt követően, kiemelik őket az állandó létpolgársági besorolásból és megkezdik a Paradicsomra tartó felemelkedésüket, melynek során az idő és tér halandóival együtt mennek át a morontia világokon, a felsőbb-világegyetemen és a Havonán.” 31:6.1

VIII. A FÉNY ÖRÖMHÍRHOZÓI

1. Tétel:A végleges rendű társaságban az üres helyet bármely küldetésen a Fény Örömhírhozóinak vezetője foglalja el, de e lények csak átmeneti tagjai a testületnek.

„Jelenleg minden végleges rendű egységnek 999 esküt tett besorolású személyisége, állandó tagja van. Az üres helyet bármely egyedi küldetésen a kirendelt Fény Örömhírhozóinak vezetője foglalja el. De e lények csak átmeneti tagjai a testületnek.” 31:7.1

2. Tétel:Van elképzelésünk a végleges rendű lények hetedik csoportjának mibenlétéről, de biztosat nem tudunk.

„Mi, uverszaiak, gyakran elmélkedünk a végleges rendű lények hetedik csoportjának mibenlétén. Sokféle ötletünk van, melyek között ott van a Paradicsomon, a Vicegeringtonon és a belső Havona-körön gyülekező, számos, háromságot elért csoport testületei némelyikének esetleges kijelölése is. Még azt is gyanítjuk, hogy a Végleges Testületnek megengedik, hogy háromságivá alakítsa a segítőinek jelentős részét a világegyetem-igazgatási munkában, amennyiben a jelenleg kialakulóban lévő világegyetemek szolgálatára rendelik őket.

Egyikünknek véleménye szerint a testület ezen üres helyét a jövőbeli szolgálat tárgyát képező új világegyetemből származó valamely lényfajta fogja betölteni; egy másikunk arra hajlik, hogy e helyet egy eddig még meg nem teremtett, meg nem lényegített, illetőleg háromságivá még nem tett paradicsomi személyiség fogja elfoglalni. De a legvalószínűbb az, hogy meg kell várnunk, amíg a végleges rendű lények eljutnak a szellemfejlődés hetedik szintjére, és biztosat csak ekkor tudunk majd.” 31:7.4

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.