10. A paradicsomi Fiak

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

10. A PARADICSOMI FIAK

I. Bevezetés
II. Ítélkezo Fiak
III. A Fiak alászállása
IV. Háromsági Tanító Fiak
V. Háromságba-foglalt Fiak
VI. Fenséges Hírvivok
VII. Nagytekintélyuek
VIII. Ismeretlen Nevuek és Származásúak
IX. Háromságot-elért Felügyelok
X. Háromságot-elért Követek
XI. Magas Fiú-segédek
XII. A háromságivá alakítás eljárása

I. BEVEZETÉS

1. Tétel: A paradicsomi Istenfiaknak három rendbe sorolhatók — attól függoen, hogy kik a szüleik.

„A paradicsomi Istenfiak hármas eredetuek: Az elsodleges vagy Teremto Fiakat az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú hozza létre; a másodlagos vagy Ítélkezo Fiak az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem gyermekei; a Háromsági Tanító Fiak az Atya, a Fiú és a Szellem utódai. A szolgálat, istenimádat és ima szempontjából a paradicsomi Fiak olyanok, mintha egyek volnának; a szellemük egy, és a feladatuk minoségében és teljességében azonos.” 20:1.11

2. Tétel: A paradicsomi Fiak az Istenség ajándékai a felemelkedo teremtmények számára — annak szentelik magukat, hogy segítsék az ido halandóit az örökkévalósági szellemi cél elérésében.

„A paradicsomi Fiak az Istenség három személye cselekvo természetének isteni megjelenését jelentik az ido és tér területei számára. A Teremto, az Ítélkezo és a Tanító Fiak az örökkévaló Istenségek ajándékai az ember gyermekeinek és minden más, a felemelkedésre eredendo lehetoséggel rendelkezo világegyetemi teremtménynek. Ezen Istenfiak isteni segédkezokként szüntelenül annak a munkának szentelik magukat, hogy segítsék az ido teremtményeit az örökkévalóság magas szellemi céljának elérésében.” 20:10.2

3. Tétel: A paradicsomi Fiak követik az Elso Forrás és Középpont isteni kiterjeszkedését a Paradicsomtól a tér ismeretlen mélységeibe.

„A háromsági tevékenységeik összhangjában e paradicsomi Istenfiak mindig az Istenség személyiségeinek eloorseként muködnek, amikor követik az Elso Nagy Forrás és Középpont isteniségének az örök Paradicsom-Szigettol az ismeretlen mélységu térbe való végtelen kiterjedését.” 20:10.4

II. ÍTÉLKEZO FIAK

1. Tétel: Az Ítélkezo Fiakat az Örökkévaló Fiú és a Végtelen Szellem hozza létre. Teremtményi megtestesülésen keresztül ezek a fiak elnyerik a jogot ahhoz, hogy úgy szolgáljanak, mint az ido és tér teremtésrészeinek túlélését megítélo bírák.

„Miként az Atya és a Fiú megszemélyesíti a Teremto Fiakat, nagyobbrészt úgy személyesíti meg a Fiú és a Szellem az Ítélkezo Fiakat. E Fiak azok, akik a teremtményi megtestesülés során szerzett tapasztalatokban elnyerik a jogot ahhoz, hogy úgy szolgáljanak, mint az ido és tér teremtésrészeinek túlélését megítélo bírák.” 7:6.5

2. Tétel: Az Örökkévaló Fiú abszolút gondolatával és a Végtelen Szellem isteni eszményképével jönnek létre az Avonal Fiak.

„Minden alkalommal, amikor egy eredeti és abszolút gondolat formálódik az Örökkévaló Fiúban s az egyesül a Végtelen Szellem által megformált szeretetteljes szolgálat új és isteni eszményképével, akkor egy új és eredeti Istenfiú, egy paradicsomi Ítélkezo Fiú jön létre. E Fiak alkotják az Avonalok rendjét (...)” 20:2.1

3. Tétel: Az Avonalok a bolygók segédkezoi és bírái. A számuk mintegy egymilliárd.

„Az Avonalok a bolygók segédkezoi és bírái, a tér-ido teremtésrészek igazságszolgáltatási tisztviseloi — minden faj, minden világ számára, és minden világegyetemben.

Több okunk is van azt hinni, hogy az Ítélkezo Fiak teljes száma a nagy világegyetemben mintegy egymilliárd. Ok saját maguk szervezik a muködésüket, és a tevékenységüket a belolük álló legfelsobb tanács irányítja a Paradicsomon, mely tanács a szolgálatból visszavonult, tapasztalt Avonalokból áll, mégpedig az összes világegyetembol.” 20:2.1

4. Tétel: Az Avonalok hármas szerepkörben muködnek.

a. Ítélkezési tevékenység
b. Ítélkezoi küldetések
c. Alászállási küldetések. Ld. 20:2.4

5. Tétel:Az Avonalok több alkalommal is szolgálhatnak ítélkezoi és alászállási küldetésen. A többszörös alászállást teljesített Fiak a Teremto Fiak tanácsának tagjává válhatnak.

„Nincs megszabva, hogy az Avonal Fiak hány alkalommal szolgálhatnak ítélkezoi és alászállási küldetésen, azonban amint hetedszer teljesítettek ilyen küldetést, akkortól már elonyt élveznek azokkal szemben, akik kevesebbet teljesítettek. Az ilyen, többszörös alászállást teljesített Fiakat kinevezik valamely Teremto Fiú felsobb személyes tanácsába, s így a világegyetemi ügyek igazgatásának részeseivé válnak.” 20:2.8

6. Tétel: Az Avonal Fiak küldetése éppoly hatékony, mint a Teremto Fiúé.

„A lakott szférákon végzett minden munkájuk tulajdonképpen éppoly hatékony és elfogadható, mintha az egy Teremto Fiúnak az ilyen, halandók által lakott világokon végzett szolgálata lett volna.” 20:2.9

7. Tétel:Az Avonalok a világok rendszeres megítéltetésének bírái. Ok felügyelik az élok megítéltetését és a holtak feltámadását.

„Az Avonalokat azért nevezik Ítélkezo Fiaknak, mert ok a teremtésrészek felsobb bírói tisztviseloi, az ido világai rendszeres megítéltetésének bírái. Ok felügyelik az alvó továbbélok ébredését, ítéletet hoznak az adott teremtésrész felett, lezárják a késleltetett igazságszolgáltatású megítéltetési idoszakot, végrehajtják a próbaidot elrendelo kegyelmi döntéseket, új feladatokat osztanak a bolygón szolgáló égi teremtmények számára az új megítéltetési idoszakban, és visszatérnek a helyi világegyetemük központjára a küldetésük teljesítését követoen.” 20:3.1

8. Tétel:Az ítélkezoi küldetések néha, az alászállási küldetések mindig megtestesülések. Más küldetéseiken szellemi lényként jelenhetnek meg.

„Egy paradicsomi Avonal eljövetele valamely evolúciós világra abból a célból, hogy egy megítéltetési idoszakot lezárjon és egy új fejlodési szakaszt megnyisson a bolygó életében, nem szükségképpen ítélkezoi küldetés vagy alászállási küldetés. Az ítélkezoi küldetések néha, az alászállási küldetések pedig mindig megtestesülések; ami azt jelenti, hogy az Avonalok ilyenkor — szó szerint — anyagi alakban szolgálnak a bolygón. Egyéb látogatásaik »szakmai« jelleguek, és e minoségben az Avonal nem testesül meg a bolygón végzendo szolgálathoz. Ha valamely Ítélkezo Fiú kizárólag mint a végítéletben közremuködo bíraként jön el, akkor az ott élo anyagi teremtmények számára láthatatlan szellemi lényként érkezik a bolygóra. Az ilyen szakmai jellegu látogatásokra a lakott világ hosszú történelme során több alkalommal is sor kerül.” 20:3.3

9. Tétel:Az alászálló Fiú megjelenését megelozoen a világon rendszerint megjelenik egy megtestesült Avonal ítélkezoi küldetésen.

„Az alászálló Fiú megjelenését megelozoen ítélkezoi küldetés keretében a lakott világra rendszerint ellátogat egy paradicsomi Avonal. Ha ez az o elso ítélkezoi útja, akkor az Avonal mindig anyagi lényként testesül meg. A küldetése tárgyát képezo bolygón a halandó fajok kifejlett hím egyedeként jelenik meg, mely az adott korszak és nemzedék halandó teremtményei számára teljes mértékben látható és fizikai kapcsolatot is létesíthetnek vele. Az ítélkezoi megtestesülés idotartama alatt az Avonal Fiú teljes és töretlen kapcsolatban áll a helyi és a világegyetemi szellemi erokkel.” 20:4.1

10. Tétel: Egyszer talán majd ellátogat az Urantiára egy megtestesült Avonal Fiú valamilyen ítélkezoi küldetésen.

„Egyszer talán majd ellátogat egy Avonal az Urantiára valamely ítélkezoi küldetéshez való megtestesülés céljával, de a paradicsomi Fiak jövobeli megjelenését illetoen még »az angyalok a mennyben sem ismerik e látogatások idejét és módját«, mert azok a világok, amelyekre egy Mihály alászállt, valójában e Tökéletes Fiú egyéni és személyes felügyelete alá tartoznak, és mint ilyenek, teljes mértékben az o terveinek megfeleloen és irányítása szerint muködnek.” 20:4.5

III. A FIAK ALÁSZÁLLÁSA

1. Tétel: A megtestesült paradicsomi Fiaknak tapasztalt Igazítójuk van, melyek gyakorta megszemélyesülnek a megtestesülést követoen.

„Amikor a paradicsomi Fiak alászállási vagy ítélkezoi küldetésen vesznek részt, akkor tapasztalt Igazító van velük, és minden egyes megtestesüléskor más és más Igazítóval kerülnek kapcsolatba. A megtestesült Istenfiak elméjébe költözo Igazító sohasem remélheti, hogy személyiségre tehet szert az adott emberi-isteni lénnyel való eggyé kapcsolódás révén, azonban gyakran megszemélyesülnek az Egyetemes Atya rendelése szerint.” 20:4.3

2. Tétel:A paradicsomi Fiak alászállása szükséges ahhoz, hogy a Gondolatigazítók egyetemes elküldésére és az Igazság Szellemének eljövetelére sor kerülhessen.

„Valamely paradicsomi fiúi rendnek el kell jönnie minden egyes, halandó lakta világra annak érdekében, hogy a Gondolatigazítók számára lehetové váljon, hogy azon a szférán minden egészséges emberi lény elméjébe beköltözhessenek, mert az Igazítók nem jönnek el minden oszinte emberi lényhez mindaddig, amíg az Igazság Szelleme ki nem áradt minden húsvér lényhez; és az Igazság Szellemének elküldése attól függ, hogy visszatért-e a világegyetemi központba az a paradicsomi Fiú, aki sikeresen teljesítette a halandói alászállási küldetését valamely fejlodo világon.” 20:5.3

3. Tétel:A kudarc lehetosége benne van az alászállási megtestesülésben — de ilyesmi még sohasem történt.

„Bár a teljes kudarc lehetosége benne van a paradicsomi Fiak alászállási megtestesülésében, én mégsem láttam egyetlen feljegyzést sem akár Ítélkezo, akár Teremto Fiú hibázásáról vagy vétségérol az alászállási küldetések kapcsán. Mindketto eredete oly közel áll az abszolút tökéleteshez, hogy nem tudnak hibázni.” 20:5.7

4. Tétel: A paradicsomi Fiú megtestesülési eljárása egyetemes rejtély.

„Egyetemes rejtély az a módszer, melynek révén a paradicsomi Fiú az alászálló Fiúként való halandói megtestesülésére felkészül, vagyis arra, hogy az alászállása tárgyát képezo bolygón anyától szülessen; és e szonaringtoni eljárás megismerésére irányuló bármiféle igyekezet bizonyosan sikertelen lesz.” 20:6.1

5. Tétel:Az alászálló Fiút mindig asszony szüli és mindig fiúgyermekként no fel az adott világon.

„A halandói-alászállási küldetésen a paradicsomi Fiút mindig asszony szüli és mindig fiúgyermekként no fel az adott világon, miként így volt ez Jézus esetében is az Urantián. E legfelsobb szintu szolgálatot teljesíto Fiak a csecsemokortól a fiatalkoron keresztül a felnott korig éppen úgy jutnak el, mint egy emberi lény. Minden tekintetben olyanná válnak, mint annak a fajnak a halandói, melyhez megszülettek.” 20:6.2

6. Tétel: A Mihályok és az Avonalok halandó-alászállása hasonló, de nem egyforma.

„A Mihályok és az Avonalok halandó-alászállási létpályája sok szempontból azonos ugyan, de mégsem mindenben: Egy Ítélkezo Fiú sohasem hirdeti, hogy »aki látta a Fiút, az látta az Atyát”, mint ahogy ezt tette a Teremto Fiatok húsvér testben az Urantián. Az alászállt Avonal azt hirdeti, hogy „aki látott engem, az látta az Isten Örökkévaló Fiát«.” 20:6.5

7. Tétel: Az alászálló Fiak meghalnak és a harmadik napon újból megjelennek. De semmi sem írja elo, hogy tragikus haláluk legyen.

„A halál kapuin átlépo alászálló Fiak, legyenek azok Teremto vagy Ítélkezo Fiak, a harmadik napon újra megjelennek. De ne gondoljátok, hogy mindig olyan megrendítoen szomorú véggel szembesülnek, mint az a Teremto Fiú, aki ezerkilencszáz évvel ezelott a világotokon tartózkodott. A názáreti Jézus által átélt különleges és szokatlanul kegyetlen tapasztalás az oka annak, hogy az Urantiát helyi viszonylatban úgy emlegetik, mint »a kereszt világát«. Az Istenfiakkal való ilyen embertelen bánásmódra nincs szükség, és a bolygók nagy többsége körültekintobben bánik velük, megengedi, hogy halandói létpályájukat befussák, lezárják a korszakot, megítéljék az alvó továbbéloket és megnyissák az új megítéltetési idoszakot anélkül, hogy eroszakos halált kellene halniuk. Egy alászálló Fiúnak szembe kell néznie a halállal, teljes egészében át kell élnie a világok halandóinak tényleges tapasztalását, azonban az isteni terv nem követeli meg, hogy a halála eroszakos vagy rendkívüli legyen.” 20:6.6

8. Tétel:Az alászálló Fiak önként mennek át a halál kapuin a feltámadásig — és mindez az alászállási tapasztalásuk része.

„Ha az alászálló Fiak nem eroszakos halállal halnak, akkor önként mondanak le az életükrol és mennek át a halál kapuin, és nem azért, hogy eleget tegyenek a »könyörtelen igazságosság« vagy »isteni harag« követelményének, hanem inkább hogy teljesítsék az alászállást, »hogy kiigyák a keserujét« annak a megtestesülési létpályának és mindazon személyes tapasztalásnak, ami azt a teremtményi létet alkotja, mely létet a halandói létezés világain a teremtmények élnek. Az alászállás bolygói és világegyetemi szükségszeruség, és a testi halál nem más, mint az alászállási küldetés szükséges része.” 20:6.7

9. Tétel:A Teremto Fiú alászállása megváltoztatja az Avonal Fiú által korábban elküldött Igazság Szellemét.

„A Teremto Fiú végso alászállásának teljesítését követoen az Igazság Szelleme, melyet megelozoleg elküldtek az összes Avonal-alászállási világra az adott helyi világegyetemben, természetében megváltozik, egyre inkább szó szerint az önálló Mihály szellemévé válik. E jelenség azzal egyidejuleg megy végbe, hogy az Igazság Szellemét felszabadítják a Mihály-halandói-alászállási bolygón való szolgálatra. Ezt követoen minden egyes világ, mely ítélkezoi alászállás megtiszteltetésében részesült, ugyanazon szellemi Vigasztalót kapja meg a hétszeres Teremto Fiútól és a vele együttmuködo Ítélkezo Fiútól, amelyet akkor kapott volna, ha a helyi világegyetemi Fejedelem személyesen testesült volna meg úgy, mint a bolygó alászálló Fia.” 20:6.9

10. Tétel: Az alászállás sajátsága a paradicsomi Fiak szükségszeru tulajdonsága. Az Örökkévaló Fiú hétszer szállt alá a Havona hét körén.

„Az alászállás sajátsága az Egyetemes Atya paradicsomi Fiainak szükségszeru tulajdonsága. A paradicsomi Fiak különbözo rendjeinek az alárendelt élo teremtmények élettapasztalataihoz való közeledés iránt érzett vágyaiban a paradicsomi szüleik isteni természete tükrözodik. A paradicsomi Háromság Örökkévaló Fia vezette be ezt a szokást, hétszer szállt alá a Havona hét körébe Grandfanda és a térbol és idobol jövo elso zarándokok felemelkedése idején. És az Örökkévaló Fiú a képviseloinek, a Mihály és Avonal Fiaknak a személyében folytatja önmaga adományozását a tér helyi világegyetemei számára.” 119:0.2

11. Tétel:A Fiak alászállásának célja nem az, hogy befolyásolják a mennyei Atyát. Hanem részét képezi a tapasztalási felkészülésüknek arra, hogy megbízható és rokonszenves urakká váljanak.

„Az Urantián széles körben elterjedt hiedelem, hogy a Fiú alászállásának célja valamiképpen befolyásolni az Egyetemes Atya magatartását. De az ismereteitek alapján sejtenetek kell, hogy ez bizony nem így van. Az Avonal és a Mihály Fiak alászállásai szükséges részét képezik annak a tapasztalási folyamatnak, melynek célja, hogy e Fiak az ido és tér népeinek és bolygóinak megbízható és rokonszenves bíráivá és uraivá váljanak.” 20:5.2

IV. HÁROMSÁGI TANÍTÓ FIAK

1. Tétel: A Háromsági Tanító Fiak száma folyamatosan no. Az Orvontonban több mint huszonegymilliárd van belolük.

„Míg a Háromság Állandó Fiainak száma már teljes, addig a Tanító Fiak száma folyamatosan no. Azt nem tudjuk, hogy mennyi lesz a Tanító Fiak végleges száma. Kijelenthetem azonban, hogy a legutóbbi uverszai jelentési idoszakra vonatkozóan a paradicsomi feljegyzésekben az áll, hogy e Fiak közül szolgálatban 21.001.624.821 volt.” 19:1.2

2. Tétel: A Háromsági Tanító Fiak a világegyetemi oktatók.

„Ok a világegyetemi oktatók, feladatuk pedig az összes teremtésrész szellemi eszméltetése és erkölcsi útbaigazítása. Segédkezésük közelebbi kapcsolatba hozható a Végtelen Szellemével, és szoros kapcsolatban van a teremtménylények paradicsomi felemelkedésével.” 20:7.3

3. Tétel:A Háromsági Tanító Fiak közvetlenül a felsobb-világegyetemi központokra mennek, ahonnan kirendelik oket szolgálatra valamelyik helyi világegyetembe.

„Ellentétben a paradicsomi testvéreikkel, a Mihályokkal és az Avonalokkal, a Háromsági Tanító Fiak nem kapnak elozetes felkészítést a központi világegyetemben. Közvetlenül a felsobb-világegyetemi központokra küldik ki oket és onnan rendelik oket szolgálatra valamelyik helyi világegyetembe. Az ezen evolúciós teremtésrészek számára végzett segédkezésük alatt a Teremto Fiúnak és az o Ítélkezo Fiú társainak az együttes szellemi befolyását veszik igénybe, mert a Daynalok magukban és maguktól nem rendelkeznek szellemi vonzerovel.” 20:7.5

4. Tétel:A Tanító Fiak iskolákat vezetnek és vizsgákat szerveznek a bolygói szinttol a Szalvingtonon található Bölcsesség-egyetemig mindenhol.

„A Tanító Fiak állítják össze azt a tantestületet, amely az összes megelozo világegyetemi szolgálati szakaszban az eloorsök feladataitól a csillagászat-hallgatók feladataiig minden vizsgát intéz és minden minosítést és igazolást elvégez. Hosszú felkészítésen vesznek részt, mely a bolygói továbbképzésektol a Szalvingtonon található Bölcsesség-egyetemig terjed.” 20:8.3

5. Tétel:A Háromsági Tanító Fiak fognak muködni az Urantián is, mihelyt a bolygó lakói megszabadultak az állatiság béklyójától és az anyagelvu korlátoktól.

„Amint valamely evolúciós világon az események sorának alakulása folytán nyilvánvalóvá válik, hogy elérkezett az ideje egy szellemi korszak kezdetének, akkor a Háromsági Tanító Fiak mindig önként jelentkeznek e szolgálatra. Ti azért nem ismeritek e fiúi rendet, mert az Urantia még sohasem élt át ilyen szellemi korszakot, a mindenségrendi megvilágosodás ezredévét. De a Tanító Fiak már most is ellátogatnak a világotokra abból a célból, hogy a szférátokon való késobbi ott tartózkodásuk terveit kidolgozzák. Akkor várható a megjelenésük az Urantián, miután a bolygó lakói többé-kevésbé megszabadultak az állatiság béklyójától és az anyagelvu korlátoktól.” 20:9.1

6. Tétel:A Háromsági Tanító Fiak csak az új szellemi korszak — a szellemi valóságok korának — megindításában érdekeltek.

„A Háromsági Tanító Fiaknak nincs szerepük a bolygói megítéltetés lezárásában. Ok nem ítélnek a holtakon és nem viszik át az éloket, azonban minden egyes bolygói küldetésükre elkíséri oket egy Ítélkezo Fiú, aki e szolgálatokat elvégzi. A Tanító Fiak teljes mértékben érdekeltek az új szellemi korszak megindításában, a szellemi valóságok korának az adott evolúciós bolygón való megkezdésében.” 20:9.2

7. Tétel: A Tanító Fiak rendszerint ezer évig vannak maradnak valamely bolygón. Az adott világ lakosaival való kapcsolatfelvételben az Estcsillagok segítenek nekik.

„A Tanító Fiak a látogatásuk tárgyát képezo bolygó idejében mérve ezer évig vannak jelen az adott helyen. A bolygó ezeréves kormányzási idoszakában egy Tanító Fiú elnököl és hetven rendbéli társa van a segítségére. A Daynalok nem testesülnek meg és más formában sem lényegülnek anyagivá azért, hogy a halandó lények láthassák oket; ennélfogva a meglátogatott bolygóval a kapcsolatot a Ragyogó Estcsillagok tevékenységén keresztül tartják, azon helyi világegyetemi személyiségeken keresztül, akik a Háromsági Tanító Fiakkal társultak.” 20:9.3

8. Tétel: A következo világegyetemi korszakban a Tanító Fiak valószínuleg örök társulást fognak kialakítani a Végleges Paradicsomi Testületével.

„Az Uverszán mi úgy hisszük, hogy amint a felsobb-világegyetemek végül megkapják a fény és élet rendu besorolást, akkor e paradicsomi Tanító Fiak, akik oly alaposan megismerték az evolúciós világok problémáit és oly sokáig együtt haladtak az evolúciós halandókkal az o létpályájukon, valószínuleg örök társulást fognak kialakítani a Végleges Paradicsomi Testületével.” 20:9.5

V. HÁROMSÁGBA-FOGLALT FIAK

1. Tétel:Az alászálló és a felemelkedo Istenfiak mellett van egy harmadik csoport is, a Háromságivá tett vagy Háromságba-foglalt Fiak.

„Az Istenfiaknak nevezett lények három csoportba sorolhatók. Az alászálló és a felemelkedo fiúi rendek mellett van egy harmadik is, az Isten Háromságot-elért Fiainak rendje. A háromságot-elért fiúi rend további három elsodleges osztályra bontható a megismerheto és az ismeretlen személyiségek számos fajtájának eredete szerint. Ezen elsodleges osztályok:

1. Istenségi-háromságot elért Fiak.

2. Háromságba-foglalt Fiak.

3. Teremtményi-háromságot elért Fiak.

Származásuktól függetlenül az Isten minden Háromságot-elért Fia egyaránt háromságivá válási tapasztalást élt meg, vagy a származása okán vagy a késobb elért Háromságba foglalási tapasztalás eredményeként. Az Istenségi-háromságot elért Fiakkal e beszámolókban nem foglalkozunk; emiatt ez az ismertetés a másik két csoportról, leginkább pedig az Isten Háromságba-foglalt Fiairól szól.” 22:0.1

2. Tétel: A Háromságba-foglalt fiak hét csoportot alkotnak.

„Minden Háromságba-foglalt fiú eredendoen kettos vagy egyes származású, azonban a Háromságba foglalást követoen örökre a háromsági szolgálatnak és feladatnak szentelik magukat. E testület ebben a bemutatásban és a felsobb-világegyetemi szolgálatra való szervezodést tekintve hét személyiségi rendbol áll:

1. Fenséges Hírvivok.

2. Nagytekintélyuek.

3. Ismeretlen Nevuek és Származásúak.

4. Háromságot-elért Felügyelok.

5. Háromságot-elért Követek.

6. Mennyei Oltalmazók.

7. Magas Fiú-segédek.” 22:1.1

3. Tétel: A Kiválasztott Háromságot-elért Fiakat a szeráfok, a közteslények, valamint a Fiúval és a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandók közül választják ki.

A Kiválasztott Háromságot-elért Fiak közé tartoznak a Háromságot-elért Felügyelok és a Háromságot-elért Követek. Ok bizonyos evolúciós szeráfok és átvitt köztes teremtmények közül kerülnek ki, akik áthaladtak a Havonán és elérték a Paradicsomot, továbbá vannak köztük a Fiúval és a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandók is, akik hasonlóképpen felemelkedtek a Fény és Élet központi Szigetéhez. Miután a paradicsomi Háromság befogadta oket, és miután egy rövid felkészítésen részt vettek a Havonában, a Kiválasztott Háromságot-elért Fiakat beosztják a Nappalok Elodeinek bíróságaihoz.” 22:1.11

4. Tétel: A Tökéletes Háromságot-elért Fiak a Paradicsom-Havona személyiségek, illetoleg a tökéletessé lett véglegesrenduek háromságot elért fiai.

A Tökéletes Háromságot-elért Fiak. A Mennyei Oltalmazók és mellérendelt társaik, a Magas Fiú-segédek a kétszeres háromságot-elért személyiségek egy különleges csoportját alkotják. Ok a Paradicsom-Havona személyiségek, illetoleg tökéletessé lett halandók azon teremtményi-háromságot elért fiai, akik már régóta kituntek a Végleges Testületben. E teremtményi-háromságot elért fiak némelyikét, azt követoen, hogy szolgáltak a Hét Tökéletes Szellem Legfobb Végrehajtói mellett és a Háromsági Tanító Fiak alatt, újra háromságivá teszi (Háromságba foglalja) a paradicsomi Háromság és ez után megbízzák oket a Nappalok Elodeinek bíróságain Mennyei Oltalmazóként és Magas Fiú-segédként való szolgálattal. A Tökéletes Háromságot-elért Fiakat minden további felkészítés nélkül közvetlenül rendelik felsobb-világegyetemi szolgálatra.” 22:1.12

5. Tétel: A Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak mindannyian Igazítóval eggyé kapcsolódott felemelkedo halandók, s amint Háromságba foglaltattak, a nevüket törölték a véglegességet elért lények nyilvántartásából.

A Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak — a Fenséges Hírvivok, a Nagytekintélyuek és az Ismeretlen Nevuek és Származásúak — mindannyian Igazítóval eggyé kapcsolódott felemelkedo halandók, akik elérték a Paradicsomot és felvétettek a Végleges Testületbe. De ok nem véglegességet elért lények; amint Háromságba foglaltattak, a nevüket törölték a véglegességet elért lények nyilvántartásából.” 22:1.10

6. Tétel: A Háromságba-foglalt fiakat felsobb-világegyetemi szolgálatra osztják be a jelenlegi világegyetemi korszakban.

„A Háromságba-foglalt fiak láthatólag állandó megbízatást kaptak a hét felsobb-világegyetembeli szolgálatra; e kijelölés bizonyosan a jelen világegyetemi korszakra vonatkozik, de arról nincs tudomásunk, hogy ez az örökkévalóságban is így lenne.” 22:1.15

7. Tétel:Nem minden teremtményi-háromságot elért fiú foglaltatik Háromságba. Némelyikükbol a Tökéletes Szellemek, a Tükrözo Szellemek és a helyi világegyetemi Anyaszellemek társa válik. Mások az Atya titkos világain látnak el szolgálatot.

„Nem minden teremtményi-háromságot elért fiú foglaltatik Háromságba; sokukból a paradicsomi Hét Tökéletes Szellemnek, a felsobb-világegyetemek Tükrözo Szellemeinek és a helyi teremtésrészek Anyaszellemeinek társa és követe válik. Mások különleges feladatot kapnak az örökkévaló Szigeten. Megint mások különleges szolgálatot látnak el az Atya titkos világain és a Szellem paradicsomi szféráin. Végül bekerülhetnek a Háromságot-elért Fiak közös testületébe a Havona belso körén.” 22:8.5

8. Tétel: A Vicegeringtonon gyülekezok kivételével a teremtményi-háromságot elért fiak rendeltetése az, hogy bekerüljenek a Háromságot elért Véglegesrenduek Testületébe.

„A Tökéletes Háromságot-elért Fiak, valamint minden teremtményi-háromságot elért fiú legfelsobb beteljesülése láthatólag az, hogy bejusson a Háromságot elért Véglegesrenduek Testületébe, mely a hét paradicsomi Végleges Testület egyike.” 22:8.6

9. Tétel: A Tökéletes Háromságot-elért Fiaknak hiányosak a tér-ido tapasztalataik. A tapasztalatszerzésre valamely eljövendo világegyetemi korszakban fog sor kerülni.

„A Tökéletes Háromságot-elért Fiak az egyéb Háromságba-foglalt Fiakhoz képest korlátozottak, mert az élményelvi képességük érvényesülését a tér-ido gátolja. A tapasztalataik hiányosak annak ellenére, hogy hosszú felkészítésben részesülnek a Legfobb Végrehajtók és a Tanító Fiak mellett, és ha ez nem így lenne, akkor az élményelvi képesség követelménye eleve kizárná, hogy tartalékban álljanak az eljövendo világegyetemi korszakban való tapasztalatszerzésre. A világegyetemi létezésben egész egyszeruen nincs semmi, ami a tényleges személyes tapasztalást helyettesítheti, és e teremtményi-háromságot elért fiakat készenlétben tartják az élményelvi muködésre, melyre valamely eljövendo világegyetemi korszakban fog sor kerülni.

A lakóvilágokon gyakran megfigyelhettem, amint a felsobb-világegyetemi felsobb bíróságok e méltóságteljes tisztviseloi epekedve és vágyakozva tekintenek a tér evolúciós világaiból még a legújabban érkezokre is, és nem lehetett nem észrevenni, hogy a nem-élményelvi Háromságot elnyert eme lények valóban irigyelték a feltehetoen kevésbé szerencsés testvéreiket, akik a világegyetemi utat az igaz tapasztalás és a tényleges megélés lépéseivel járják. A fogyatékosságaik és korlátaik ellenére ok csodálatosan hasznos munkát végzo és mindig szolgálatkész testületnek minosülnek a felsobb-világegyetemi kormányok összetett igazgatási terveinek kivitelezésében.” 22:9.7

VI. FENSÉGES HÍRVIVOK

1. Tétel: A Fenséges Hírvivok a Háromságot-elért Fiak felemelkedoi csoportjába tartoznak. Ok olyan halandók, akik kiállták a lázadás próbáját.

„A Fenséges Hírvivok a Háromságot-elért Fiak felemelkedoi csoportjába tartoznak. Ok a tökéletessé lett halandók olyan osztályát alkotják, akik kiálltak lázadást vagy ezzel egyenértékuen, de másként bizonyították a személyes huségüket; mindegyikük átesett valamilyen meghatározott, világegyetemi huségpróbán. A paradicsomi felemelkedésük során valamikor szilárdan helytálltak és huek maradtak akkor is, amikor a feletteseik hutlenekké váltak, és némelyikük még e pártos vezetok helyében is tevékenyen és huségesen muködött.” 22:2.1

2. Tétel: Minden olyan felemelkedo teremtménybol, aki megakadályozza lázadás kitörését vagy a kitört lázadás ellenére is huségesen muködik, elobb-utóbb Fenséges Hírvivo válik.

„Minden, felkeléssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezo felemelkedo halandóból, aki a kitört lázadás ellenére is huségesen muködik, elobb-utóbb felsobb-világegyetemi szolgálatot ellátó Fenséges Hírvivo válik. Ugyanez vár minden olyan felemelkedo teremtményre is, aki hatékonyan megelozi a vétekbol, a rosszból vagy a bunbol táplálkozó ilyen felfordulásokat; mert azt a tevékenységet, mely a lázadás megelozésére irányul vagy arra, hogy a világegyetemi válsághelyzetben felsobb állhatatosságot eredményezzen, még értékesebbnek tartják annál, mint hogyha valaki huséges marad a tényleges lázadás ellenére is.” 22:2.3

3. Tétel: A Fenséges Hírvivoket hétszázezres csoportokba rendezik. Csaknem egybillióan teljesítenek szolgálatot az Uverszán.

„A Fenséges Hírvivoket a paradicsomi Háromság hétszázezres osztályokba foglalja, minden egyes felsobb-világegyetemhez százezret jelölnek ki. Csaknem egybillió Fenséges Hírvivo teljesít szolgálatot az Uverszán, és minden okunk megvan azt hinni, hogy a hét felsobb-világegyetem mindegyikében pontosan ugyanennyi a számuk.” 22:2.5

4. Tétel: A Fenséges Hírvivok felsobb-világegyetemi megfigyelok; ok az egyének és a bolygók védoi. Segítenek a nagyövezet igazgatásában.

„A felsobb-világegyetemi bíróságokban a Fenséges Hírvivok az egyének és a bolygók védoiként tevékenykednek, amikor a megítéltetésükre sor kerül; a Nappalok Tökéletességeit is segítik a nagyövezet ügyeinek igazgatásában. Csoportként a legmagasabb beosztást felsobb-világegyetemi megfigyelokként érik el. A különbözo központi világokon és a fontosabb világokon a Nappalok Elodeinek hivatalos megfigyeloiként állomásoznak.” 22:2.8

5. Tétel: A Fenséges Hírvivok teljesen tudatában vannak a felemelkedoi létpályájuknak.

„A Fenséges Hírvivok teljesen tudatában vannak a teljes felemelkedoi létpályának, és ez az oka annak, hogy miért olyan hasznos és rokonszenves segédkezok, megérto hírvivok abban a szolgálatban, melyet a tér bármely világa és az ido bármely teremtménye számára teljesítenek.” 22:2.9

VII. NAGYTEKINTÉLYUEK

1. Tétel: A Nagytekintélyuek olyan felemelkedo halandók, akik felsobb rendu igazgatási képességekkel rendelkeznek. Egyszerre hetvenezrüket teszik háromságivá.

„A Nagytekintélyuek, a Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak második csoportja mind Igazítóval eggyé kapcsolódott, halandó-eredetu lénybol áll. Ezek olyan tökéletessé lett halandók, akik felsobb rendu igazgatási képességekkel rendelkeznek és tanúbizonyságát adták kivételes irányítási tehetségüknek végig a felemelkedoi létpályájuk során. Ok alkotják a tér továbbélo halandóiból származó igazgatási képesség színe-javát.

Hetvenezer Nagytekintélyu lesz háromságivá minden egyes háromsági kapcsolatban.” 22:3.1

2. Tétel: A Nagytekintélyuek a Nappalok Elodei mellett muködo ügyintézok.

„A Nagytekintélyuek intézoként való muködésének nincsenek korlátai. Ok a Nappalok Elodeinek mindenütt jelenlévo és mindig hatékonyan tevékenykedo ügyintézoi. Szolgálnak bármely szférán vagy bármely lakott bolygón, és bármilyen tevékenységi szakaszban a hét felsobb-világegyetem bármelyikében.” 22:3.3

VIII. ISMERETLEN NEVUEK ÉS SZÁRMAZÁSÚAK

1. Tétel: Az Ismeretlen Nevuek és Származásúak olyan felemelkedo lelkek, akik az istenimádat képességét az evolúciós halandókénál magasabb szintre fejlesztették. Az Isten örökkévaló céljáról alkotott fogalmuk meghaladja a társaikét.

„Az Ismeretlen Nevuek és Származásúak alkotják a Méltóságra Emelkedett Háromságot-elért Fiak harmadik és utolsó csoportját; ok azok a felemelkedo lelkek, akik az istenimádat képességét magasabb szintre fejlesztették annál, mint amit az ido és tér világairól jövo evolúciós fajok minden más fiai és leányai elértek. Az Egyetemes Atya örökkévaló céljának olyan szellemi fogalmát ragadták meg, mely viszonylagosan meghaladja azt a szintet, amelyre a névvel, illetoleg számmal ellátott evolúciós teremtmények felfogása kiterjed; innen ered az elnevezés, hogy Ismeretlen Nevuek és Származásúak. Pontosabb fordításban a nevük az lenne, hogy »Nevet és Származást Meghaladottak«.

E fiúrendet a paradicsomi Háromság hétezres csoportokban foglalja magába. Az uverszai feljegyzések szerint több mint százmillió ilyen fiú rendelkezik kinevezéssel az Orvontonban.” 22:4.1

IX. HÁROMSÁGOT-ELÉRT FELÜGYELOK

1. Tétel: A Háromságot-elért Felügyelok olyan felemelkedo szeráfok és közteslények, akiket befogadott a Háromság.

„A Háromságot-elért Felügyelok nem mások, mint Kiválasztott Háromságot-elért Fiak. Nemcsak a ti fajtáitok és egyéb, túlélési értékkel rendelkezo halandók kelnek át a Havonán, érik el a Paradicsomot és részesülnek egykor felsobb-világegyetemi szolgálatra való kirendelésben a Háromság Állandó Fiai mellett, hanem a ti huséges szeráf orangyalaitok és az ugyanennyire hu közteslény-társaitok is pályázhatnak ugyanilyen háromsági elismerésre és fényes személyiségi végzetre.

A Háromságot-elért Felügyelok olyan felemelkedo szeráfok és átvitt köztes teremtmények, akik átjutottak a Havonán és elérték a Paradicsomot és a Végleges Testületet. Ezt követoen pedig befogadta oket a paradicsomi Háromság és kijelöltettek a Nappalok Elodeinek szolgálatára.” 22:5.1

X. HÁROMSÁGOT-ELÉRT KÖVETEK

1. Tétel: A Háromságot-elért Követek olyan felemelkedo halandók, akik a Szellemmel vagy a Fiúval eggyé kapcsolódást éltek meg.

„A Háromságot-elért Követek a Kiválasztott Háromságot-elért Fiak második rendjét alkotják, és a társaikhoz, a Felügyelokhöz hasonlóan a felemelkedo teremtmények két fajtájából kerülnek ki. Nem minden felemelkedo halandó él meg eggyé kapcsolódást Igazítóval vagy az Atyával; némelyikük a Szellemmel, mások a Fiúval élnek meg ilyet. A Szellemmel és a Fiúval való eggyé kapcsolódást megélt halandók némelyike eléri a Havonát és eljut a Paradicsomra is. A Paradicsomra eljutott ezen felemelkedok közül választanak ki némelyeket a Háromságba foglalásra, és idorol idore hétezres osztályokban háromságivá teszik oket.” 22:6.1

XI. MAGAS FIÚ-SEGÉDEK

1. Tétel: A Magas Fiú-segédek legfelsobb csoportját olyan felemelkedo halandók alkotják, akik újonnan háromságivá tett háromsági fiak.

„A Magas Fiú-segédek a legmagasabb rangú csoportját alkotják azon újonnan háromságivá tett háromsági fiaknak, akik a Halandói Végleges Testületnek és annak örökkévaló társainak, a Paradicsom-Havona személyiségeknek a megdicsoült felemelkedo lényei. Felsobb-világegyetemi szolgálatra jelölték ki oket és a Nappalok Elodei kormányai magas rangú fiainak személyes segítoiként tevékenykednek. A személyi titkári beosztást is megfeleloen el tudják látni. Idorol idore különleges megbízatásokban és a magas rangú fiak egyéb csoportos társulásai számára jegyzoként is muködnek. Szolgálják a Bölcsesség-tökéletesítoket, az Isteni Tanácsosokat, a Világegyetemi Ítéloket, a Fenséges Hírvivoket, a Nagytekintélyueket és az Ismeretlen Nevueket és Származásúakat.” 22:10.1

2. Tétel: E Magas Fiú-segédek ragaszkodó, huséges és felettébb értelmes lények. Határtalanul bölcsek az eredetüket jelento egyetlen eszmével kapcsolatban.

„A ragaszkodásuk megható, a huségük nagyszeru, az értelmi képességeik kiválók, a bölcsességük — egy gondolatot illetoen — tökéletes és a szerénységük páratlan. Átadhatják nektek a világegyetem tudástárát az o egyetlen gondolatuk, illetoleg eszményképük vonatkozásában, viszont csaknem megrendíto látni oket, amint ismeretet és tudást gyujtenek más dolgok sokaságáról, beleértve még a felemelkedo halandókat is.” 22:10.8

XII. A HÁROMSÁGIVÁ ALAKÍTÁS ELJÁRÁSA

1. Tétel:A háromságivá alakítás eljárása a Vicegerington és a Szolitarington titkai közé tartozik. Az Istenség mellett csak Paradicsom-Havona személyiségek és az egyes végleges testületek bizonyos tagjai vesznek részt a háromságivá alakításban.

„Az emberi elme számára nem tudom teljes köruen ismertetni azt a tapasztalást, mely a tökéletes és a tökéletesített szellemi lények legfelsobb szintu teremtoi teljesítményével — vagyis a háromságivá alakítással — kapcsolatos. A háromságivá alakítás eljárása a Vicegerington és a Szolitarington titkai közé tartozik és csakis azok számára megismerheto és felfogható, akik maguk is megtapasztalták e különleges eljárást. Ennélfogva bármely lény képtelen sikeresen bemutatni az emberi elme számára e rendkívüli jelenség természetét és értelmét.

Az Istenségek mellett csak Paradicsom-Havona személyiségek és az egyes végleges testületek bizonyos tagjai vesznek részt a háromságivá alakításban. Különleges paradicsomi tökéletességu feltételek mellett e fenséges lények különleges gondolat-azonossági kalandba kezdenek, és számos alkalommal sikeresen hoznak létre egy új lényt, egy teremtményi-háromságot elért fiút.” 22:7.1

2. Tétel:A háromságivá válásra készülo két halandó tevékenységének leírása.

„Ha két végleges rendu halandó a Világmindenség Építészei elé járulva bizonyítja, hogy egymástól függetlenül azonos fogalmat választottak a háromságivá váláshoz, akkor az Építészek hatalmában áll a saját belátásuk szerint nyilvánosan elrendelni, hogy e megdicsoült halandói felemelkedok szabadságukat meghosszabbíthassák és egy idore a paradicsomi Létpolgárok háromságivá válási övezetébe vonulhassanak. Ezen elrendelt visszahívás leteltével, ha azt jelentik, hogy önállóan és együttesen is úgy döntöttek, hogy paradicsomi erofeszítést tesznek egy olyan kiválasztott és eredeti gondolat szellemivé, eszményivé és ténylegessé alakítására, mely addig még nem vált háromságivá, akkor a Hetedik Tökéletes Szellem rendelkezik e rendkívüli vállalkozás hivatalos elismerésérol.” 22:7.5

3. Tétel:A felemelkedo teremtmények háromságivá válásával egyidejuleg megy végbe a két os szellemi egyesülése — eggyé válnak a végleges muködési szinten.

„Az új, teremtményi-háromságot elért fiú megjelenésével egyidejuleg megy végbe a két os muködési szellemi egyesülése; a háromságot kialakító két szülo eggyé válik a végleges muködési szinten.” 22:7.8

4. Tétel:Ha a halandói vagy a Paradicsom-Havona személyiség vesz részt a háromsági szüloi muködésben, akkor a továbbiakban nem paradicsomi, nem havonai és nem is véglegességet elért lényként alkotnak társulást. E szülok különleges testületté állnak össze.

„Ha a szüloi kettos egyesülésben egy halandó (vagy egyéb) véglegességet elért lény és egy Paradicsom-Havona személyiség vesz részt, akkor az egyesült szüloi lény nem paradicsomi, nem havonai honosként, és nem is véglegességet elért lényként muködik. Az ilyen vegyes egyesülések a hasonló lényekbol álló különleges testületté állnak össze. És minden háromsági egyesülésben, legyen az vegyes vagy másmilyen, a szüloi lények egymásnak tudatában vannak és egymással érintkeznek, és olyan feladatokat láthatnak el, melyet elozoleg nem tudtak volna ellátni.” 22:7.9

5. Tétel:A Hét Tökéletes Szellem szentesíti a véglegesrenduek és a Paradicsom-Havona személyiségek háromsági egyesülését. A fiaik a Világmindenség Építészeinek védenceivé válnak.

„A Hét Tökéletes Szellem hatásköre kiterjed arra, hogy a véglegesrenduek és a Paradicsom-Havona személyiségek háromsági egyesülését szentesítse, és az ilyen vegyes kapcsolatok mindig sikeresek. Az ennek eredményeként létrejött nagyszeru, teremtményi-háromságot elért fiak olyan fogalmakat képviselnek, melyeket sem a Paradicsom örökkévaló teremtményei, sem a tér ido-teremtményei nem képesek felfogni; ennélfogva ok a Világmindenség Építészeinek védenceivé válnak.” 22:7.10

6. Tétel: A központi világegyetemi háromságivá alakulási kalandok három csoportba sorolhatók.

„A központi világegyetem és a Paradicsom fenséges teremtményei a háromságivá alakulási kalandjaik során a Legfelsobb Istenségét hármas értelemben fedezik fel, melynek eredménye a teremtményi-háromságot elért fiak három rendje:

1. Felemelkedo-háromságivá lett Fiak. A végleges rendu lények alkotói erofeszítéseik során megkísérlik háromságivá alakítani a Mindenható Legfelsobb bizonyos fogalmi valóságait, melyeket tapasztalati úton megragadtak az idon és téren át a Paradicsomra vezeto felemelkedési útjuk során.

2. Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak. A paradicsomi Létpolgárok és a havonaiak alkotó erofeszítései a Legfelsobb Lény bizonyos felsobb szellemi jellegeinek háromságivá alakítását eredményezik, melyeket tapasztalati úton megragadtak a Véglegessel és az Örökkévalóval határos, a legfelsobbet meghaladó területen.

3. A Végzet Háromságot-elért Fiai. Azonban amikor egy végleges rendu és egy Paradicsom-Havona lény együtt tesz háromságivá egy új teremtményt, akkor e közös erofeszítés kihat a Legfelsobb-Végleges Elme bizonyos szakaszaira is. Az így létrehozott, Teremtményi-háromságot elért Fiak a legteljesebb alkotói szintet jelentik; ok képviselik a Legfelsobb-Végleges Istenség azon ténylegességeit, melyeket egyébként még senki sem ért el tapasztalati úton, és amelyek ennélfogva önmaguktól a Világmindenség Építészeinek, azon dolgok felügyeloinek a területéhez sorolódnak, mely dolgok meghaladják a jelen világegyetemi korszak teremtési korlátait.” 22:7.11

7. Tétel: Némely háromsági fiak nem rendelkeznek felemelkedoi tapasztalatokkal. Teljes mértékben tudatában vannak e fogyatékosságuknak.

„E kétszeresen háromsági fiak csodálatos lények, de nem olyan sokoldalúak és nem olyan megbízhatóak, mint a felemelkedo társaik; nem rendelkeznek olyan sok és olyan szélesköru személyes tapasztalattal, melyet az e csoportba tartozó többi fiú azáltal szerzett meg, hogy ténylegesen felemelkedett a dicsoségre a tér sötét területeirol. Mi, felemelkedoi létpályájúak szeretjük oket és mindent megteszünk, amit csak megtehetünk annak érdekében, hogy kárpótoljuk oket e fogyatékosságukért, de ok mindig is hálát ébresztenek bennünk az alacsony származásunkért és tapasztalási képességünkért. Bizony páratlanul csodálatos és néha nagyon megindító az, hogy hajlandók elismerni és megismerni a fogyatékosságaikat a világegyetemi felemelkedés megtapasztalható valóságai terén.” 22:9.6

8. Tétel:A háromságivá lett fiak maguk testesítik meg a háromsági lényegüket képezo gondolatot.

„Amennyire az adott fogalom kinyilvánítható a világegyetemek számára, e személyiségek megtestesítenek mindent, amit bármely teremtményi vagy teremtoi értelem egyáltalán felfoghat, kifejezhet vagy példázhat. Ok az a megszemélyesült gondolat. 22:10.2

9. Tétel: A teremtményi-háromságot elért fiak a jelen világegyetemi korszakban élnek, de nem növekednek — ok nem részei a Legfelsobbnek. A következo világegyetemi korszakhoz tartoznak ok.

„Nézzük a teremtményi-háromságot elért fiak helyzetét: Ok a jelen világegyetemi korszakban születtek és élnek; van személyiségük és rendelkeznek elme- és szellem-adománnyal. Vannak tapasztalataik és azokról emlékeik is, de nem növekednekúgy, mint a felemelkedok. Úgy hisszük és úgy gondoljuk, hogy eme teremtményi-háromságot elért fiak, jóllehet benne élnek a jelenlegi világegyetemi korszakban, valójában a következo világegyetemi korszakhoz tartoznak — ahhoz a korszakhoz, amely a Legfelsobb növekedésének kiteljesedését követi. Ennélfogva ok nem foglaltatnak benne abban a Legfelsobben, mely jelenleg nem teljes és ebbol eredoen növekedési besorolású. Tehát nem résztvevoi a jelen világegyetemi korszak élményelvi növekedésének, ok ugyanis a következo világegyetemi korszakra tartalékolt teremtmények.” 117:2.3

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.