Käsillä on ilmoittautuminen Internetin Urantia-kirja-koulun huhtikuussa alkavalle lukukaudelle