Johtokunnan lokakuun 2014 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä