Johtokunnan lokakuun 2013 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä