Johtokunnan lokakuun 2012 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä