Raportti portugalinnoksen revisioinnin liikkeellelähtökokouksesta