Johtokunnan Lokakuun 2009 Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä