Johtokunnan jäsenet ja liitännäisjäsenet - Henk Mylanus, Dr. Ralph Zehr