Pysyttäydymme varteenotettavina – Urantia-säätiö julkistaa Urantia Pressin

Tulostettava versioTulostettava versio
Tamara Strumfeld

Tamara Strumfeld,

Urantia-säätiö,

Illinois, Yhdysvallat

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö miettivät jatkuvasti uusia ja kekseliäitä tapoja, joilla edistää Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämistehtävää maailmanlaajuisesti. Kysymys on enimmäkseen kirjan jakelusta.

Kirjan levitystyötä koskevat haasteet ovat vaikeutuneet jo useita vuosia. Kirjamarkkinat ovat muuttumassa. Kilpailu kirjakauppojen hyllytilasta yltyy jatkuvasti. Vuosi sitten julkaistut kirjat pitää jo siirtää uusimpien nimikkeiden tieltä. Kuvitelkaapa, miten vaikeaa on pitää hyllyssä jo vuonna 1955 julkaistu kirja.

Pysyäkseen varteenotettavana vaikuttajana nykyisen kirja-alan piirissä Urantia-säätiön on käytettävä uusia keinoja täyttääkseen tehtävänsä ja noudattaakseen peruskirjansa päätavoitteita: ”Urantia‑kirjan tekstin koskemattomuuden päättymätön varjeleminen ja Urantia‑kirjan sisältämien periaatteiden, opetusten ja oppien levittäminen.”

Yksi näistä keinoista on sellaisten laadukkaiden johdannaisteosten julkaiseminen, jotka edesauttavat säätiötä opetusten jakamisessa. Urantia-säätiön periaatteena on kuitenkin olla tulkitsematta opetuksia. Ellei säätiö tulkitse opetuksia, niin miten se siis pitäytyy periaatteisiinsa ja noudattaa toimintanormejaan pysyttäytyen samalla varteenotettavana tekijänä johdannaisteoksia tuottamalla?

Urantia-säätiölle on mieluista julkistaa Urantia Press – julkaisija, joka tuo saataville vain sellaisia teoksia, jotka tukevat Urantia-kirjan opetuksia. Urantia Pressin julkaisuissa esitetyt näkemykset ovat yksinomaan alkuperäisten kirjoittajiensa mielipiteitä.

Urantia-säätiön tavoitteena on levittää opetuksia viisaasti ja samalla julkaisualan kannalta realistisesti. Urantia Press on meille tässä mielessä suureksi avuksi.

Urantia Pressin ensimmäinen julkaisu on The Parables of Jesus – Complete Teachings from the Urantia Book (Jeesuksen vertaukset – Urantia-kirjasta poimitut täydelliset opetukset). Kysymyksessä on kauniisti kuvitettu kirja, joka sisältää Jeesuksen vertaukset, siten kuin ne Urantia-kirjassa esitetään. Mikä oivallinen keino tämä onkaan tuoda opetukset ihmisten saataville.

Ennakkotilausten tekemisestä tiedotetaan elokuun lopulla.

The Parables of Jesus: Complete Teachings from The Urantia Book - Illustrated
The Parables of Jesus: Complete Teachings from The Urantia Book - Illustrated

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään