Mitä naisilla on mielessään – raportti toisesta kokoontumisestamme

Tulostettava versioTulostettava versio
Line St-Pierre

Line St-Pierre, johtokunnan liitännäisjäsen, Urantia-säätiö
Ste-Sophie, Québec, Kanada

Naisten suurin vahvuus on heidän myötäsyntyisessä äitiydessään, heidän luovassa, elämän aikaansaavassa kyvyssään. Ja tämä kyky voi auttaa naisia saamaan aikaan valtavan paljon merkittävämmän yhteiskunnallisen muutoksen kuin, mihin miehet koskaan pystyisivät. (Mata Amritanandamayi, ts. äiti Amma)

Taivaallinen Isämme lähetti Elämänkantajat juurruttamaan elämän Urantialle. Sitten kun ensimmäiset ihmiset, Andon ja Fonta, olivat syntyneet, Fonta tietysti synnytti heidän lapsensa – niin kuin kaikki naiset ovat synnyttäneet Fontan jälkeen. Lasten synnyttäminen on vain yksi niistä monista lahjoista, jotka Elämänkantajat ovat uskoneet naisten huoleksi. Kyseiset lahjat ovat inspiroineet syvälliseen pohdintaan siitä, mitä naisena oleminen, Jumalan tyttären asema, merkitsee. Päästäksemme näissä pohdiskeluissa syvemmälle ja ymmärtääksemme, miten voimme auttaa toinen toisiamme kasvamaan, olemme suunnitelleet järjestävämme lokakuulle retretin, joka pidetään Urantia-säätiön tiloissa.

Tänä vuonna kokoonnuimme toista kertaa, nyt Floridassa 9.–11.1. kehitelläksemme suunnitelmiamme, jotka perustuvat viime lokakuussa luonnostelemiimme missio- ja visiolauselmiimme.

Missio: Kohentaa hengelliseen kasvuun, älylliseen edistymiseen ja moraaliseen etenemiseen omistautuneena naisena olemisen statusta.

Visio: Koskettaa naisten sisintä luotaamalla Jumalan tyttäryyden arvokkuutta, kunnioittamalla heidän arvoaan ja merkitystään ja työskentelemällä yhdessä sisimmässä olevan jumalallisen hengen kanssa hengen runsaiden hedelmien tuottamiseksi.

Kukin seminaariin osallistunut nainen toi esille yhden sellaisen lahjan, jonka Elämänkantajat uskoivat naisten haltuun. Lokakuinen retrettimme tarkastelee näitä lahjoja syvällisemmin.

Tässä muutamia seminaarin kuluessa esille tuotuja oivalluksia ja kommentteja:

Tehdessään yhteenvetoa seminaarin annista Carolyn Prentice sanoi:

Luotailimme sitä, miten Urantia-kirja on inspiroinut meitä Jumalan tyttärinä elämään elämäämme täysimääräisemmin. Tiedostamme paikkamme tässä sukupuolijakautuneessa maailmassa, jossa ihmiset ovat käyttäneet sukupuolieroja erotellakseen ihmisiä. Olemme tutkineet, mitä Urantia-kirja näistä sukupuolieroista erityisesti sanoo ja sitä, miten naiset ovat aikakausien kuluessa vähä vähältä saavuttaneet oikeutensa ja miesten arvostuksen.

Tiedostaessamme sen, että Urantia-kirja on teos, jonka vaivana ovat 1900-luvun alkupuolen konventiot ja sanasto, pohdimme, millä vivahteikkuudella sukupuolten erilaisuutta on Urantia-ilmoituksessa käsitelty. Se korostaa niitä etuja, jotka ovat saatavilla siitä, että ihmisiä on kahdenlaisia, ja julistaa miesten ja naisten olevan hengellisesti tasavertaisia, kunnioitettavia ja arvokkaita.

Keskustelimme myös siitä, että seitsemäs mielenauttajahenki, viisaudenhenki, edellyttää enemmän kuin vain tietoa ja informaatiota. Viisauteen täytyy sisältyä ymmärrys menneestä ja tulevasta, ja se ottaa samalla huomioon ihmisen emootiot. Loimme jopa uudissanan tälle sydämen ja mielen yhteenkytkeytymälle: sydämieli.

Katharina Becker tekii yhteenvedon omista seminaaria koskevista ajatuksistaan seuraavin sanoin:

Keskustelujemme ja pohdintojemme kohteina olivat keho, tietoisuus, persoonallisuus, elämän pyhittäminen, sydämieli ja naiset ja Jumalan viisaus. Siunauksenamme on nähdä toisissamme sekä pyhyys että maallisuus, nähdä hengellisen minuutemme esilletulo, vuodattaa laupeuden kyyneleitä ja tuntea Jumalan rakkaus.

Doreen Heyne tarjosi tämän katsauksen seminaarin antiin:

Koimme vilpitöntä ja aitoa pyrkimystä mennä mukaan sielumme sisimmän jakamiseen muiden kanssa. Ja se sai aikaan välittömästi toinen toistemme kunnioittamisen ja heijasti Ajatuksensuuntaajiemme rakastavaa ilmenemistä.

Meillä tiiminä edessämme olevat haasteet täyttyvät rakkaudesta ja laupeudesta. Kaikki on peräisin sieltä, missä vallitsee rakkaus.

Line St-Pierre, Katharina Becker, Share Beasley, 
Carolyn Prentice, Doreen Heyne
Line St-Pierre, Katharina Becker, Share Beasley, Carolyn Prentice, Doreen Heyne

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään