Kolmas pyöreänpöydän keskustelu informaatioteknologian (IT) hyödyntämisestä Urantia-kirja-työssä

Tulostettava versioTulostettava versio

Barry Clark, Ft Lee, New Jersey, USA ja
Mo Siegel, Boulder, Colorado, USA
IT-pyöreänpöydän puheenjohtajat

Viikonloppuna 20.–21.10.2012 ryhmä teknisesti eteviä Urantia-kirjan lukijoita sekä The Urantia Book Fellowshipin, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen ja Urantia-säätiön presidentit tapasivat keskustoimistossa tarkastellakseen teknologiayhteistyötä jo käytössä olevien ja käyttöön otettavien palvelumuotojen piirissä.

Keskustelun päähuomio oli teknologiapohjainen levitystyö ja lukijoiden palvelumahdollisuudet sosiaalisen median (kuten Twitter, Facebook, YouTube) maailmassa, videografia, eText-julkaisut ja muut teknologiapohjaiset lukijapalvelut. Niitä kaikkia tarkasteltiin yleismaailmallisissa puitteissa ja keskinäisesti eroavan ja eri kieliä puhuvan lukijakunnan keskuudessa.

Ei voi olla mainitsematta, että toverillisuus, keskinäinen kunnioitus sekä rauhan ja hyväntahdon rakkaudellinen henki elähdyttivät kaikkia ryhmän jäseniä. Se oli käsin kosketeltavaa ja välittömästi tunnettavissa, ja se tuotiin julki vilpittömässä kommunikoinnissa, yhteistyön hengessä ja todellisena haluna toimia yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi.

Ja juuri tässä yhteistyön hengessä IT-pyöreäpöytä tulee toteuttamaan tehtäväänsä, joka on: Teknologian hyväksikäyttö Urantia-ilmoituksen edistämisessä ja jatkuva yleismaailmallisten lukijapalvelujen parantaminen.

IT –pyöreänpöydän osallistujia 2012
IT –pyöreänpöydän osallistujia
Takana: Georges Michelson-Dupont, Barry Clark, Rob Reno, Mo Siegel, Jay Peregrine, Larry Watkins
Keskellä: Andrew Rux, Scott Brooks, Lila Dogim, Andrea Barnes
Edessä: MaryJo Garascia, Richard Jernigan, Gaétan Charland, Teuvo Orjala, David Kantor

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään