Viisi päivää keskustoimiston tiloissa

Tulostettava versioTulostettava versio
Angela Thurston

Angela Thurston,
Brooklyn, New York, Yhdysvallat

Illinoisin Chicago oli viidennen käänteentekevän ilmoituksen synnyinpaikka 1930-luvulla. Osoitteessa Diversey Parkway 533 – joka on nyt Urantia-säätiö – Foorumin jäsenet esittivät kysymyksiä lähes kahden vuosikymmenen ajan. Kysymyksiin vastattiin, ja ne koottiin teokseksi, jonka tunnemme Urantia-kirjana.

Heinäkuun lopulla The Urantia Book Fellowshipin nuoriso- ja nuorten aikuisten komitea (YaYA) toimi viiden päivän ajan isäntänä tässä historiallisessa paikassa pidetylle konferenssille. Konferenssiin osallistui kolmekymmentäviisi 14–35-vuotiasta nuorta aikuista. Se pidettiin ennen Techny Towersissa järjestettyä kesän opintokokousta. Osallistujamäärä ylitti vasta hiljattain perustetun YaYA:n tähän mennessä järjestämien tapaamisten osanottajamäärän. Korkea osallistujaluku on hykerryttävä merkki siitä, että nuori polvi on heräämässä rakentuakseen lujaksi ja tukea tarjoavaksi yhteisöksi.

Vietimme viikon erilaisten aktiviteettien merkeissä. Niistä voidaan mainita erilaiset työpajat, keskusteluryhmät, päivittäinen hartaushetki, yhteisateriat, palveluprojektit säätiössä ja paikallinen kodittomien mission piirissä, Urantia-kirjan esittelemiseen tarkoitetun videon dokumentointiprojekti, syvälle käyvä hengellinen tutkielma, opintoryhmä paikallisten lukijoiden kanssa, luento Urantia-kirjan historiasta ja tutustuminen Urantia-säätiön tiloihin, retkeilyä Chicagossa ja seurustelua historiallisessa, juuri remontoidussa keskustoimiston rakennuksessa. Meillä oli niin ikään etuoikeus olla Ensimmäisen Urantia-seuran vieraina sukupolvienvälisessä tapaamisessa Marilynn ja David Kulieken kodissa. Saimme nauttia nyyttikesteistä ja yhdessäolosta sellaisten Urantia-kirjan lukijoiden kanssa, joiden perheet ovat opiskelleet kirjaa jo neljännessä polvessa.

Chicagon-kokemuksemme arvokkain tulos, niin kuin kaikista YaYA-tilaisuuksista tähän mennessä, olivat kasvokkain käydyt keskustelut, jotka auttoivat solmimaan ja kehittämään sellaisia suhteita, jotka auttavat muodostamaan henkilökohtaisia ja kollektiivisia tulevaisuudennäkymiä. Tässä mielessä ryhmä oli syvästi tietoinen tarpeesta, joka on vielä tyydytettävä. Meihin kaikkiin teki vaikutuksen kaikkien läsnä olevien erinomainen hengellinen pyrkimys ja ne merkittävät hankkeet, joita varsin monet johtavat omillaan toimien. Tuntuu silti, että meiltä puuttuu keinot pitää yhteyttä ja tukea aktiivisesti toinen toisiamme pyrinnöissämme. Oli valtavasti puhetta yhteisökeskuksen tai -keskusten rakentamisesta, eli sellaisista paikoista, joissa Urantia-kirjan lukijat ja ei-lukijat voisivat osallistua kursseille, pitää opintoryhmiä, saada johtajuus- ja sielunhoitokoulutusta, pitää hartaustilaisuuksia, osallistua merkitys- ja arvo-ohjelmiin, jotka pohjautuvat Urantia-kirjaan, löytää resursseja perheille ja saada tukea terveelliselle elämäntavalle sukupolvesta toiseen. Monet nuoremmat lukijat harjoittavat kestävää viljelyä ja tekevät työtä maalla. Tämä tuli esille tavan takaa yhteisölle osoitettuna palvelumuotona.

YaYA-komitea on sitoutunut järjestämään säännöllisesti nuoriso- ja nuorten aikuisten konferensseja. Joten varaa kalenteristasi aikaa seuraavalle konferenssille. Se pidetään Santa Cruzissa, Kaliforniassa, 2.–4.11. Tiedämme, ettei tämä riitä. Sukupolvemme kaipaa kokoontumispaikkoja ja Urantia-kirjan lukijoiden koti- ja yhteisökäyntejä. Näin autamme toisiamme opetusten todeksi elämisessä. Kaipaamme opettajia ja keinoja heidän valmentamisekseen, samalla kun itse toimimme sen hyväksi, että meistä tulee sellaisia opettajia ja johtajia. Kaipaamme eläviä perinteitä – emme kehitysuskonnon paikalleen pysähtyneitä rituaaleja – vaan mieluummin dynaamisen ja rakastavan toveruuden oikeita ilmauksia. Kaipaamme tilaisuuksia jakaa tämä ilmoitus kaltaistemme kanssa ja käydä yhdessä käsiksi haasteisiimme. Nimenomaan tällaista haluamme rakentaa, ja jokaisen konferenssin myötä tapaamme lisää ihmisiä, jotka ottavat vastuun tämän työn tekemisestä.

Olemme syvästi kiitollisia Urantia-säätiön henkilökunnalle. Connie Gutierrez, Jay Peregrine, Joanne Strobel, Tamara Strumfeld ja Mike Wood toimivat keskustoimistossa huomaavaisina isäntinämme. Olemme kiitollisia Jennifer Siegelille siitä, että hän valmisti meille herkulliset ateriat koko konferenssin ajan. Kiitämme Marilynn ja David Kuliekea, Cece Forresteria, John Halesia, Carolynn Kendallia ja kaikkia Ensimmäisen seuran jäseniä sukupolvienvälisen tapaamisen järjestämisestä ja selostuksista Chicagon merkityksestä Urantia-ilmoituksessa. Lopuksi, niin kuin aina, olemme kiitollisuuden velassa The Urantia Book Fellowshipille työmme tukemisesta. Tiedämme, että tekemistä on vielä paljon, ja meitä innostaa se, että saamme nähdä työmme tulokset tulevina vuosina.

Nuorisoa ja nuoria aikuisia  keskustoimistolla
Nuorisoa ja nuoria aikuisia keskustoimistolla
Nuorisoa ja nuoria aikuisia Chicagon  lukijoiden lounaalla, joka nautittiin Marilynn ja David Kulieken kodissa.
Nuorisoa ja nuoria aikuisia Chicagon lukijoiden lounaalla, joka nautittiin Marilynn ja David Kulieken kodissa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään