Urantia-säätiö Vuosikertomus 2009

Tulostettava versioTulostettava versio

Hyvät työtoverit, Urantia-säätiön ja Urantia-ilmoituksen ystävät,

Olisitko koskaan edes villeimmissä unelmissasi kuvitellut olevasi mukana levittämässä sitten Jeesuksen aikojen vapahduttavimpia hengellisiä totuuksia? Vaikka työmme Urantia-kirjan lukijoina olisikin hiljaista ja sivussa julkiselta huomiolta, tehtävämme muistuttaa silti Mestarin ennen hänen julkista toimintaansa suorittamaa työtä hänen valmistellessaan tietä tulevaisuudessa tapahtuvalle totuuden vastaanottamiselle. Jos Urantia-ilmoituksen julkituloon kuluu tuhat vuotta, niin siinä tapauksessa olemme taittaneet matkasta vasta seitsemän prosenttia. Käsillä ovat ajat, jolloin maa muokataan ja siemenet kylvetään niiden tulevien sukupolvien hyväksi, jotka korjaavat tämän uuden hengellisen heräämisen ja maailman muuttamiseen tähtäävän sadon.

Seuraava katsaus sisältää tietoja Urantia-säätiön saavutuksista vuonna 2009 ja luo silmäyksen tulevaisuudenodotuksiimme. Otamme mielellämme vastaan omia näkemyksiänne.

Mo Siegel, Urantia-säätiön presidentti, Colorado, USA

Vuoden 2009 kohokohtia

1. Julkaisutoiminta ja käännökset

• Urantia-kirjoja myytiin yli 14 000 kappaletta eli viisi prosenttia enemmän kuin v. 2008. (Lukuun eivät sisälly internetistä ladatut tuhannet kirjat). Englanninkielisen kirjan myynti ylitti 6 500 kappaleen rajan, kannoilla seurasivat espanjannos ja portugalinnons toisella ja kolmannella kärkisijalla.

• Standarditeksti ja viittausjärjestelmä

Johtokunta hyväksyi standarditekstin ja viittausjärjestelmän, joilla kummallakin on suuri merkitys tekstin suojelussa, samalla kun ne tarjoavat laajat opetukselliset mahdollisuudet.

Luotiin, tarkistusluettiin ja valmistettiin digitaaliseen julkaisuun sovelias sekä englannin- että espanjankielinen digitaalinen teksti, jossa käytetään standardin mukaista viittausjärjestelmää. Kaikki käännökset muunnetaan tämän uuden järjestelmän mukaisiksi lähivuosina.

• Laadittiin, hyväksyttiin ja otettiin käyttöön tekstin identifioiva numerointijärjestelmä. Järjestelmä tekee englanninkielisten laitosten ja siitä tehtyjen käännösten – olkoot ne netissä, tarkistuksessa tai kirjan muodossa – identifioinnin vaivattomaksi.

• Portugalinnoksen tarkistus

Portugalinnoksen kääntäjä Luiz Carlos Dolabela Chagas sai päätökseen tarkistustyönsä tehtyään käännökseen noin 15 000 muutosta, jotka sisällytetään seuraavaan painokseen. Siitä kunnia Luizille!

El libro de Urantia, edición europea

Espanjannoksen eurooppalainen laitos painatettiin ja tuotiin saataville Espanjassa Euroopan-markkinoita varten. Johtokunta on rajoittanut sen myynnin Eurooppaan.

• Kirjan uusintapainokset

Liettuan-, portugalin-, venäjän- ja espanjankielisistä käännöksistä otettiin uusintapainos.

• Uusia kirjatukkuja

Uusien kirjatukkujen kanssa allekirjoitettiin sopimukset Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Québecissä.

• Eurooppaan uusi levitysjärjestelmä

EU:n alueelle luotiin keskitetty varastointi-, lähetys- ja laskutusjärjestelmä.

• Ranskankielinen ääniteversio

Ryhmä ranskankielisiä kanadalaisia toi lukijoiden saataville Le Livre d'Urantian ääniteversion.

• Englanninkieliset äänitenauhat

The Urantia Bookista valmistetut äänitenauhat digitalisoitiin, joten ne soveltuvat moniin tarkoituksiin. Uusi formaatti supistaa huomattavasti varastointarvetta ja latausaikaa.

• Neljän uuden käännöksen formatointi

Eestin-, puolan-, ruotsin- ja unkarinkielisten, kohta painettavien käännösten formatointi on saatu lähes päätökseen.

• Elokuussa 2009 pidettiin kääntäjien kokous Pariisissa

2. Varainkeräys ja säästäväisyys

Urantia-säätiö luottaa anteliaiden lukijoiden tukeen. Kirjamyynnistä vuosittain kertyvä tuotto kattaa noin viisi prosenttia käyttömenoista. Yhdeksänkymmentäviisi prosenttia budjetista katetaan lahjoituksilla. Tietoisena siitä, että vuosi 2009 oli monille lukijoille taloudellisten kärsimysten vuosi, johtokunta pani toimeen vuodenvaihteen haastekampanjan hieman epävarmana. Tavoitteena oli päästä 150 000 euroon (210 000 $), mutta lahjoittajat antoivatkin 153 000 euroa (215 000 $). Kiitokset tuestanne, lahjoittajat.

Kulujen hallinta oli tiukkaa vuonna 2009, ja sama varovainen politiikka jatkuu vuonna 2010. Johtokunta ja 533:n tiimi toimivat säästäväisesti ja käyttävät rahaa vain välttämättömyyksiin.

3. Uudet verkkosivut www.urantia.org

Joulukuussa 2009 Urantia-säätiö avasi uudet ja entistä ehommat verkkosivunsa. Vaikka työ on vielä suurelta osin kesken, avattu sivusto on kuitenkin käyttäjäystävällinen. Sivuston rakentamiseen käytetty vankka ohjelmistojärjestelmä antaa mahdollisuuden useiden kielten käyttöön. Lähivuosien aikana käytössä odotetaan olevan neljätoista kieltä.

4. Koulutus

• Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) tarjoamille yhdelletoista kurssille osallistui kaksisataa opiskelijaa.

• Lukijaosallistujia oli 17 maasta.

• Yhdeksän oppilasta suoritti loppuun UBIS:n opettajakoulutuskurssin. (UBIS:n kantahenkilökuntaan kuulu nykyisellään 13 opettajaa.)

• UBIS nykyaikaisti tietokoneohjelmistonsa parantaakseen kurssien laatua.

• Säätiön tiloissa Chicagossa järjestettiin koulutusfoorumi.

• Säätiön jäseniä osallistui Maailman uskontojen parlamenttiin Australiassa.

5. Organisatoriset toimet

• Johtokunnan kokouksia pidettiin neljä, joista yksi Espanjan Málagassa.

• Yhteisöpohjainen informaatioteknologian pyöreänpöydänkeskustelu pidettiin säätiön tiloissa lokakuussa. Kuusitoista IT-alalla toimivaa lukijaa kokoontui keskustelemaan IT-tarpeista, -ongelmista ja -ratkaisuista, jotka hyödyttävät koko Urantia-kirja-yhteisöä.

• Urantia-säätiö sähköpostitti neljä uutiskirjettä ja vuosikertomuksen.

6. Diversey Parkway 533:n rakennus

Urantia-säätiön rakennus on monille tärkeä Urantia-yhteisön omaisuuserä. Meidän on sen vuoksi tarpeellista pitää se kunnossa.

Vuonna 2009 yksi toisen kerroksen toimistohuoneista muutettiin makuuhuoneeksi. Kaikki ulkoikkunat joko korjattiin tai uusittiin. Rakennus vaatii kokolailla ylläpitoa ja remontointia, ja tarpeellisiin korjauksiin kuluisi helposti yli 100 000 euroa.

Kokouspaikkaa tarvitsevat lukijat voivat nykyisin saada käyttää rakennuksen tiloja. Toisessa kerroksessa on viisi makuuhuonetta, keittiö, ruokasali ja kaksi kokoushuonetta. Tarttukaa tilaisuuteen saada käyttöön toisen kerroksen tilat. Kysymyksessä on yhteisömme aarre, jonka haluamme jakaa kanssanne.

Vuoden 2009 saavutukset olivat mahdollisia Diversey Parkwayn henkilökunnan, johtokunnan, johtokunnan komiteoiden, Urantia-säätiön lahjoittajien, kääntäjien, verkkosivuston kehittäjien ja antaumuksellisten vapaaehtoisten ponnistusten ansiosta. Esitämme johtokunnan nimissä vilpittömät kiitokset kaikille, jotka työskentelivät Urantia-ilmoituksen hyväksi palvelemalla Urantia-säätiön kanssa vuonna 2009.

Suunnittelua vuosiksi 2010–2015

Laajennettu johtokunta käytti puolet tammikuun 2010 kokouksen ajasta tulevien vuosien toiminnan suunnitteluun. Voitte seuraavaksi lukea, mistä kaikesta sovimme. Täytyy myöntää, että jo pelkkä luettelon näkeminen uuvuttaa, sen toteuttamisesta puhumattakaan. Tiimimme on kuitenkin sitä mieltä, että tavoitteet ovat saavutettavissa, ja mikäli ne toteutetaan, ne tekevät maailmasta paremman paikan. Otamme mielellämme vastaan ajatuksianne näistä tulevaisuudensuunnitelmista.

TAVOITELAUSUMA

Säätiökirjassa asetetut päätavoitteet ja johdannaistavoitteet muodostavat tavoitelausumamme.

PÄÄTAVOITE: Se tarkoitusperä, jota varten tämä säätiö on luotu, on kosmologian, asuttamamme planeetan ja maailmankaikkeuden keskinäisen suhteen, ihmisen kehityshistorian ja kohtalon sekä hänen jumalasuhteensa ja Jeesuksen Kristuksen väärentämättömien opetusten käsittämisen ja ymmärtämisen edistäminen, kohentaminen ja laajentaminen maailman kansojen keskuudessa samoin kuin Jumalan Isyyden ja ihmisten keskinäisen veljeyden käsittämisen ja arvostamisen mieleenjuurruttaminen ja edistäminen siinä tarkoituksessa, että ihmisen huojentuneisuus, onnellisuus ja hyvinvointi sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä lisääntyisivät ja enentyisivät, ja tapahtukoon tämä sellaista uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa vaalimalla, jotka vastaavat ihmisen älyllistä ja sivistyksellistä kehitystä.

JOHDANNAISTAVOITTEET: Ne johdannaistavoitteet, joiden vuoksi säätiö luodaan, ovat Urantia-kirjan tekstin koskemattomuuden päättymätön varjeleminen ja Urantia-kirjan sisältämien periaatteiden, opetusten ja oppien levittäminen.

TAVOITTEET 2010

1. Kirjan myynti ja jakelu: Kasvatetaan kirjan myyntiä ja jakelua seitsemällä prosentilla. Kohennuskohteita ovat elektroniset kirjat, äänitteet, kirjakauppamyynti ja nettilataukset. Painopistealueita ovat Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Eurooppa

2. Painatukset: Painatetaan ja saatetaan levitykseen neljä uutta käännöstä: eesti, puola, ruotsi ja unkari.

3. Verkkosivusto: Tehdään merkittäviä parannuksia uusilla verkkosivuilla kääntämällä englanninkieliset tekstit espanjaksi, portugaliksi, puolaksi, ranskaksi ja suomeksi.

4. Tekstin suojelu: Tuodaan saataville seitsemän ladattavaa käännöstä sivuilla www.urantia.org (Urantia-säätiön sivut). Käännökset ovat standardoidun viittausjärjestelmän mukaisia ja painovirheettömiä. Tarjotaan kyseisiä puhdistettuja ja standardin mukaisia html-tiedostoja niille muille verkkosivustoille, joilla Urantia-säätiön käännökset ovat esillä.

5. Yhteisösuhteet: Lisätään goodwilliä ja yhteydenpitoa lukijoihin ja lukijaryhmiin kaikkialla maailmassa, erityisinä painopistealueina Meksiko, Väli- ja Etelä-Amerikka. Korjataan yhteisöille tarkoitettua tavaramerkkilisenssiä siten, että se palvelee kasvavaa uskovien perhettä entistä paremmin.

6. Käännökset: Edistetään meneillään olevia käännös- ja tarkistustöitä. Tarjotaan kääntäjille parempia tietokoneohjelmistoja. Luodaan selkeä tarkistusmenettely tulevien tarkistusten arviointiin ja toimeenpanoon.

7. Koulutus: Otetaan käyttöön UBIS:n verkkosivujen uusi tietokoneohjelmisto. Edistetään Urantia-säätiön tarjoamia tai koordinoimia koulutushankkeita. Lisätään huomiota ja voimavaroja Urantia-kirjan opintoryhmien tukemiseen.

8. Organisaation kehittäminen: Jatketaan Urantia-säätiön hallintotapauudistusta, johon kuuluu johtokunnan ohjeistaminen ja opastus, johtokunnan jäsenten seuraajien ennakointi ja erilaisia muita toimia, jotka lisäävät Urantia-säätiön kykyä palvella Urantia-ilmoitusta ja maailman kansoja.

9. Talous: Pysytään vuodelle 2010 hyväksytyn toimintabudjetin kehyksissä ja kerätään viisi prosenttia enemmän lahjoituksia kuin voimassa oleva budjetti edellyttää.

VIISIVUOTISTAVOITTEET

1. Myynti ja jakelu: Lisätään kirjan myyntiä seitsemän prosentin vuosikasvun verran vuoteen 2009 verrattuna. Kohennuskohteita ovat elektroniset kirjat, äänitteet, kirjakauppamyynti ja nettilataukset.

2. Verkkosivusto: Jatketaan säätiön sivujen kääntämistä useille kielille ja verkkoasemoidaan sivusto moniin maihin, niin että se on löydettävissä kansallisilla URL-osoitteilla. Tarjotaan sivuilla englanninkielisen laitoksen ja kaikkien käännösten standardinmukaisia, painovirheettömiä ja suojattuja tekstejä.

3. Koulutus: Lisätään UBIS:n tarjoamien kurssien ja käytössä olevien kielten määrää. Tuetaan opintoryhmien kasvua nykyisestä 500:sta tulevaisuudessa lähemmäs 1000:een. Tarjotaan verkon ja muiden välineiden kautta johdannaistutkielmia, jotka auttavat ihmisiä parempaan Urantia-kirjan opetusten ymmärtämiseen. Rakennetaan infrastruktuuria niin, että Urantia-säätiöstä tulee Urantia-ilmoituksen johtava koulutusinstituutio.

4. Suhdetoiminta: Valmistetaan ja tuodaan verkon ja muiden välineiden kautta nähtäville myönteistä ja proaktiivista aineistoa, joka esittää Urantia-ilmoituksen parhaassa mahdollisessa valossa. Valmistaudutaan ulkopuolisten sekä myönteisiin että kielteisiin kyselyihin kaikkialla maailmassa.

5. Tuki: Laajennetaan lahjoittajakuntaa 693:sta (2009) lahjoittajasta 2000 lahjoittajaan vuonna 2015. Lisätään Urantia-säätiön rahastointia, niin että vuosittaiset käyttöbudjetit voidaan rahoittaa koroilla ja osingoilla. Kehitetään ohjelma, jonka puitteissa myönnetään apurahoja arvokkaisiin, työtämme ja tavoitteitamme tukeviin Urantia-kirja-projekteihin.

6. Käännökset: Jatketaan Urantia-kirjan kääntämistä kaikille soveltuville kielille, niin että vuoteen 2020 mennessä maailman väestöstä 80 prosentilla on teksti omalla kielellään. Jatketaan tarkistustoimia mahdollisimman täsmällisten ja inspiroivien käännösten aikaansaamiseksi.

7. Yhteisösuhteet: Tuetaan maailmanlaajuista goodwill-kulttuuria Urantia-kirjan sellaisten lukijoiden keskuudessa, jotka rakastavat toisiaan ja toimivat yhdessä ilmoituksen opetusten pohjalta.

8. Organisaation kehittäminen: Jatketaan turvallisen, luotettavan, pysyvän, palveluvalmiin, luottamuksen arvoisen ja hyvin hallinnoidun Urantia-säätiön rakentamista. Aina kun se on mahdollista, ohjataan työtä ulkopuolisille ja käytetään vapaaehtoisia. Valmennetaan tulevaisuuden johtajia, jotta säätiön johtohenkilöiden vaihtuminen sujuu saumattomasti ja järjestyneesti.

KYMMENVUOTISTAVOITTEET

1. Kirjan myynti ja jakelu: Lisätään kirjan myyntiä ja jakelua vuosittain seitsemällä prosentilla vuoteen 2009 verrattuna. Vuotuisen kasvuvauhdin ollessa seitsemän prosenttia, myynti ja jakelu kaksinkertaistuvat vuoteen 2020 mennessä. Kohennuskohteita ovat elektroniset kirjat, äänitteet, kirjakauppamyynti ja nettilataukset.

2. Käännökset: Saatetaan päätökseen riittävä määrä käännöstöitä, niin että 80 prosenttia planeetan väestöstä voi halutessaan lukea Urantia-kirjaa. Tämä tarkoittaa, että sekä kiinannos että japaninnons on tuohon mennessä saatu päätökseen. Toteutetaan sellainen tarkistusprosessi, että kaikkia käännöksiä parannellaan jatkuvasti. Tähän mennessä venäjän-, ranskan-, suomen-, portugalin- ja espanjankieliset käännökset on tarkistettu vähintään kerran.

3. Yhteisösuhteet: Tuetaan maailmanlaajuista Urantia-kirjan sellaisten lukijoiden goodwill-kulttuuria, jotka rakastavat toisiaan ja toimivat yhdessä Urantia-kirjan opetusten mukaisesti.

4. Tuki: Nostetaan vuotuisten lahjoittajien määrä 2000:sta 5000:een ja muodostetaan 15 miljoonan euron (20 miljoonan dollarin) sijoitusrahasto.

5. Koulutus: Jatketaan opintoryhmien tukemista maailmanlaajuisesti, niin että tavoitteena on ryhmien yli tuhanteen nouseva määrä vuonna 2020. Jatketaan Urantia-säätiön rakentamista kirjan julkaisijan ohessa koulutusinstituutiona. Tuetaan UBIS:n laajentamista, suorituskykyä ja tavoitettavuutta ja toteutetaan joukko uusia ideoita, jotka koskevat internetissä tapahtuvaa kouluttamista.

6. Organisaation kehittäminen: Jatketaan turvallisen, luotettavan, pysyvän, palveluvalmiin, luottamuksen arvoisen ja hyvin hallinnoidun Urantia-säätiön rakentamista. Aina kun se on mahdollista, ohjataan työtä ulkopuolisille ja käytetään vapaaehtoisia. Valmennetaan tulevaisuuden johtajia, jotta säätiön johtohenkilöiden vaihtuminen sujuu saumattomasti ja järjestyneesti. Rakennetaan organisaatio, joka kasvaa ja toimii vuosisadat.

Kumppaninne Urantia-säätiössä tarvitsevat ja arvostavat väsymättömiä ponnistuksianne ja taloudellista tukeanne viidennen käänteentekevän ilmoituksen ja Urantia-säätiön työn hyväksi. Tunnemme siunauksena sen, että saamme palvella näinä heti ilmoituksen antamisen jälkeisinä aikoina. Olen vakuuttunut siitä, että katsellessamme mansiomaailmoista taaksepäin tulemme hämmästelemään sitä, että meillä oli tässä maailmassa näin ainutlaatuinen palvelutilaisuus.

Laajennetun johtokunnan ja Chicagon-tiimimme puolesta

Johtokunnan jäsenet:
Gard Jameson
Richard Keeler
Marilynn Kulieke
Georges Michelson-Dupont
Henk Mylanus
Mo Siegel
Judy Van Cleave.

Liitännäisjäsenet:
Jan Bernard
Marta Elders
Merritt Horn
Irmeli Ivalo-Sjölie
Olga López
Claire Mylanus
Ralph Zehr.

Toimeenpaneva johtaja:
Jay Peregrine

Henkilökunta:
Connie Gutierrez
Tamara Strumfeld
Marcel Urayeneza
Mike Wood.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään