Urantia-Kirja Intiassa

Tulostettava versioTulostettava versio

Sue Tennant Johtokunnan liitännäisjäsen

Suella oli tilaisuus käydä Intiassa marraskuussa 2006 ja kerätä tietoa Urantia-kirjan asemasta Intiassa. Seuraavassa hänen raporttinsa.

Käytyämme viime marraskuussa ensin ilmaiskouluissamme Intian Biharissa tapasin pastori Ashish Amosin Delhissä. Amos johtaa järjestöä nimeltä ISPCK (Intian kristillisen tietämyksen levittämisseura). Seura on painattanut ja levittänyt puolestamme Urantia-kirjaa Intiassa ja Aasiassa. Saamani tilanneraportin mukaan myynti on lyhyesti sanottuna vähäistä mutta kirjalahjoituksia on paljon.

Taustatietoja

Amos selvitti, että Intiassa on 19 perustuslain suojelemaa aluekieltä, 1200 tunnustettua murretta ja 1800 tunnustamatonta murretta. Lukutaitoisia on 38 %, mutta vain kaksi prosenttia englannin kielessä. Köyhyysrajan alapuolella elää 330 miljoonaa ihmistä (joiden päiväansiot ovat noin euron päivässä). Hinduja on 85 %, kristittyjä 2,5 %. Vain 0,002 %:lla kansasta on varaa kirjan ostamiseen. Väkimäärä on 1,1 miljardia. Jos markkinamme on 5 % noin 21 miljoonasta potentiaalisesta kirjan ostajasta, se merkitsisi Intiassa peräti 100.000:aa kirjaa.

Jatkuvuutta ja selviytymiskykyä

ISPCK on perustettu Intiassa v. 1711, ja se toimii sekä Aasiassa että Afrikassa. Kristilliset kustantamot ovat viimeiset 20 vuotta joutuneet kamppailemaan olemassaolostaan. Alkuperäisistä 35 kustantamosta on jäljellä vain neljä, joista ISPCK on yksi. Se on ekumeeninen, toimii kaikilla mediapalvelujen alueilla ja pyrkii voimallisesti uskontojen väliseen dialogiin. ISPCK julkaisee vuosittain 74 nimikettä teologisista, uskontojen välisistä, Komiteaa johtaa johtokunnan jäsen Kanerva; sen muut säätiöstä tulevat jäsenet ovat toimeenpaneva johtaja Peregrine ja johtokunnan liitännäisjäsen Kulieke. Uversa Press kutsutaan nimeämään komiteaan kolme jäsentä. Komitealle annettiin tehtäväksi tarkastella kaikki ensimmäisen painoksen tekstiin tehdyt muutokset ja määritellä olivatko muutokset oikeita ja ovatko ne sitä edelleen. Lisäksi komiteaa pyydettiin suosittelemaan sopiva menetelmä, jolla osoitetaan Urantia-kirjan kaikkiin julkaistuihin versioihin tehdyt muutokset. Komitean on työnsä päätettyään määrä antaa suositus tekstiksi, joka voidaan vahvistaa loukkaamattomaksi englanninkieliseksi tekstiksi.

sosiaalisista ja ympäristöä koskevista asioista. ISPCK huolehtii myös köyhyydenvastaisista ohjelmista, joista mainittakoon naisten aseman kohentaminen, lastenhoito ja koulutus. Kysymyksessä on siis monipuolinen kristillinen julkaisu- ja palveluorganisaatio.

Ilmaisia Urantia-kirjo ja

Amos kertoi protestanttisten seminaarilaisten kärsivän Intiassa taloudellisista vaikeuksista. Neljän opiskeluvuoden jälkeen opiskelijoista on jäljellä enää puolet. Valmistumisen jälkeen tulot ovat vain vajaat 30 euroa kuukaudessa. ISPCK avustaa heitä alentamalla oppikirjojen hintaa ja antaa valmistumisen jälkeen lahjaksi kirjapaketin, johon kuuluu Raamattu, sen asiahakemisto, useita ISPCK:n julkaisuja ja Urantia-kirja. Tähän mennessä on annettu lahjaksi 5 081 Urantia-kirjaa. Kukaan ei osaa sanoa, missä määrin valmistuneet papit tosiasiassa lukevat Urantia-kirjaa ja käyttävät sitä työssään. Niistä 132 teologisesta opistosta, jotka kuuluvat ISPCK:n toimipiiriin vain kuusi on torjunut kirjan. Syyksi sanotaan: ”Se väheksyy kaikkea, mitä Kristus teki.”

Tilanteeseen mukauttaminen

Amos sanoi, että meidän kirjamme kaltainen Raamatulta näyttävä teos ei juurikaan kiinnosta Aasian ei-uskonnollisia kirjakauppoja. Amoksen suositus on, että jatkamme jäljellä olevien kirjojen lahjoittamista pappisseminaarilaisille ja harkitsemme Urantia-kirjan uudelleen painattamista, mutta niin että se on ulkoasultaan intialaiselta näyttävä ja soveltuu Aasian markkinoille. Hän kehottaa meitä poistamaan yhdysvaltalaisia organisaatioita koskevat tiedot ja liittämään mukaan erillisen intialaisia puhuttelevan johdannon. Hän suosittelee myös aggressiivista propagandaa, johon kuuluu kirja-arviointeija, mainoksia ja kirjakauppatilaisuuksia.

Kristinuskon ongelmia Intiassa

Intian laadukas koulutusinfrastruktuuri on olemassa pääosin siksi, että jesuiitat, kristilliset nunnat ja muut lähetystyöntekijät ovat sitä vuosisatojen ajan pitäneet yllä. Nykyisin hindulainen fundamentalismi on saanut aikaan kristinuskon perääntymään. Intian 24 osavaltiosta kahdeksan on julistanut käännyttämisen laittomaksi. ISPCK saa kuukausittain yli 200 uhkauskirjettä, ja monet evankeliset pastorit ovat vankilassa.

Haasteemme

Matkustaminen on halpaa Aasiassa, mikä viehättää satojatuhansia nuoria ja eläkeläisiä. Matkailukeskusten kirjakaupoissa on monia englanninkielisiä kirjoja, kuten A Course in Miracles ja Conversations with God. Koska Urantia-kirja ei edusta mitään tiettyä uskontoa, vaan on mieluumminkin kaikille uskonnoille – myös kristinuskolle – suunnattu ilmoitus, on haasteenamme kirjan tuominen saataville kyseisille markkinoille. Meidän tulee harkita, hyödyntääkö yhteistoimintamme ISPCK:n kanssa tätä potentiaalia maksimaalisesti vai tekisikö ei-uskonnollinen kirjantuottaja sen paremmin. Tarvitsemme uskoasultaan hyvän ja laadukkaan kirjan, joka on hinnoiteltu sopivasta ja jota levitetään laajalti Aasiassa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään