Vuosikertomus / Joulukuu 2002

Tulostettava versioTulostettava versio

Historiaa

Merkit viittaavat siihen, että 1920-luvun alkuvuosina ilmoituksellista tietoa välitettiin eräälle chicagolaisryhmälle. Vuoden 1942 paikkeilla kirjaa ryhdyttiin saattamaan kirjasinladelmaksi ja samalla oli menossa korjausluku. 1950-luvun alku oli ihmiskunnan tulevaisuuden osalta suurten toiveiden aikaa. Toinen maailmansota oli vasta päättynyt, ja antaumukselliset foorumilaiset eli he, jotka olivat tutkineet näitä opetuksia ja huolehtineet niiden saamisesta, olivat innokkaina perustamassa Urantia-säätiötä vuonna 1950 ja hankkimassa varoja The Urantia Bookin ensimmäistä, vuoden 1955 painosta varten.

Nykypäivää

Olemme tänään yhtä täynnä toivoa ja planeetallemme annetun viidennen käänteentekevän ilmoituksen ympärille rakentuvien suurenmoisten toimintojen odotusta. Vuodet 2001 ja 2002 olivat Urantia-säätiölle kasvun vuosia, vaikka ne suurelle osalle maailmaa olivatkin kauhistuksen vuosia. Urantia-säätiön hoitaessa tehtäviään uusia käännöksiä valmistellen, kirjoja painattaen ja rakentaen koko maailman kattavaa vakiintuneiden liikesuhteiden ja lukijatoimintojen verkostoa, samalla osakemarkkinat romahtivat, New Yorkin kaksoistornit sortuivat, ideologiat kahakoivat ja maailma sai muistutuksen haavoittuvuudestaan.

Maailmaa vaivaavista epäkohdista huolimatta Urantia-säätiö on jatkanut Säätiöjulistuksen mukaisten ohjelmiensa toteuttamista. Lahjoitusten merkittävästi vähetessä ja tekijänoikeuksien suojelun aiheuttaessa kuluja Urantia-säätiön on ollut pakko arvioida uudelleen painotuksiaan, ja se saattaa joutua supistamaan ohjelmiaan muutaman vuoden ajaksi. Johtokunta hyväksyi laihan budjetin vuodelle 2003, ja saattaa olla, että joudumme leikkaamaan kuluja vielä muutaman vuoden.

Jatkamme Säätiöjulistuksen viitoittamalla viisaalla tiellä ja täytämme luottamustehtävämme mukaiset velvollisuutemme niitä kohtaan, jotka lahjoittavat Urantia-säätiölle. Haluamme sinun tietävän, että temme näissä olosuhteissa parhaamme. Teemme tilanteen vaatimia uudelleenarviointeja. Hallintokulumme eivät ole nousseet kahteen vuoteen eivätkä ne nouse myöskään vuonna 2003. Mutta mielialamme on korkealla luodessamme katseemme tulevaan saavutusten vuoteen. Olemmehan laskemassa perustuksia, joille rakentuu suurenmoinen talo. Me Urantia-opetusten opiskelijat olemme kaikki kirvesmiehiä, jotka pystyttävät sitä rakennelmaa, joka tulee lopulta muuttamaan takapajuisen planeettamme.

Luomme tässä vuodenloppuraportissa katsauksen toimintaamme, jotta voit laskea, paljonko kaikki se maksaa, mitä teemme. Pyrimme olemaan entistäkin tilivelvollisempia tukijakunnallemme. Toivomme tämän raportin saavan mielikuvituksesi liikkeelle kääntyessämme puoleesi pyytäen aktiivista osallistumistasi tähän suurenmoiseen työhön. Jos kysymyksessä tosiaankin on viides käänteentekevä ilmoitus, mikä silloin voisi olla suurenmoisempaa työtä?

Käymme tässä selvityksessä läpi Urantia-säätiön toiminnan pääalueet: 1) käännökset, 2) julkaisu- ja jakelutoiminta, 3) yhteyksien luominen ja 4) suojelu. Kun Säätiöjulistus meille annettiin, otimme valallemme juhlallisen vastuun tämän ilmoituksen levittämisestä ja suojelemisesta, ja yritämme parhaamme niin toimiaksemme.

Käännökset

Urantia-säätiö on tähän mennessä julkaissut espanjan-, hollannin-, korean-, ranskan-, suomen- ja venäjänkielisen käännöksen.

Kirjat eivät suinkaan ole ainoita julkaistuja käännöstekstejä. On olemassa ryhmä lähes unohdettuja sankareita, jotka kääntävätUrantian Newsin, oheisaineistot, IUA Journalin ja Urantia-säätiön muut tiedotteet sekä edustajillemme lähetettävän kirjallisen aineiston.

Intensiivinen työskentely jatkuu Urantia-kirjan saamiseksi maailman monien kansojen ulottuville. Vuoden 2003 käännösbudjetti on 215.000 dollaria; summa sisältää käännöstoiminnan johtajan palkan. Tällä hetkellä ovat käynnissä seuraavat käännöshankkeet:

Kiina: Tiimi on tähän mennessä luovuttanut jo kahdeksisenkymmentä lukua sekä klassisin että yksinkertaistetuin kirjoitusmerkein kirjoitettuina.

Portugali: Pääkääntäjän työ on lähes valmis, mutta lopullinen teksti valmistuu vasta kahden vuoden kuluttua.

Ruotsi: Käännöstyö on päättynyt, ja cd-rom, joka sisältää ruotsinnoksen lisäksi myös suomen- ja englanninkielisen tekstin julkaistaan vuonna 2003 lukijakommentteja ja korjausesityksiä varten.

Italia: Italiannoksen loppuhionta ja viimeistely etenee hyvin.

Liettua: Teksti on valmis, mutta viimeinen tarkistusluku on meneillään. Vuosi 2003 lienee julkaisuvuosi.

Viro: Viimeistely jatkuu; julkaistaneen vuonna 2004.

Romania: Viimeistelytyö ja tarkistus päättynevät uudenvuoden tienoilla. Teos julkaistaneen vuonna 2003.

Muut: saksan-, kreikan-, puolan-, indonesian-, bulgarian-, japanin-, farsin-, arabian- ja norjankieliset käännökset ovat hiljattain alkaneet tai työ on puolivälissä.

Julkaisu- ja jakelutoiminta

I. PAINATUS JA TUOTANTO

Kahden viimeisen vuoden aikana olemme toteuttaneet kuusi The Urantia Bookin ja sen käännösten painatusta eli olemme painattaneet yhteensä 78.599 kirjaa: 31.714 englanninkielistä (paperi- ja kovakantisena, nahkasidoksena ja vuoden 1955 "klas­sisen" kirjan uudelleenpainatus); 41.453 espanjankielistä (kova- ja paperikantisena) ja 5.432 venäjänkielistä (kovakantisena). Olemme tuottaneet myös 100 paranneltua äänitekasettisettiä ja 1000 hakutoiminnoin varustettua CD-levykettä PC:lle. Henkilökunta on lisäksi tuottanut neljä Urantian Newsin numeroa viidellä kielellä, yhdeksän Newsflashin numeroa ja suunnitellut uusia lahjaesineitä.

II. KIRJAMESSUT

Urantia-säätiö on vuosien mittaan osallistunut kymmenille kirjamessuille. Kaikille messuille ei enää kannata osallistua alueilla, joissa olemme päässeet tavoitteeseemme eli olemme löytäneet kirjalle luotettavat jakelukanavat. Tunnetuksiteko-, jakelu- ja yhteyksienluontitarkoituksesa osallistumme kuitenkin edelleen monille messuille henkilökunnan, edustajiemme ja Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen jäsenten voimin. 

III. KIRJAMYYNTI

Urantia-kirjan kokonaismyynti on vaihdellut mahdollisesti kehitysmaiden tilanteesta johtuen, sillä se voi vaikuttaa kään­nösten myyntiin. Vuonna 2000 myytiin lähes 40.000 kirjaa, kun myynti vuonna 2001 sen sijaan laski 26.319 kappaleeseen. Vuonna 2002 olemme kuitenkin edellä viime vuoden myyntiluvuista, ja paras myyntikausi eli marras- ja joulukuu ovat vielä tilastoimatta. Urantia Foundation 2001-2001 Annual Book Sales

†Note: Separate unauthorized printings of papers 121-196 and of the total Urantia Book are currently being marketed by other organizations. This may have an influence on our final numbers.

IV. PPFI - KANSAINVÄLINEN PYSYVÄ PAINATUSRAHASTO

Jo hyvissä ajoin ennen kirjan ensimmäistä painatusta muutamat antaumukselliset ja kaukonäköiset henkilöt lahjoittivat varoja englanninkielisen Urantia-kirjan painattamiseen. Johtokunta on äskettäin laajentanut pysyvää painatusrahastoa niin, että sen piiriin kuuluvat englanninkielisen kirjan ohella myös käännökset. Tähän rahastoon ohjatut lahjoitukset takaavat, että kirja pysyy saatavilla monella kielellä. Varat käytetään tarpeen mukaan kirjojen painattamiseen, ja sitä mukaa kun kirjoja myydään ja maksut saadaan, rahastoa täydennetään kirjan omakustannushinnan 110 %:lla, ja näin turvataan seuraavan painoksen rahoitus.

V. MARKKINOINTI

Urantia-säätiö mainostaa tärkeimpien kirjatukkujen luetteloissa ja esitteissä eri puolilla maailmaa. Kehotamme lukijoita ilmoittamaan opintoryhmistään ja osallistumaan paikallisiin kirjanäyttelyihin sekä menemään mukaan kouluissa, yliopistoissa ja kirjastoissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Uskomme edelleen, että henkilöltä henkilölle -tunnetuksitekotapa on tehokkain, mutta uskomme myös, että jokaisella tulee olla mahdollisuus "löytää" kirja kirjastosta tai kirjakaupasta.

Urantia-säätiö ryhtyi hiljattain levittämään El libro de UrantiaaRandom House-Mondadorin Meksikossa olevan espanjankielisen verkkosivuston kautta. Random House antaa kirjalle näyttävästi tilaa sivuillaan www.randomhousemondadori.com.  Kysymyksessä on ensimmäinen merkittävä espanjankielinen verkkosivusto, jolla El libro de Urantiaa pidetään esillä. Näin se rikkoo kielimuurin, joka on estänyt monia lukijoita tilaamasta kirjaa espanjankielisiä kirjoja myyviltä verkkosivuilta, sillä sivustojen ylläpitäjät prosessoivat tilaukset vain englannin kielellä.

VI. MUU MYYNTI

Urantia-säätiön tavaramerkki tuotteen kyljessä on taannut sen suosion, ja myynti on ollut tasaista, vaikka tuotteita myydään vain verkkosivuillamme ja konferensseissa. Kyseisten tuot­teiden käyttäminen luo henkilökohtaisen tunteen näiden symbolien tärkeydestä, mutta sen lisäksi ne saattavat herättää uteliaisuutta ja luoda tilaisuuden keskustella Urantia-kirjasta. Tuotteisiin kuuluu varta vasten suunniteltuja lahjaesineitä, kuten puseroita, mukeja ja lakkeja, joissa kaikissa esiintyy tavaramerkki. Näiden artikkeleiden myyntituotto auttaa Urantia-säätiön työn tukemista ja mahdollistaa kirjan hinnan pitämisen alhaisena. Pistäydypä verkkosivuillamme nähdäksesi joululahjavalikoimamme muut tuotteet.

VII. ILMAISKIRJAT

A. LAHJOITUKSET KIRJASTOILLE

Kirjasto-ohjelmamme ansiosta Urantia-kirja on yhä useamman saatavilla kaikkialla maailmassa. Oli kysymyksessä Intia tai Indonesia, meihin ottavat yhteyttä monet, jotka ovat "löytäneet" kirjan paikalliskirjastostaan.

Toteuttaessaan tehtäväänsä Urantia-kirjan saamiseksi laajojen piirien ulot­tuville Urantia-säätiö on viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana lahjoittanut kirjastoille tuhansittain kirjoja. Kirjalahjoitus kirjastoille _ohjelma aiheuttaa säätiölle tuntuvia menoja, ei pelkästään suoranaisina tuotantokustannuksina vaan kuluihin kuuluu myös henkilökunnan työaika ja kirjastojen tekemien tilausten käsittely sekä lähetyskulut. Koska toimintamuoto jatkuvasti laajenee, johtokunta pitää sen virtaviivaistamista ja yhteistyötä tähän toimintamuotoon osallistuvien lukijoiden kanssa äärimmäisen tärkeinä.

Julkistimme uuden "kirja kirjastolle" -ohjelmamme Urantian Newsinsyysnumerossa 2002. Uutta ohjelmaa sovellettaessa voit nyt ostaa kartongin kirjoja alennettuun hintaan ja antaa niitä kirjastoille. Lukija voi nyt valita, viekö hän itse kirjan kirjastoon vai noudattaako hän alkuperäistä tapaa, jolloin Urantia-säätiö lähettää kirjat kirjastoihin. Tavoitteenamme on, että kaikki "ilmaiset" kirjat rahoitettaisiin lahjoituksin niin, että voimme keskittyä moniin muihin ohjelmiimme, jotka ovat tarpeen luotaessa yhteyksiä maailmaan.

Urantia Foundation Year-To_Date Book Sales by Translation 2002

B. INTIA

Olemme aiemmissa yhteyksissä raportoineet, miten säätiön edustaja levittä Urantia-kirjaa Intiassa. Hän on vienyt jo 3000 kirjaa kirjastoihin Intian joka puolella ja lisäksi satoja kirjoja Aasian muihin maihin. Olemme niin ikään kertoneet osallistumisestamme useille Intian kirjamessuille, joilla olemme luoneet ensimmäiset suhteemme tähän yli miljardin asukkaan demokratiaan ja maailman toiseksi väekkäämpään maahan, jossa englanti on ensimmäinen kahdesta virallisesta kielestä satojen paikalliskielien seassa.

Intiassa toteuttamamme toimet ovat saaneet aikaan melkoista kiinnostusta Urantia-kirjaa kohtaan, ja niin meille on avautunut ennen näkemätön tilaisuus: olemme erään 300 vuotta vanhan ekumeenisen seuran kanssa, joka on yksi johtavista kristillisen aineiston julkaisijoista Intiassa, päässeet sopimukseen siitä, että Intiassa painetaan ja levitetään Urantia-kirjan erillislaitosta. Urantia-kirjaa tullaan levittämään alennettuun 100 rupian (2 euron) hintaan kristillisissä ja ei-uskonnollisissa kirjakaupoissa kautta Intian. Tulemme niin ikään vuosittain jakamaan ilmaiseksi 6000 kirjaa teologian opiskelijoille, jotka valmistuvat kristillisistä seminaareista Intian eri puolilla. Kirja tulee kuulumaan heidän henkilökohtaiseen lähdeteoskirjastoonsa sitten, kun he aloittavat sielunhoitajan työnsä intialaisten keskuudessa. Millainen vaikutus tällä voikaan olla! Olemme tarttuneet tähän tilaisuuteen tietäessämme, millainen potentiaali näillä ohjelmilla on vaikuttaa maailmamme kohenemiseen.

C. VENÄJÄ

Kun venäjännöksen ensimmäinen painos valmistui vuonna 1997, lukijoita oli vain muutama, ja meillä oli vaikeuksia saada kirjat Venäjälle. Osallistuimme useille kirjamessuille, ja vasta sitten myynti lähti liikkeelle, mutta menetimme kaikki ruplat vuoden 1998 pankkiromahduksessa. Noiden aikojen jälkeen olemme avanneet toimiston Pietariin, ja myyntimäärät ovat nousseet. Jotta ostajilla olisi varaa kirjan hankkimiseen, meidän on pidettävä sen hinta tavattoman alhaisena. Maksuja on usein vaikea saada ja vielä vaikeampaa on myyntitulojen kotiuttaminen Venäjältä. Sen vuoksi venäjänkielistä kirjaa tuetaan tuntuvasti lahjoituksin. Kiitämme teitä, jotka olette ojentaneet auttavan kätenne tässä tärkeässä asiassa.

Yhteyksien rakentaminen

I. KANSAINVÄLINEN URANTIA-YHDISTYS

A. YHDISTYKSET

IUA:lla on nyt kahdeksan kansallisyhdistystä, joista kolmella on paikallisia alayhdistyksiä. Paikallisyhdistyksiä on kaikkiaan 31, ja neljä paikallisyhdistystä on kasvamassa kansalliseksi yhdistykseksi. Uusimmat yhdistykset ovat Meksikossa, Alaskassa ja Kolumbian Barranquillassa. Äänivaltaisten jäsenten määrä on nyt kaikkiaan noin 1300, ja heidän lisäkseen on 75 liitännäisjäsentä eli "IUA:n ystävää".

B. PERUSKIRJA

IUA:n uusi peruskirjaluonnos valmistui marraskuussa ja esitettiin Kansallisten puheenjohtajain ja varapuheenjohtajain neuvoston tarkasteltavaksi. Sen voimaanastumispäivä on 1.1.2003, mutta lopullinen ratifiointi tapahtuu vasta 1.1.2005.

C. KONFERENSSIT

Vuoden 2002 kansainvälinen Urantia-konferenssi pidettiin 3.-7.8. Dourdanissa Ranskassa. Muita konferensseja järjestettiin vuoden 2002 aikana Suomessa tammi- ja kesäkuussa, Kanadassa elokuussa, Virossa elokuussa, Espanjassa lokakuussa, Australiassa lokakuussa, Yhdysvaltain Virginiassa ja Carolinassa lokakuussa ja Chilessä marraskuussa.

Vuoden 2003 Yhdysvaltain kansallinen Urantia-konferenssi järjestetään 19.-22.6.2003 Nahsvillessä. Seuraava kansainvälinen Urantia-konferenssi on määrä pitää Chicagossa kesällä 2004.

II. UUTISKIRJEET

A. URANTIAN NEWS

Urantian News ilmestyy edelleen kahdesti vuodessa viidellä kielellä. Se jaetaan kaikille Urantia-säätiön postituslistaan liitetyille. Uutiskirjeen tarkoituksena on kertoa Urantia-säätiötä koskevista merkittävimmistä tapahtumista ja tiedottaa lukijoille uusista tuotteista.

B. NEWSFLASH!

Newsflash! ilmestyy useamman kerran vuodessa, ja se pos­titetaan Urantia-säätiön ohjelmien avaintukijoille. Se ei ole mikään koreileva julkaisu, vaan on tarkoitettu pitämään tukijoukot säännöllisesti informoituina ja tarjoamaan perinpohjainen selvitys tapahtumista "silloin kun ne sattuvat". Saadessaan ajankohtaista informaatiota Urantia-säätiön ohjelmista ja toiminnasta kirjeen vastaanottajilla on mahdollisuus levittää uutisia muiden asiasta kiinnostuneiden tietoon. Lahjoitukset kummankin julkaisun hyväksi ovat tervetulleita.

III. OPETUS

A. OPINTORYHMÄT

Urantia-säätiön lukijapalveluosasto auttaa olemassa oleviin opintoryhmiin osallistumisesta tai uuden ryhmän perustamisesta kiinnostuneita toimittamalla heille informaatiota ja lukijakontakteja.

B. ELEKTRONISET OPINTORYHMÄT

Urantia-säätiö ylläpitää Urantia-kirjan opetusten ymmärtämisen edistämiseksi tarkoitettuja sähköpostikeskustelulistoja usealla kielellä. Kyseiset "elektroniset opintoryhmät" auttavat lukijoiden välistä yhteydenpitoa kautta maailman.

C. INTERNETIN URANTIA-KIRJA KOULU

IUKK järjestää vuosittain kolmen lukukauden verran internetin välityksellä tapahtuvia oppikursseja englanniksi, suomeksi, ranskaksi ja espanjaksi. Työskentely tapahtuu sähköpostitse, mikä häivyttää osanottajia muutoin kiusaavat aikaerot ja välimatkat. Opettavia kysymyksiä käyttäen opiskelijat ja opettajat oppivat toisiltaan sillä, että he jakavat kokemuksiaan Urantia-kirjanopetuksista. Seuraavat tarjolla olevat kurssit esitellään joulukuussa osoitteessa www.urantia.org/ubis

D. MUITA OPETUKSELLISIA TOIMINTOJA

Urantia-säätiö on toimittanut kirjoja, tiedotuslehtisiä ja muuta aineistoa esittelyseminaareja, haastatteluja, esitelmiä ja työryhmiä järjestäville lukijoille ja edustajille ympäri maailman.

IV. NUORISOTOIMINTA

Urantia-säätiö on rohkaissut nuorten lukijoiden mukaantuloa tarjoamalla heille tapaamispaikan ja majoitusta heidän kokoontuessaan Chicagoon heinäkuussa. Urantia-säätiö myöntää myös stipendejä nuorille, jotka haluavat osallistua konferensseihin, mutta joiden varat eivät riitä aiheutuviin kuluihin. Stipendejä myön­netään myös ryhmille, joilla on lasten tarpeet huomioon ottavaa toimintaa.

V. SIVUTOIMISTOT JA EDUSTAJAT

Urantia-säätiön vapaaehtoiset sivutoimistojen hoitajat ja säätiön edustajat tekevät kaikkea mahdollista alkaen lukijakirjeisiin vastaamisesta ja päättyen kirjojen toimittamiseen kirjastoille. He organisoivat opintoryhmiä ja lukijayhdistyksiä, levittävät informaatiota, luovat tiedottavia verkkosivuja, järjestävät Urantia-kirjan esittelytilaisuuksia, osallistuvat kirjamessuille ja auttavat yhteyksien luomisessa kirjakauppoihin ja -tukkuihin. Joku on kääntäjä, toinen on matkamies. Kaikki ovat vapaaehtoisia. Olemme ylpeitä joka ainoasta.

Pääkonttorin henkilökunnalla oli tilaisuus tavata henkilökohtaisesti monet sivutoimistojen hoitajista ja edustajista Rans­kassa pidetyn kansainvälisen konferenssin 2002 edellä ja sen jälkeen. Enin osa päivittäisestä työstämme sujuu internetin välityksellä, joten on tärkeää, että meillä on aika ajoin tilaisuus nähdä toisemme myös kasvoista kasvoihin ja keskustella lukijapalveluista, jakelutoiminnasta ja muista yhteisistä asioista.

A. EDUSTAJAT

Säätiöllä on nykyisin edustaja Argentiinassa, Belgiassa, Boliviassa, Brasiliassa, Bulgariassa, Ecuadorissa, Espanjassa, Etelä-Koreassa, Indonesiassa, Kolumbiassa, Kreikassa, Liettuassa, Meksikossa, Norjassa, Perussa, Ruotsissa, Senegalissa, Uruguayssa, Venezuelassa ja Virossa.

B. SIVUTOIMISTOT

Paitsi, että nämä Urantia-säätiön sivutoimistojen vapaaehtoishoitajat toimivat säätiön edustajina, he ovat sen lisäksi myös se ensisijainen taho, jolta Urantia-kirjaa myyvät tukku- ja vähittäiskaupat saavat varastonsa täydennystä, ja näin kirjakauppaelinkeinolla on yhteys kirjan paikalliseen toimittajaan.

Australia. Sivutoimistoista vanhin eli Australian-toimisto jatkaa antaumuksellista työtään levittämällä kirjoja ja vastaamalla lukijakyselyihin Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Australaasian alueella. Sekä Australiassa että Uudessa-Seelannissa on vakiintuneet kirjatukut, joilla on Urantia-kirja valikoimissaan, ja myynti on vakaata. Koska toimisto on Kaakkois-Aasiaa lähinnä oleva toimipisteemme, se on kutsuttu apuun, kun Urantia-kirjaa on tehty tunnetuksi Intiassa, Hong Kongissa, Etelä-Koreassa ja Singaporessa.

Kanada. Kanadan englanninkielisiä ja ranskankielisiä vuon­na 1998 palvelemaan perustetut kaksi toimistoa ovat luoneet läheisen yhteistyösuhteen paikallisiin lukijoihin ja kirjatukkuihin. Paikallistoimistomme ja Association Urantia du Qué­bec toimivat yhteistyössä koko Quebecin alueella osallistuen vuosittain lukuisiin kirjanäyttelyihin, erityistilaisuuksiin ja luentoihin ja tehden Urantia-kirjaa tunnetuksi. Urantia Association of the Cascades ja Northern Lights Urantia Association ovat auttaneet Vancouverin-toimiston lahjoittamien kirjojen rahoittamisessa. Urantia-säätiöllä on Quebecissä pitkäaikainen liikesuhde Le Livre d'Urantianjakeluyritykseen, ja Vancouverin-toimisto on luonut vastaavanlaisen suhteen erääseen kirjatukkuun, joka palvelee englanninkielistä Kanadaa.

Ranska. Johtokunta on päättänyt organisoida Pariisin-toimiston uudelleen. Tämä toimisto oli ainutlaatuinen sikäli, että Ranskan laki vaati tekemään organisaatioon vuosittain merkittäviä pääomasijoituksia, ellei se tuottanut voittoa. Koska tulot tuotteiden myynnistä eivät ole koskaan riittäneet Urantia-säätiön toiminnan ylläpitämiseen, tehtiin päätös vuoden lopulla tapahtuvasta toimiston uudelleenorganisoinnista.

Suomi. Suomen-toimiston hoito siirtyi tänä vuonna uusille henkilöille, jotka jatkavat sitä loistavaa palveluperinnettä, jota Urantia-säätiön puolesta on tarjottu vuodesta 1993 lähtien. Toimisto palvelee etupäässä Suomea, Tanskaa, Norjaa, Ruotsia, Viroa ja Puolaa.

Venäjä. Pietarin-toimistoa pitävät työn touhussa kirjatoimitukset kirjakaupoille ja yksityisille, kirjamessuille osallistumiset, Urantia-kirjaa esittelevän tiedotusmateriaalin työstäminen aikakauslehdille, kirjastoille ym. ja Urantian Newsin venäjänkielisen painoksen toimittaminen. Toimiston myynti on ylittänyt odotuksemme, mikä on tehnyt venäjännöksestä toiseksi eniten myydyn käännöksen.

Yhdistynyt Kuningaskunta. Toimisto on luonut uuden verkkosivuston, mikä on lisännyt lukijakyselyjä. Toimisto osallistuu joka vuosi Lontoon kansainvälisille kirjamessuille, ja erilaisia muita markkinointitoimenpiteitä on saatettu alkuun. Oraalla olevaa lukijakuntaa on rohkaistu ja tuettu, ja se onkin hiljattain päättänyt ryhtyä perustamaan IUA:n paikallisyhdistystä.

VI. LUKIJAPALVELUT

"Dynaaminen" on paras sana kuvaamaan sitä kasvavaa kiinnostusta, joka kohdistuu Urantia-kirjaan. Sekä antaumukselliset kirjan opiskelijat että uudet palavissaan olevat lukijat ottavat yhä suuremmin joukoin yhteyttä Urantia-säätiöön. Lukijapalveluosastomme vastaa ennätysmäärään kyselyjä, opastaa lukijoita kysymyksissä, jotka koskevat tekstiä ja sen historiaa tai Urantia-säätiön roolia menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, sekä saattaa lukijoita yhteyteen toisten lukijoiden kanssa perustamaan opintoryhmiä, osallistumaan ryhmiin, yhteistilaisuuksiin ja konferensseihin.

Vuonna 2002 lisäsimme edelleen palveluamme espanjankieliselle maailmalle sekä lukijapalvelujen että kirjan jakelun alalla. Säätiön henkilökunta, edustajat ja eri lukijaryhmät toteuttivat sarjan yhteisponnistuksia Latinalaisen Amerikan maissa ja Espanjassa, ja näiden tuloksena yhä useammat hyötyvät toimintaohjelmistamme, joita ovat kirjan levitys kirjastoihin, sen levitys vankiloihin ja ilmaiskirjat, opintoryhmien perustaminen ja yhteyksien rakentaminen. Urantia-säätiö osallistui tänä vuonna "Expo Ser"-tapahtumaan, joka on kansainvälinen näyttely aiheinaan ruu­mis, mieli ja henki. Se houkutteli yleisökseen noin 15.000 henkilöä eri maista. Kirjamyynnin ja yhteyksien luon­nin kannalta tulokset olivat erinomaiset, ja sitä paitsi Urantia-säätiön johtokunta kutsuttiin esittämään yksi pääalustuksista.

VII. VERKKOSIVUSTO

Kautta maailman ihmiset käyttävät jostakin asiasta tietoa kaivatessaan ensimmäisenä tietolähteenään yhä enemmän internettiä. Urantia-säätiön verkkosivustot tarjoavat informaatiota englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, hollanniksi, suomeksi, koreaksi, venäjäksi, bulgariaksi ja indonesiaksi. Useimmat sivuillamme kävijät ovat ottamassa selvää Urantia-kirjasta. Pääverkkosivustomme ahkerimmin vieraillut sivut ovat "Urantia-kirjasta" sekä itse kirjan teksti, eritoten ensimmäiset viisi lukua, Aatami ja Eeva -luvut, Luciferin kapina -luvut ja ensimmäinen Jeesus-luvuista.

Nykyisin käyntejä on yli miljoona kuukaudessa. Useimmat lukijakyselyt tulevat verkkosivuston kautta. Kautta maailman tulee kyselyjä kirjan internetistä löytäneiltä uusilta lukijoilta. Espanjankielisillä sivuilla käy selaajia lähes yhtä paljon kuin englanninkielisillä sivuilla.

Useimmin esitetty kysymys kuuluu: "Kuka sen kirjoitti; miten se saatiin paperille?" Yleisin kommentti: "Tämä on muuttanut elämäni; kiitokset tekemästänne työstä."

Matteus-projekti

Urantian Newsin syysnumero 2002 sisälsi tietoa Matteus-projektin työstä sekä henkilöistä, jotka siihen osallistuvat. Melua pitämättä tämä ryhmä on yli neljän vuoden ajan kehitellyt laaja-alaista kampanjaa, jolla varmistetaan Urantia-säätiön kyky jatkaa tehtävänsä täyttämistä. Aivan kuten apostoli Matteus, joka sai tehtäväkseen hankkia varat Jeesuksen ja apostolien työn rahoittamiseen, Matteus-projekti on ottanut tehtäväkseen hankkia resurssit, jotka tarvitaan Urantia-säätiölle viidennen käänteentekevän ilmoituksen suhteen uskotun tehtävän tueksi. Muutaman viime vuoden ajan tämä ryhmä on rauhallisesti ja vakaasti ponnistellut tuota päämäärää kohti. Kysymyksessä on suurin Urantia-säätiön koskaan toteuttamista varainhankintatoimista.

Matteus-projektissa mukana olevat kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa. Lokakuussa pidetyssä tuloksellisessa kokouksessa he päättivät esittää entistä laajemmalle tukijapiirille kutsun tulla mukaan tähän tärkeään projektiin.

Suojelu

Olemme Urantian Newsissä ja Newsflashissä aika ajoin kertoneet Urantia-säätiön haasteena olevien kahden oikeustapauksen viimeisimmistä käänteistä: tekijänoikeusrikkomustapauksesta, joka koskee Urantia-kirjan lähes koko IV osan auktorisoimatonta painosta, ja johtokunnan jäsenen Kwan Choin erottamisen aiheuttamasta jutusta.

Varainhoito

VARAINHOIDON VUOSIKATSAUS

Varainhoitoasiat ovat jokaisen organisaation hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Samalla kun Urantia-säätiö tekee työtään, se pitää tiukasti silmällä myös taloustilannettaan. Urantia-säätiön rahoitus perustuu 90-%:isesti lahjoituksiin. Kaikkia myytyjä kirjoja tuetaan rahallisesti.

Urantia-säätiö on riippuvainen lahjoituksista, jotka tarjoavat kovasti tarpeellista tukea niille ohjelmille, joita tuotamme lukijoille ympäri maailmaa. Arvioimme vuosittain ohjelmiemme ja lukijoiden tarpeet laatimalla vuosibudjetin edellisen vuoden kokemusten pohjalta. Tämä vuosi ei poikkea muista, ja jotta saisitte asiasta selkeämmän kuvan, esitämme seuraavan tilannekatsauksen.

Sekä Urantia-säätiön rahastonhoitaja että sen talousjohtaja ovat viranomaisten hyväksymiä varainhoitaja. Urantia-säätiön varainhoito on alusta alkaen ollut riippumattomien ja virallisesti hyväksyttyjen tilintarkastustoimistojen toimittamien tarkastusten kohteena. Aiemmin tänä vuonna verovirasto suoritti Urantia-säätiössä täysimääräisen valvontatarkastuksen. Tällaiset veroviraston tarkastukset ovat kaikkein perinpohjaisimpia voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tarkastuksia. Urantia-säätiö selviytyi tästä veroviraston tiukimmasta tarkastuksesta, joka kohdistui vuosiin 1998, 1999 ja 2000. Kopio Urantia-säätiön tarkastetuista tilinpäätöksistä vuosilta 1999 ja 2000 on pyynnöstä saatavilla. Vuoden 2001 tarkastettu tilinpäätös on saatavilla vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

2001 - Joulukuun 31. päivänä 2001 päättyneenä vuonna Urantia-säätiö sai lahjoituksista ja kirjamyynnistä tuloja vähän yli 1,8 miljoonaa dollaria. Varat käytettiin erilaisiin toimintaohjelmiin, mm. kirjamyyntiin, kään­nöksiin ja yhteyksien rakentamiseen. Vuonna 2001 painatettiin Urantia-kirjan venäjännös yhdessä englannin- ja espanjankielisen kirjan kanssa, ja kustannukset olivat yli 350.000 dollaria. Käännösohjelman puitteissa vuonna 2001 tehtiin työtä yhdentoista käännöksen parissa kustannusten ollessa yli 200.000 dollaria. Yhteyksienrakentamisohjelma rahoitti IUA:ta ja sen eri toimintoja 50.000 dollarilla, ohjelman piiriin kuu­luvat myös uutiskirjeiden painatus ja postitus sekä nuorisoryhmien, toimistojen ja edustajien avustaminen kautta maailman. Ohjelman kokonaiskulut olivat vähän alle 250.000 dollaria. Lisäksi kirjoja annettiin kirjastoille ja lahjoitettiin muille, menoerän ollessa 46.000 dollaria. Noin 97.000 dollaria käytettiin Chicagon toimistorakennuksen ylläpitoon.

2002 - Vuoden 2002 tuloiksi arvioimme noin 1,3 miljoonaa dollaria. Lahjoituksista ja kirjamyynnistä kertyy miljoona. Varojen käyttö tapahtuu edelleen ohjelmapohjalla. Vuoden 2002 aikana painatettiin klassinen kirja sekä englannin- ja espanjankieliset laitokset. Vuonna 2002 pelkät painatuskulut nousevat 210.000 dollariin. Meneillään on kymmenen käännöstä, joiden vuosikulut nousevat yli 225.000 dollariin. Yhteyksienrakennusohjelma rahoitti edelleen IUA:ta ja sen toimintoja suunnilleen viimevuotisella määrällä eli 50.000 dollarilla. Urantian Newsiä ja Newsflashiä painetaan ja postitetaan edelleen. Rahoitusta ohjattiin toimistojen ja edustajien tukemiseen sekä nuorisotoimintaan noin 56.000 dollaria. Lahjakirjojen jakeluun liittyvät kulut nousivat vähän yli 35.000 dollariin, ja rakennusta pidettiin kunnossa noin 80.000 dollarilla.

2003 - Johtokunta on hyväksynyt tulevalle vuodelle perin niukan budjetin. Odotamme lahjoituksista, sijoituksista ja kirjamyynnistä kertyvän tuloja noin 1,7 miljoonaa. Arvelemme tarvitsevamme hieman yli 150.000 dollaria kirjamyyntiohjelmaan eli markkinointiin, kirjamessuihin, lähetys- ja varastointikuluihin sekä muihin kirjamyynnin kuluihin. Arvioimme painatuskustannuksiksi noin 140.000 dollaria; summalla katetaan venäjän- ja englanninkielinen kirja ja seitsemän muun käännöksen näytekappale- ja CD-painatukset. Käännösohjelmaan tarvitaan vähintään 150.000 dollaria, jotta kiinan-, japanin-, espanjan-, farsin- ja muunkieliset käännöstyöt jatkuisivat. Yhteyksienrakennusohjelmamme rahoittaa edelleen IUA:ta 20.000 dollarilla; ohjelmalla rahoitetaan myösNewsfashin ja Urantian Newsin painatus ja postitus, samoin toimistot ja edustajat sekä nuorisotoiminta kautta maailman. Vuonna 2003 ohjelman kokonaiskulujen arvellaan olevan yli 200.000 dollaria. Lahjakirjoja jaetaan edelleen asianomaisen ohjelman puitteissa arviolta 45.000 dollarin arvosta. Rakennuksen ylläpitoon ja korjauksiin tarvitaan taas noin 85.000 dollaria.

Osakemarkkinoiden voimakas laskusuunta ei ole vaikuttanut Urantia-säätiöön yhtä ankarasti kuin vastaavanlaisiin muihin järjestöihin. Northern Trust Bankin avulla säätiö on hoitanut perusrahastoaan erittäin varovaisesti. Perusrahaston arvo nousi vuoden 2002 kolmannen neljänneksen tilanteella mitattuna itse asiassa 2,1 %. Muulta osin Urantia-säätiön sijoitussalkku koostuu sijoituksista raaka-ainepörssiin; asianomainen lahjoittaja on määrännyt tällaisesta rajoittumisesta hyödykesalkkuun. Vuoden 2002 kolmannen neljänneksen tilanteella mitattuna salkun arvo oli noussut 8,3 %.

Kuten huomaatte, yritämme parhaamme sopeutuaksemme tilanteeseen, jossa nyt olemme. Ja uskomme, että asiainhoitomme on kunnollista. Jatkuva tukenne on korvaamatonta ja suuresti arvostettua.

Lopuksi

Tarkastellessamme planeettamme nykyistä ahdinkoa ymmärrämme, että taivallettavana on vielä pitkä matka ennen kuin astumme valon ja elämän aikakauteen. Tiedämme kuitenkin, että[e]voluutio saattaa olla hidasta, mutta se on erehtymättömän tehokasta.[957:2] Tarkastellessamme sitä, mitä meillä nyt on, näyttää selvältä, että taloudellista tulosta tavoittelemattoman säätiön luominen, säätiön joka omistautuu tekstin säilyttämiseen koskemattomana ja joka on sitoutunut opetusten levittämiseen, oli erinomaisen kaukonäköinen ratkaisu.

Toimiiko se? Kaikista matkalla kohdatuista esteistä huo­limatta uskomme sen toimivan. Viidenkymmenenkahden vuoden jälkeenkin olemme erittäin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta edelleen terve ja vieläpä voimistuva organisaatio.

Toisinaan lukijat luulevat, että Urantia-säätiö on suuri, varakas organisaatio. Se on kuitenkin kaukana totuudesta. Kysymyksessä on pieni säätiö, joka on olemassa vain lukijoiden anteliaisuuden turvin. Sen missio vain on suuri. Useimmissa kaupungeissa toimii lukuisia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka ovat taloudellisessa mielessä paljon Urantia-säätiötä turvatumpia. Me toimimme silti johdonmukaisesti edistääksemme kehkeytyvää kosmista, filosofista ja uskonnollista tietoisuutta kautta maailman.

Kukaan ei ole luvannut, että tämä työ olisi helppoa, ja moni lujakin ihminen on sortunut tien sivuun. Kukaan meistä ei ole täydellinen, niin ei myöskään ole mikään instituutio. "Hedelmistään te heidät tunnette", ja toivomme, että Urantia-säätiön viime vuosien  aikaansaannokset puhuvat puolestaan. Olemme kiitollisia teille kaikille, jotka olette olleet lojaaleja ja vankkoja ohjelmiemme tukijoita, ja toivotamme tervetulleiksi ne teistä, jotka ovat kanssamme antamassa panoksensa asialle, jonka uskomme olevan tärkein voima maailman muuttamisessa. Kiitoksia etukäteen tuestanne. Toivomme, että vuodenlopun juhla-aikanne on riemullinen.

Jatkuvissa pyrkimyksissämme hallinnollisten palvelujemme parantamiseksi meitä inspiroivat Urantia-kirjan opetukset:

Noustessanne Paratiisia kohti opitte yhä selvemmin, että universumin hallinnon monet ongelmalliset yksityiskohdat ovat käsitettävissä vasta, kun on hankittu enemmän kokemuksellista kapasiteettia ja saatu lisää hengellistä ymmärrystä. Kosminen viisaus on kosmisten tilanteiden ymmärtämisen edellytys. [620:2]

Jos teillä on hyviä ideoita, jos mielenne on täynnä parempia hoitomenetelmiä mitä tahansa universumin toimikenttään kuuluvaa osa-aluetta ajatellen, ei ole epäilystäkään, ettettekö tulevina aikoina saisi tilaisuutta esittää niitä kumppaneillenne ja virkatovereillenne. [734:4]

Vilpittömästi teidän

Urantia-säätiön johtokunta

K. Richard Keeler 
E. Kwan Choi 
F. Gard Jameson 
Georges Michelson-Dupont 
Mo Siegel

Urantia-säätiön henkilökunta

Tonia Baney 
Steven Baney 
Víctor García Bory 
Catherine Jones 
Lisa Jones 
Seppo Kanerva 
Marcia Lansu 
Jay Peregrine 
Sheila Schneider 
Kathleen Swadling 
Matthew Viglione 
Mindy Williams 
James Woodward

Sivutoimistojen hoitajat

Christine Baussain 
Richard Doré 
Kassandra Jansen 
Nathen Jansen 
Vitali Kondratjev 
Chris Moseley 
Tina Moseley 
Colette Pelletier 
Kristina Siikala 
Pekka Siikala 
Trevor Swadling

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään