Presidentin Viesti

Tulostettava versioTulostettava versio
Richard Keeler

Lähettäessämme tätä viestiä monille ystävillemme ja tukijoillemme ympäri maailmaa elämme koettelemusten ja kärsimysten aikoja.

Siitä huolimatta, että terrori ja sota hallitsevat lehtien, radion ja television tarjontaa, meidän tulee Urantia-kirjan lukijoina pitää iäti yllä horjumatonta rohkeutta, uskoa, toivoa sekä rakkautta Jumalaa ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Ja meidän tulee olla hyvillä mielin.

Muistakaamme, että se mikä tekee OTSIKOITA, on etusivulla, mutta se, mikä tekee HISTORIAA, on usein takasivulla - tai ei sanomalehdessä ollenkaan.

Minulla on sielun varmuus siitä, että me, jotka julkaisemme, käännämme, varjelemme, opiskelemme ja levitämme Urantia-kirjaa, teemme historiaa tällä sotaan väsyneellä planeetalla. Jeesus sanoi:"Ja tekivät kanssaihmisenne tämän päivän maailmaa johtaessaan mitä kömmähdyksiä hyvänsä, teille julistamani evankeliumi on jonakin tulevana aikana vielä hallitseva tätä samaa maailmaa. Ihmisen edistymisen perimmäinen päämäärä on Jumalan isyyden kunnioittava tunnustaminen ja ihmisten veljeyden rakastava toteuttaminen." [1608:1]

Urantia-kirjan lukijoittemme urhea ja laajeneva piiri pitäytyy ajattomaan varmuuteen siitä, että rauha on vielä jonakin päivänä vallitseva ja että Jumala käy kanssamme ja sisimmässämme jokaisen myrskyn ja rajuilman läpi. Sillä Jumalassa me elämme ja liikumme ja olemme.

Koska meitä vahvistaa korkeampi ymmärrys siitä ylimaallisesta tehtävästä, jonka Jumala on eteemme asettanut, kohdistakaamme nyt huomiomme niihin päivän muihin asioihin, jotka vaativat toimiamme.

*

Kesäkuussa oklahomalaisvalamiehistö julisti Urantia-kirjantekijänoikeuksien voimassaolon pidennyksen pätemättömäksi. Päätös on mielestämme väärä ja perustuu tosiasioiden ja lain väärinkäsittämiseen. Kysymys Urantia-säätiön Urantia-kirjaankohdistuvista tekijänoikeuksista on kaikkea muuta kuin ratkaistu. Tiedotamme teille asian edistymisestä.

Historioitsija Arnold Toynbee selvitti ihmisen kaiken toiminnan koostuvan kahdesta prosessista: haasteesta ja siihen vastaamisesta. Hän uskoi yksilöiden, organisaatioiden ja kansakuntien saavuttavan parhaat tuloksensa kohdatessaan vaikeuksia ja vastatessaan mahtaviin haasteisiin - ei silloin kun on helppoa.

Tämä hetki on monille Urantia-kirjan lukijoille juuri tuollaisen haasteen hetki. Nouskaamme uskomme, toivomme ja rakkautemme ylimpiin korkeuksiin haasteeseen vastatessamme.

Ajattelepa seuraavaa: Urantia-säätiö valtuutettiin pitämään Urantia-kirjan teksti pysyvästi koskemattomana. Olettakaamme, että planeetallamme vieraileva opiskelija kysyy: "Millä keinoin kirjoitettu teksti pidetään Urantialla koskemattomana?" Vaikka puhuisit maailman jokaisen julkaisualan asiantuntijan kanssa, vastaus olisi aina sama: Tekijänoikeuksin.

Urantia-säätiö on vuodesta 1955 saakka käyttänyt hyväkseen kansainvälistä tekijänoikeuslakia täyttäessään velvoitettaan julkaista, kääntää ja suojella viidettä käänteentekevää ilmoitusta. Onko toimeksianto vaikea? Tietenkin! Mutta nouskaamme ylimpiin korkeuksiimme tähän haasteeseen vastatessamme.

Kohdasta 1192:0 luemme, että sisimmässämme elävää Isän henkeä kiinnostaa tehdä elämästämme kohtuullisen vaikean ja hankalan, jotta päätöksenteko saa virikkeitä ja siihen tarjoutuu yhä uusia tilaisuuksia, ja kohdassa 1521:1 luemme, että Jeesus valitsi tien, joka oli luonnonmukaisin, tavallisin, vaikein ja vaivalloisin.

Kohdasta 1705:2 luemme seuraavan hämmästyttävän toteamuksen: Jeesuksen innokkaiden ja julkisten seuraajien lukumäärä, joka yksin Galileassa nousi yli viidenkymmenentuhannen, supistui vajaassa kuukaudessa niin, ettei se ollut enää viittäsataakaan. Jeesus menetti 99 % "julkisista ja innokkaista seuraajistaan" yhden ainoan kuukauden kuluessa! Mutta hänen ajamansa asia huipentui viime kädessä kuitenkin urheaksi hengen voitoksi, eikä maailma ole sitä unohtanut!

Ihmisen historian kuluessa on sattunut monta kertaa, että kansakunta on hävinnyt taistelun, mutta on lopulta voittanut sodan. Urantia-säätiön johtokunta ja henkilökunta ovat kuluneina vuosina kokeneet kerran toisensa jälkeen takaiskuja, mutta ovat lopulta korjanneet voiton ponnistuksissaan julkaista, kääntää ja suojellaUrantia-kirjan teksti sellaisten jopa hyvää tarkoittavien ihmisten vääristelyiltä ja vehkeilyiltä, jotka haluaisivat silpoa viidennen käänteentekevän ilmoituksen tai muokata sitä.

Sitten kun tekijänoikeudet todellakin vuonna 2050 umpeutuvat, Urantia-säätiö tulee edelleenkin käyttämään rekisteröimiään merkkejä osoittaakseen, mikä on Urantia-kirjan alkuperäinen teksti, niillekin, jotka eivät ole vielä edes syntyneet. Vuodesta 1955 lähtien Urantia-säätiö on ollut se organisaatio, joka on uskollisesti ladottanut, oikolukenut, painattanut, käännättänyt ja levittänyt ihmiskunnalle annettua viidettä aikakautista ilmoitusta.

Olemme kaikki suuressa kiitollisuuden velassa niille miehille ja naisille, jotka ovat edeltäneet meitä johtokunnan ja henkilökunnan jäseninä ja tämän suuren ilmoituksen varjelijoina. Älkäämme koskaan unohtako, mitä he ovat tehneet hyväksemme. He ovat toden totta antaneet "elämänsä, omaisuutensa ja pyhän kunniansa" tälle asialle.

Antakaamme itse kukin vuorollamme Urantia-säätiölle moraalinen tukemme, hengellinen tukemme ja taloudellinen tukemme voidaksemme näin yhdessä työskennellen tuoda hengellisen renessanssin tälle planeetalle.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään