Käännökset

...
Tulostettava versioTulostettava versio

Miksi pitäisi kääntää?

Unelmoimme kaikki paremmasta maailmasta. Unelmiemme maailma kuvaillaan Urantia-kirjassa maailmaksi, jossa ihmiset sallivat Jumalan valtakunnan hallita sydämessään. Se on maailma, jonka todellisuutena on rakkaus ja keskinäinen kunnioitus; jossa epäitsekäs palvelemisenhalu määrää, mitä ihmiset tekevät. Urantia-kirja luo näyttämön tämän unelman muuttua todeksi.

Monet ihmiset elävät maailman eri puolilla nykyisin hengellisessä nälässä. Meille, jotka olemme eri kielillä tietoisia näistä opetuksista, on annettu erityinen tilaisuus opastaa kanssaihmisemme tämän tiedon luomaan uuteen valoon, ensin sillä, että olemme heihin henkilökohtaisesti ja rakastavalla tavalla yhteydessä, toiseksi kertomalla heille Urantia-kirjan opetuksista ja kolmanneksi tarjoamalla Urantia-kirjaan sisältyvä ilmoitus heille lyhentämättömänä ja heidän omalla kielellään.

Urantia-säätiöllä on Säätiöjulistuksen nojalla velvollisuus suojella englanninkielisen tekstin koskemattomuutta ja kään-nättää se muille kielille. Tämä velvoite perustuu ilmoittajien toimeksiantoon sellaisena kuin se luettiin Foorumille vuonna 1951:

Teidän tulee oppia hallitsemaan sieluanne kärsivällisyydessä. Olette tekemisissä totuudenilmoituksen kanssa, joka kuuluu osana tämän maailman luonnolliseen uskonnon kehitykseen. Liian nopea kasvu olisi itsetuhoista. Kirja annetaan niille, jotka ovat sen suhteen valmiita, kauan ennen kuin se alkaa vaikuttaa maailmanlaajuisesti. On muodostettava tuhansittain opintoryhmiä ja kirja täytyy kääntää monille kielille. Niin menetellen kirja sattuu otolliseen aikaan sitten, kun taistelu ihmisen vapahduksesta on lopullisesti voitettu ja maailmasta on taas kerran tehty turvallinen paikka Jeesuksen evankeliumille ja ihmiskunnan vapaudelle.

Vuonna 1955, kun The Urantia Book julkaistiin, vain 8 % tämän planeetan asukkaista eli vain englannintaitoiset saattoivat potentiaalisesti nauttia sen opetuksista. Nyt, kun saatavilla on kuusi käännöstä, yli 22 %:lla väestöstä on mahdollisuus tutustua näihin opetuksiin omalla kielellään.

Urantia-säätiö tukee parhaillaan kuuttatoista käännösprojektia. Kun ne on saatu valmiiksi, yli puolella maailman väestöstä on tilaisuus tutustua Urantia-kirjan opetuksiin äidinkielellään.

Saatavilla olevat käännökset

1962. Ranskannos eli La Cosmogonie d'Urantia julkaistiin. Teoksen tarkistettu laitos, Le Livre d'Urantia, julkaistiin vuonna 1994. Vuoden 1962 jälkeen on levitetty noin 65.000 Le Livren kappaletta.

1993. Kaksi käännöstä julkaistiin samana kesäkuun päivänä vuonna 1993: suomenkielinen Urantia-kirja ja espanjankielinen El libro de Urantia. Tähän mennessä suomenkielistä kirjaa on 8000 kappaleen painoksesta myyty ja levitetty noin 5700 kappaletta. El libron osalta on kerrottavissa, että kovakantisia kirjoja on painettu 10.000 ja pehmeäkantisia 65.000 kappaletta, joista 62.000 kappaletta on levitetty Amerikan mantereilla kaikkialle ja lisäksi Eurooppaan ja Afrikkaan.

1997. Tänäkin vuonna painettiin ja julkaistiin kaksi uutta käännöstä: venäjännös ja hollanninnos. Venäjännöksen ensimmäinen 5000 kappaleen painos on levitetty ja toinen painos julkaistiin vuoden 2001 alkupuolella. Hollanninnoksen ensimmäinen painos oli 5000 kappaletta.

2000. Koreannos julkaistiin tammikuussa 2000. Koreankielinen laitos on merkittävä saavutus siinäkin mielessä, että se on ensimmäinen käännös muulle kuin eurooppalaiselle kielelle.

Meneillään olevat käännöshankkeet

Noin 70 antaumuksellista kääntäjää ja ilmoituksen opiskelijaa työskentelee parhaillaan eri käännösten parissa. Heitä pitävät työn touhussa myös Urantian Newsin, IUA Journalin, verkkosivutekstien sekä säätiön ja IUA:n muiden tiedotteiden käännökset. Meneillään ovat seuraavat käännösprojektit:

Italia. Italiannoksemme on ollut tekeillä 1980-luvun loppupuolelta saakka. Työ on lopullisessa tarkistus- ja viimeistelyvaiheessaan.

Saksa. Käännöshanke on ollut meneillään vuodesta 1988 saakka. Ensimmäinen luonnos valmistui joulukuussa 2000. Teos on viimeistelyvaiheessa.

Arabia. Arabiankielisestä käännöksestä tuli totta vuoden 1992 lopulla erään Kanadassa asuvan henkilön toimin. Hän luovutti alustavan luonnoksensa Urantia-säätiölle lokakuussa 1997. Tuolloin alkanut teoksen tarkistus jatkuu.

Ruotsi. Työ ruotsinnoksen parissa on ollut käynnissä Suomessa vuodesta 1993 lähtien. Koko kirja on jo käännetty ja tarkistettukin muutamaan kertaan. Tarkistuskertojen monilukuisuus on perin tavallisia. Tarkistajan kuoleman johdosta työ keskeytyi väliaikaisesti toukokuussa 2001.

Viro. Vironkielinen projekti pantiin alulle Jeesuksen 2000:ntena syntymäpäivänä, 21.8.1994. Käännöstä on tarkistettu ja korjattu monta kertaa. Loppuhionta on menossa.

Liettua. Liettuankielinen käännös on käynyt läpi monta tarkistus- ja korjausvaihetta ja viimeistely on menossa.

Portugali. Vuonna 1995 Brasiliassa aloitettu portugalinkielinen käännöshanke on ensimmäisen luonnoksen osalta valmis. Ensimmäistä luonnosta kääntäessään kääntäjätiimi on samalla korjaillut ja tarkistanut aikaisempia lukuja. Menossa on seitsemäs ja viimeinen hionta- ja tarkistusvaihe.

Romania. Romaniankielinen käännöstyö, joka suoritetaan osaksi Romaniassa ja osaksi Yhdysvalloissa, pantiin alulle vuonna 1997. Kääntäjät arvioivat ensimmäisen, koko kirjan kattavan luonnoksen valmistuvan vuoden 2001 loppuun mennessä.

Puola. Kääntäjätiimi on työskennellyt puolankielisen käännöksen parissa Australiassa kesäkuusta 1998 lähtien. Kirjasta on käännetty noin kaksi kolmasosaa ensimmäisen luonnoksen tasolla, ja teoksen tarkistus- ja hiontatyö on alkanut.

Indonesia. Indonesiankielinen käännösprojekti virallistettiin kesällä 1999. Indonesiankielisestä käännöksestä on ensimmäisen luonnoksen tasolla valmiina noin 50 lukua.

Farsi. Työ farsin- eli persiankielisen käännöksen aikaansaamiseksi alkoi huhtikuussa 2000. Tiimi, jonka jäseniä asuu sekä Yhdysvalloissa että Iranissa, on kääntänyt noin 20 lukua farsin kielelle, ja samat luvut on jo kertaalleen myös tarkistettu.

Kreikka. Kreikaksi kääntävä tiimi valtuutettiin ryhtymään kreikankielisen projektin toteuttamiseen heinäkuun alkupuolella 2000, ja jo toukokuussa 2001 oli valmiina koko kreikannoksen ensimmäinen luonnos. Kreikankielisen laitoksen viimeistely- ja tarkistustyö on meneillään.

Japani. Japaninkielinen projektimme on ottamassa ensi askeleitaan. Ensimmäiset luvut on käännetty ja työ etenee. Japaniksi kääntäminen on japanin kielen kirjoitusjärjestelmästä johtuen erityisen vaikeaa ja aikaa vievää.

Kiina. Kiinankielien käännöshankkeemme on sekin alkuvaiheessaan. Kiinankielinen kääntäjätiimi on koossa ja työskentelee Kiinassa. Työn vaikeudesta johtuen kiinankielinen projekti vaatii valmistuakseen huomattavan paljon aikaa.

Bulgaria. Urantia-kirjan bulgariaksi kääntävä tiimi on muodostettu vasta äskettäin.

Odotuslistalla

Asiaa koskevien kyselyjen määrästä päätellen meillä tulee kohdakkoin olemaan käännöshankkeet myös unkarin, hindin ja ukrainan kielelle.

Jotkin mainituista käännöshankkeista ovat yksityishenkilöiden tai IUA:n kansallisten tai paikallisyhdistysten rahoittamia. Yksi Yhdysvaltain yhdistyksistä on ottanut kiinankielisen projektin hankkeeksi, jota se haluaa tukea.

Toimitpa yksityishenkilönä tai organisaationa Urantia-säätiö kutsuu sinua ja teitä ryhtymään käännöksen kummiksi. Se ei tarkoita, että odottaisimme sinun rahoittavan koko hankkeen yksinäsi. Sen sijaan se tarkoittaa, että sinä henkilökohtaisesti tai organisaatiosi teette lahjoituksia valitsemanne projektin hyväksi.

Mikäli päätät ryhtyä jonkin käännöksen kummiksi, ota yhteyttä lähimpään toimistoomme.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään