Henkilökuntamuutoksia

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-säätiön henkilökuntaan kuuluu nyt kaksi uutta jäsentä.Linda Jensen, syntyperäinen chicagolainen, on vastuussa kirja- ja muiden tuotteiden tilausten käsittelystä, laskujen kirjoittamisesta ja yhteistyöstä postitusosaston kanssa niin, että kaikki asiakkaat saavat joutuisaa ja täsmällistä palvelua. Linda toimii myös kirjanpitoapulaisena ja puhelinvaihteen hoitajana.

Matt Viglione tuli Chicagoon Pennsylvanian kautta. Hänen tietokonealan asiantuntemuksestaan on suuri hyöty useiden osastojen päivittäisissä toiminnoissa samoin kuin kirjojen formatoinnin kaltaisissa erikoistehtävissä. Matt toimii säätiön koko Chicagossa ja muualla maailmassa palvelevan henkilökunnan yleisavustajana. Olemme onnekkaita saatuamme hänen monipuoliset taitonsa käyttöömme. Matilla on arvosana Ranskan kirjallisuudessa, mistä johtuen hänestä on erittäin suuri apu ranskankielisessä yhteydenpidossamme.

Jay Peregrine palasi täysipäiväiseen henkilökuntaan Urantia-säätiön verkkomestariksi ja informaatiotekniikasta vastaavaksi. Verkkotoimintojen dramaattinen kasvu ja tietokoneisiin liittyvä toimistorutiini vaativat Jayltä täysimääräistä paneutumista. Jay auttaa silti myös muissa asioissa.

Lynn Prentice lähti Chicagosta toimiakseen Urantiaan liittyvissä asioissa perhepiiristä Missourista käsin. Hän on verrattomaksi avuksi Zebedee Guildille, joka järjestää tänä vuonna Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen konferenssin Kansas Cityn lähellä. Lynnin aikaisemmin Urantia-säätiössä hoitamat tehtävät on siirretty henkilökunnan muille jäsenille siten, että Jay Peregrine astui hänen tilalleen koordinoimaan Matteus-projektia. Olemme Lynnille erittäin kiitollisia siitä työstä, jonka hän teki julkaisutoiminnan ja yleisösuhteiden alalla. Hänen avullaan luodut standardit tulevat hyödyttämään säätiön toimintoja pitkälle tulevaisuuteen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään