Mikä on ihmisten veljeskunta?

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio
Cosmos Flower Field

Ihmisten veljeys perustuu siihen, että Jumala on isä. ~ Urantia-kirja, 134:4.1 (1486.4)

Ihmisten välinen veljeys perustuu loppujen lopuksi siihen, että Jumala tunnustetaan isäksi. Joutuisin tapa ihmisten veljeyden toteuttamiseksi Urantialla on nykyisen ihmiskunnan hengellisen muodonmuutoksen aikaansaaminen. ~ Urantia-kirja, 52:6.7 (598.2)

Isyys on se sukulaisuussuhde, josta järkeilyn kautta päädymme veljeyden tiedostamiseen. ~ Urantia-kirja, 16:9.14 (196.10)

Ihmisen edistymisen perimmäinen päämäärä on Jumalan isyyden kunnioittava tunnustaminen ja ihmisten veljeyden rakastava toteuttaminen. ~ Urantia-kirja, 143:1.4 (1608.1)

Jospa vain jokaisesta kuolevaisesta voisi tulla dynaamisen kiintymyksen keskus, niin tämä hyvänlaatuinen rakkauden virus ottaisi kohta kokonaan valtaansa ihmiskunnan tunnekylläisten emootioiden virran sellaisessa laajuudessa, että rakkaus sulkisi sisäänsä koko sivilisaation, ja se merkitsisi, että ihmisten veljeys on toteutunut. ~ Urantia-kirja, 100:4:6 (1098.3)

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään