Kuka on Jeesus?

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Jeesus on se ihmisen hahmossa oleva hengellinen linssi, joka tekee aineelliselle luodulle näkyväksi Hänet, joka on näkymätön. Hän on teidän vanhempi veljenne, joka lihallisessa hahmossa tekee teille tunnetuksi infiniittisin ominaisuuksin varustetun Olennon, jota eivät edes taivaalliset varusjoukot voi olettaa täysin ymmärtävänsä. ~ Urantia-kirja, 169:4.13 (1857.4)

Jeesus on todellakin pelastaja siinä mielessä, että hänen elämänsä ja kuolemansa voittavat ihmisiä hyvyyden ja vanhurskaan eloonjäämisen puolelle. Jeesus rakastaa ihmisiä niin paljon, että hänen rakkautensa herättää ihmissydämessä rakkauden vastakaiun. ~ Urantia-kirja, 188:5.2 (2018.1)

Jeesus on uusi ja elävä tie ihmisestä Jumalaksi, osittaisesta täydelliseksi, maisesta taivaalliseksi, ajallisuudesta ikuisuuteen. ~ Urantia-kirja, 129:4.7 (1425.6)

Minä olen elämän leipä.
Minä olen elävä vesi.
Minä olen maailman valo.
Minä olen kaikkien aikakausien kaipaus.
Minä olen avoin ovi ikuiseen pelastukseen.
Minä olen päättymättömän elämän todellisuus.
Minä olen hyvä paimen.
Minä olen tie loputtomaan täydellisyyteen.
Minä olen kuolleistaherääminen ja elämä.
Minä olen ikuisen eloonjäämisen salaisuus.
Minä olen tie, totuus ja elämä.
Minä olen finiittisten lasteni infiniittinen Isä.
Minä olen oikea viinipuu, te olette oksat.
Minä olen kaikkien toivo, jotka tuntevat elävän totuuden.
Minä olen elävä silta maailmasta toiseen.
Minä olen elävä yhdysside ajallisuuden ja ikuisuuden välillä.
~ Urantia-kirja, 182:1.10 (1965.4)

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään