Ще отида ли в Рая?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
Sunny Dawn Field

Ключовете за Царството небесно са: честност, повече честност и още повече честност. Тези ключове ги има всеки човек. ~ Книгата Урантия, 9:4:14 (435.7)

Тук вие ще започнете от това, на което сте се спрели там. ~ Книгата Урантия, 47:3.7 (533.5)

Иисус казал: „В дома на Моя Отец има много жилища.“ ~ Книгата Урантия, 30:4:17 (341.7)

В този вид, в който думата „небе“ се използва на Урантия, то понякога означава тези седем обителски свята, първият от които се нарича “първото небе”, и така — до седмото. ~ Книгата Урантия, 15:7.5 (174.5)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.