Кой е Исус?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Иисус е духовна призма в облика на човек, което позволява на материалните създания да видят Невидимия. Той е вашият по-голям брат, който, пребивавайки в плът, ви запознава със Същество, Чиито безкрайни атрибути са докрай непонятни даже на небесното войнство. ~ Книгата Урантия, 169:4.13 (1857.4)

Иисус е истински спасител в този смисъл, че благодарение на неговия живот и смърт хората действително стигат до добродетелта и праведното спасение. Иисус обича хората толкова много, че неговата любов пробужда в човешкото сърце ответна любов. ~ Книгата Урантия, 188:5.2 (2018.1)

Иисус е новият жив път от човека към Бога, от частичното до съвършеното, от земното до небесното, от времето до вечността. ~ Книгата Урантия, 129:4.7 (1425.6)

Аз съм хлябът на живота.
Аз съм живата вода.
Аз съм светлината на света.
Аз съм желанието на всички векове.
Аз съм отворената врата към вечното спасение.
Аз съм реалността на безкрайния живот
Аз съм добрият пастир.
Аз съм пътят на безкрайното съвършенство.
Аз съм възкресението и животът.
Аз съм тайната на вечното спасение.
Аз съм пътят, истината и животът.
Аз съм безкрайният Баща на моите крайни деца.
Аз съм истинска даваща вино лоза, а вие сте клонките.
Аз съм надеждата за всички, които са познали живата истина.
Аз съм живият мост от единия свят до другия.
Аз съм живата връзка между времето и вечността.
~ Книгата Урантия, 182:1.10 (1965.4)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.