Какво означава да бъдеш спасен?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
orange flower under blue sky

С любовта на Бога и Неговата милост ще получим спасение. ~ Книгата Урантия, 131:1:7 (1443.3)

Затова „всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен“, „тъй като Той великодушно помилва“. ~ Книгата Урантия, 2:4:1 (38.1)

Вярата ви оправдава; вярата ви спасява; и същата тази вяра вечно ви движи по пътя на постепенното придобиване на божествено съвършенство. ~ Книгата Урантия, 150:5:3 (1682.5)

Човешкото спасение е реално; то е основано върху две реалности, които могат да се постигнат с вярата на създанието и с това да ги направят част от индивидуалния човешки опит: фактът на бащинството на Бога и произтичащата от него истина — братството между хората. ~ Книгата Урантия, 188:4:13 (2017.8)

Когато знаете, че сте спасени от вярата, вие действително сте в мир с Бога. И на всички, които следват пътя на този небесен свят, е съдено да бъдат причислени към вечното служене на неизменно еволюиращите синове на вечния Бог. ~ Книгата Урантия, 143:2:6 (1610.1)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.