Какво е душата?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
Sunset over the ocean with tropical palm trees

От самото си зараждане душата е реална ; тя притежава свойства на космическо безсмъртие. ~ Книгата Урантия, 16:9.2 (195.8)

Божественият дух пристига едновременно с първото нравствено действие на човешкия разум, което ознаменува раждането на душата. ~ Книгата Урантия, 133:6.5 (1478.4)

Всички развиващи своята душа хора са в буквалния смисъл еволюционни синове на Бога-Баща и Бога-Майка — Висшето Същество. Но дотогава, докато смъртният човек не осъзнае това божествено наследство в своята душа, неговата увереност в родството с Божеството трябва да се въплъщава във вярата. ~ Книгата Урантия, 117:6.8 (1289.1)

Продължаването на живота на смъртните създания е изцяло основано на създаването в смъртния разум на безсмъртна душа. ~ Книгата Урантия, 36:6.5 (404.3)

Вечното съхраняване на личността зависи изцяло от избора, направен от смъртния разум, чиито решения определят потенциала за съхраняване на безсмъртната душа. Когато разумът вярва в Бога, а душата го познава, и когато — с помощта на Настройчика, и душата, и разумът жадуват Бога, тогава продължаването на живота е осигурено. ~ Книгата Урантия, 5:5.13 (69.8)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.