Какво е Царството небесно?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат

Небесното царство не е нито социален, нито икономически принос; то представлява изключително духовно братство на позналите Бога индивиди. Разбира се, такова братство само по себе си е нов и удивителен социален феномен, който влече след себе си поразителни политически и икономически последствия. ~ Книгата Урантия, 99:3.2 (1088.3)

Царството небесно не е нито материално, нито чисто интелектуално; то е духовна взаимосвързаност между Бога и човека. ~ Книгата Урантия, 134:4:2 (1486.5)

Бог е Дух и Бог дава частица от Своя Дух за вселяване в сърцето на човека. В духовно отношение всички хора са равни. Царството небесно не знае касти, класи, социални нива и икономически групи. Всички вие сте братя. ~ Книгата Урантия, 134:4.7 (1487.4)

Ключовете за Царството небесно са: честност, повече честност и още повече честност. Върховният нравствен избор е изборът на върховната възможна ценност и винаги, във всяка и във всички сфери, се заключава в изпълнението на Божията воля. ~ Книгата Урантия, 39:4.14 (435.7)

“Йоан се яви с проповед за покаяние, за да ви подготви за Царството; сега дойдох аз, за да провъзглася вярата — дара Божий, като отплата за встъпване в Царството небесно. Само едната вяра в това, че моят Отец ви обича с безкрайна любов, е достатъчна, за да влезете в Царството Божие.” ~ Исус, Книгата Урантия, 137:8:17 (1537.4)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.