Каква е стойността на семейния живот?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
Flowers

Почти всичко, което има непреходна ценност за цивилизацията, води своето начало от семейството. Семейството беше първата миролюбива група: мъжът и жената се учеха да разрешават своите противоречия и едновременно приучваха към мирни занятия своите деца. ~ Книгата Урантия, 68:2:8 (765.5)

Докато религиозните, обществени и образователни институти са необходими за запазването на културната еволюция, главен двигател е семейството. Голяма част от най-необходимото в живота детето усвоява в своето семейство и от съседите. ~ Книгата Урантия, 82:0:2 (913.2)

Семейството — това е русло, по което реката на културата и знанието тече от едно поколение към друго. ~ Книгата Урантия, 84:0:2 (931.2)

Семейството е основна клетка за възпитаването на братски отношения, където родителите и децата усвояват уроците за издръжливост, алтруизъм, търпимост и снизходителност, които са толкова необходими за въплъщаване на братството на всички хора. ~ Книгата Урантия, 84:7:28 (941.9)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.