Как обича Бог?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
Spring wildflowers above Heber Valley at sunrise, Utah, USA

Любовта е доминиращото свойство на всички личностни отношения на Бога с неговите създания. ~ Книгата Урантия, 2:5.12 (40.4)

На Бог е присъща добротата, за него е естествено състраданието, той е извечно милосърден. И никога не е необходимо някакво въздействие върху Отеца, за да се предизвика неговото милосърдие. ~ Книгата Урантия, 2:4.2 (38.2)

Бог обича всеки индивид като индивидуално дете от небесното семейство. ~ Книгата Урантия, 12:7.8 (138.3)

Божествената любов не просто прощава злото: тя поглъща и фактически унищожава злото. ~ Книгата Урантия, 188:5.2 (2018.1)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.