Хората еволюирали ли са или са създадени?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат
Caveman Exploring Cave At Night

Еволюцията е правилото на човешкото развитие, но самият процес се различава значително в различните светове. ~ Книгата Урантия, 49:1.4 (560.3)

Развитието на по-висши организми от по-низши групи на живот не е случайно. ~ Книгата Урантия, 49:1.7 (560.6)

Фактът на еволюцията не е съвременно откритие; древните хора разбираха бавния и еволюционен характер на човешкия прогрес. ~ Книгата Урантия, 74:8.5 (837.4)

Само химията и физиката не са достатъчни, за да обяснят как е станало развитието на човека от първобитната протоплазма на древните морета. ~ Книгата Урантия, 65:6.8 (738.1)

И, ето, преминавайки пътя на развитие в течение на почти деветстотин поколения, което обхваща примерно двадесет и една хиляди години от произхода на ранните предшественици на човека, приматите внезапно родиха две изумителни създания — първите истински човешки същества. ~ Книгата Урантия, 62:4:6 (707.5)

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.