Urantijos Knygos mokymai

“Tau didele dalimi padėtų tai, jeigu žinotum, jog tikrąją išmintį sudaro sprendimo laisvė, o taip pat ir drąsa.”

Jesus, Urantijos knyga, (181:2.15)

Subscribe to Daily Inspirations

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Subscriptions for our Newsletters and daily Thoughts to Ponder.

Join our email list for new and updated information!

You may also subscribe to our snail-mail list below.

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved